Malja luonnon monimuotoisuudelle – Yritysmaailma tarvitsee edelläkävijöitä luontokadon torjuntaan

Viikko sitten juhlittiin Rudus LUMO -ohjelman taivalta ja luonnon monimuotoisuutta, jonka eteen Ruduksessa on tehty työtä jo kymmenen vuotta. Vaikka mukavaa oli myös muistella menneitä ohjelman käynnistämisen aikoja, niin katse on kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen. Haasteissa ja tasoissa löytyy, ja kenties yksi monista tärkeistä kysymyksistä on, miten voidaan onnistuneesti huomioida samoilla toimenpiteillä sekä luontoarvot että ilmastovaikutukset.

Rudus LUMO 10 vuotta -juhlaseminaarissa tärkeiden teemojen kattaus oli vaikuttava. Luonnon monimuotoisuus nousee nyt vauhdilla ilmastonmuutoksen torjumisen rinnalle.

Roolit luontokadon torjunnassa

Yritysten ja markkinoiden on otettava entistä vahvempi rooli luontokadon torjunnassa. Työtä ei voi jättää vain edelläkävijäyritysten harteille.
Näin Sitran yliasiamies Jyrki Katainen kiteytti tulevien vuosien suuren haasteen.

Rudus lumo  seminaari jyrki katainen

Kuva: Sitran yliasiamies Jyrki Kataisen mielestä Ruduksen LUMO-ohjelma on malliesimerkki paikallisesta toiminnasta luontokadon torjunnassa.


–Kaikki luontokatoon vaikuttavat tekijät eivät ole globaaleja. Voimme vahvistaa monimuotoisuutta myös paikallisesti. Rudus on malliesimerkki toiminnasta, jossa yhdistetään liiketoiminta ja paikallisen luonnon monimuotoisuus, Katainen sanoi.

Rudus LUMO -ohjelman ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen taivalta takana jo kymmenen vuotta – Katse vahvasti tulevaisuuteen.

Miten LUMO-ohjelma sai alkunsa?

Rudus käynnisti vuonna 2012 LUMO-ohjelman, jota lähdettiin kehittämään yhteistyössä luontoasiantuntijoiden kanssa.
–Olemme näyttäneet, että kiviainestoiminta ja luonnon etu eivät ole vastakkain, Ruduksen entinen toimitusjohtaja ja yksi LUMO-ohjelman käynnistäjistä Lauri Kivekäs totesi.

Rudus lumo lauri kivekäs 920x500

Kuva: Ruduksen entinen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs tervehti seminaariväkeä ja muisteli LUMO-ohjelman alkuaikoja videoterveisissään.


Ohjelmassa on perustettu kivenoton päätyttyä kymmeniä luontoalueita, joiden luonto- ja virkistysarvot ovat suuremmat kuin alkuperäisen metsän. Avauspuheenvuorossaan Kivekäs muisteli mieleenpainuvimpia LUMO-projekteja vuosien varrelta, joista mielellään ja ylpeänä olisi kertonut enemmänkin, mutta nosti yllättävyydessään yhden ehkä ylitse muiden: Hausjärvellä Ryttylän entisestä sora-alueesta tuli lopulta virallinen luonnonsuojelualue uuden omistajan toimesta.

LUMO-ohjelman alun haasteista Kivekäs mainitsi viherpesu epäilyistä eroon pääsemisen.
–Kaiken kaikkiaan ei ollut mitään valtavia haasteita. Voisi sanoa, että hyvässä yhteistyössä ja hyvässä hengessä aina päästiin eteenpäin, Kivekäs tiivisti.

Käytännön tekoja ja sitoutunut henkilöstö

Ruduksen toimitusjohtaja Mikko Vasaman mielestä luonnon monimuotoisuuden tukeminen tarkoittaa käytännön tekoja ja sitoutunutta henkilöstöä. Se on kannattavaa myös liiketoiminnalle.
–Hyvä maine vastuullisena maa-ainesten käyttäjänä nopeuttaa lupaprosesseja. Vastuullinen toiminta on myös entistä keskeisempi kriteeri rahoittajille. Lisäksi se vaikuttaa houkuttelevuuteen työnantajana, Vasama totesi.

Rudus lumo  seminaari mikko vasama

Kuva: Luontokadon torjunnan ohella LUMO-ohjelma vähentää myös ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, sanoi Ruduksen toimitusjohtaja Mikko Vasama.


Luonnon monimuotoisuuden mittaamisen haasteet

Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki kertoi, että LUMO-ohjelma on laajenemassa suorasta toiminnasta koko arvoketjuun. Rudus on mukana Sitran ja Fibsin järjestämässä pilottiohjelmassa, jossa päästään testaamaan ensimmäisten joukossa maailmassa SBT Network -verkoston kehitteillä olevia ohjeistuksia tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettamiseksi koko arvoketjuun.

LUMO-ohjelma on laajenemassa suorasta toiminnasta koko arvoketjuun.

–Olemme pitkällä suoran toimintamme vaikutusten mittaamisessa ja toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa. Seuraava askel vaatii tuotteidemme elinkaariarviointia luontovaikutusten näkökulmasta ja pohdintaa siitä, mikä on oleellista hankintaketjujemme toiminnoissa, Rauhamäki kertoo ja jatkaa:
–Oleellista on yhteistyö kumppaneiden kanssa. Yhteistä pohdintaa tarvittaisiin siihen, mitä tietoa mitataan ja miten luontovaikutuksia voidaan vähentää yhteistyössä koko arvoketjussa.

Rudus lumo  seminaari terhi rauhamäki

Kuva: Kaiken a ja o on vuoropuhelu yhteistyökumppaneiden kanssa, mitä tietoa tarvitaan ja miten luontovaikutuksia voidaan vähentää yhteistyössä koko arvoketjussa, Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki avaa LUMO-ohjelman tulevia askeleita.


Yhteiskunnan ohjausta

Seminaarin arvovaltainen paneeli peräänkuulutti toimia, joilla torjutaan sekä luontokatoa että ilmastonmuutosta. Myös luontokadon torjuntaan tarvitaan yhteiskunnan ohjausta. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ehdotti kompensaatiomekanismia, jolla yritys voisi hyvittää monimuotoisuudelle aiheuttamiaan haittoja.

Arvovaltainen paneeli peräänkuulutti toimia, joilla