Cubis-järjestelmä suojaa kaapeleita Metsä Groupin biotuotetehtaalla

Kemissä rakenteilla olevan Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehtaan työmaalla on kaapeleiden suojaksi asennettu Ruduksen Cubis-kaapelisuojajärjestelmään kuuluvia Multiduct-kaapelisuojia ja Ultima Connect -kaivoja.
–Erityisesti kiinnosti tehokas tilankäyttö ja komponenttien modulaarisuus, toteaa rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen.

Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos ja se toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Moderni tehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Rudus on ollut projektissa mukana toimittaen työmaalle muun muassa valmisbetonia ja betonituotteita. Uutena, innovatiivisena tuotteena toimituksissa on ollut mukana myös Cubis-kaapelisuojajärjestelmä, joka täydentää hyvin Ruduksen monipuolista, betonista valmistettujen infratuotteiden valikoimaa.

Kuva 5 cubis rudus kemi eelon lappalainen 920

Kuva: –Tilankäytön kannalta Cubis-järjestelmä oli erittäin hyvä valinta ja tilallisesti haasteellisissa kohteissa järjestelmän kustannustehokkuuskin on selkeämmin havaittavissa, toteaa rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen Fimpec Group Oy:stä.


Kuva 2 cubis rudus kemi 920

Kuva: Cubis-järjestelmän kaapelisuojia ja -kaivoja Kemin biotuotetehtaan työmaalla. Cubis-järjestelmän avulla kaapelit voitiin sijoittaa niille varattuun tilaan.


Cubis-järjestelmä koostuu modulaarisista Multiduct-kaapelisuojaelementeistä sekä Ultima Connect -kaapelikaivoista. Moduulien kiinnittäminen tapahtuu ilman erillisiä kiinnikkeitä, ne liitetään toisiinsa legopalikoiden tapaan. Cubis sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa kaapelikaivannoille on vähän tilaa. Myös kaapelien sijainti säilyy tiedossa, mikä helpottaa huolto- ja korjaustöitä.
Monikanavainen järjestelmä voidaan asentaa esimerkiksi raiteiden, teiden ja tunneleiden alle sekä siltojen ja maanalaisten kunnallistekniikkalinjojen yhteyteen.

Cubis-järjestelmän asennussyvyys on matalampi ja puristuslujuus suurempi perinteisiin järjestelmiin verrattuna.

Katso lisätiedot Cubis-järjestelmän tuotesivuilta >

Cubis ratkaisi tilaongelman

Fimpec Group Oy vastaa biotuotetehtaan rakennusvaiheen rakentamisen ja mekaanisten asennusten projektinjohto- ja työmaavalvontapalveluista Metsä Fibren kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Fimpeciltä projektin rakennuspäällikkönä toimii Eelon Lappalainen. Ennen biotuotetehtaan rakentamista hän oli jo tutustunut Cubis-järjestelmään aiemmassa raidehankkeessa, jossa selviteltiin tuotteita radanalitusjärjestelmäksi.

Kuva 1 cubis rudus kemi 920

Kuva: Cubis-järjestelmään kuuluvien Multiduct-kaapelisuojien yhtenä etuna on niiden keveyden tuoma ergonomia työmaalla. Silti suojat ovat käytössä erittäin kestävä. Modulaariset elementit kiinnitetään ilman erillisiä kiinnikkeitä toisiinsa legopalikoiden tapaan.


Biotuotetehtaan projektissa etsittiin ratkaisua suurille lattian alapuolisille lattiayhteyksille, jotka on perinteisesti toteutettu betonirakenteisina maanalaisina kanaaleina tai laajoina maanalaisten suojaputkien ryhminä.

–Toteutussuunnittelun vaiheessa kuivauskoneen alueella osoittautui, että perinteinen ratkaisu olisi erittäin haastava toteuttaa. Vaihtoehdoksi etsittiin päälaitetoimittaja Valmetin kanssa yhteistyössä Cubis-ratkaisu, jolla kaapeleiden sijoittelu oli mahdollista toteuttaa niille varattuun tilaan, Lappalainen kertoo.
–Tilankäytön kannalta Cubis-järjestelmä olikin erittäin hyvä valinta ja tilallisesti haasteellisissa kohteissa järjestelmän kustannustehokkuuskin on selkeämmin havaittavissa.

Cubis sopii erinomaisesti mm. kohteisiin, joissa kaapelikaivannoille on vähän tilaa.

Cubis-järjestelmän yksi vahvuus on mahdollisten huolto- ja korjaustöiden helppous.
–Lähtökohtaisesti tuotantolaitosten maanalaisia kaapelisuojaputkia ja kanaaleita on erittäin vaikeaa sekä kallista huoltaa ja korjata tuotannon aikana. Tosin meillähän ei ole tästä vielä käyttökokemuksia, Lappalainen lisää.

Kuva 3 cubis rudus kemi 920

Kuva: Multiduct-kaapelisuojien ja Ultima Connect -kaivojen käyttö yleistyy infrarakentamisessa hyvää vauhtia. Kuva Raide-Jokerin työmaalta Helsingin Viikistä.


Kuva 4 cubis rudus kemi 920

Kuva: MULTIduct monikanavainen kaapelinsuojausjärjestelmä on moderni vaihtoehto perinteisille kaapelikanaville. Se voidaan asentaa raiteiden, teiden, tunneleiden, siltojen ja maanalaisten kunnallistekniikkalinjojen yhteyteen. Kuva Raide-Jokerin työmaalta Helsingin Viikistä.


Kevyt, mutta kestävä

Cubis-järjestelmän asennussyvyys on matalampi ja puristuslujuus suurempi perinteisiin järjestelmiin verrattuna, joten sen asennus ei edellytä betonia tai erityisten täyttömateriaalien käyttöä osien kestävän ja vankan rakenteen ansiosta.

Multiductien raaka-aineena on HDPE. Yksittäiset osat painavat alle kaksikymmentä kiloa. Osien kuljetus ja käsittely on työmaalla helppoa, mikä parantaa myös työturvallisuutta. Kestävä rakenne ei myöskään vaurioidu pudotessa helposti.

Kuva 6 cubis rudus kemi tyomaa 920

Kuva: Biotuotetehtaan rakennustyöt ovat sujuneet aikataulussa. Moderni tehdas otetaan käyttöön vuoden 2023 loppupuolella.


Kuva 7 cubis rudus kemi havainne 920

Kuva: Metsä Fibren biotuotetehdas Kemissä on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos ja se toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita.


Ruduksen Cubis-järjestelmä on ollut markkinoilla jo parisen vuotta. Hyviä kokemuksia on saatu muun muassa Raide-Jokerin työmaalta pääkaupunkiseudulta. Ruduksen Infratuotteiden myyntipäällikkö Mikko Vierimaan mukaan infrarakentamisen suunnittelijat ja urakoitsijat ovatkin jo löytäneet Cubis-kaapelisuojille ja -kaivoille käyttökohteita yhä enemmän.

Cubis-järjestelmä on erittäin monikäyttöinen kaikessa kaupunki- ja teollisuusrakentamisessa.

–Cubis-järjestelmä on erittäin monikäyttöinen kaikessa kaupunki- ja teollisuusrakentamisessa. Cubis sopii myös pieniin kohteisiin. Yhtenä uutena käyttökohteena ovatkin kauppakeskukset ja taloyhtiöt, joihin täytyy vetää tehokkaampia sähkökaapeleita sähköautojen lataamista varten, Vierimaa toteaa.


Cubis-kaapelisuojausjärjestelmän edut:

 • kaivojen modulaarisuus - kaivokoot kohteen mukaan
 • sopii ahtaisiin paikkoihin, esim. kevyen liikenteen väylien rakentamiseen
 • hyvä säänkestävyys
 • helppo kiinnittää, ei erillisiä kiinnikkeitä
 • kevyt – helppo käsitellä työmaalla
 • taipuisa
 • nopea asentaa
 • asennussyvyys on matala - pienempi ja matalampi kaivanto
 • tulenkestävyys
 • kaivot valmistetaan kierrätysmateriaalista
 • huolto- ja korjaustoimenpiteiden helppous

Lisätietoja:

Rudus Oy
Mikko Vierimaa
Myyntipäällikkö, Infratuotteet, Infraelementit
050 575 6662
mikko.vierimaa(at)rudus.fi


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela ja Metsä Group

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit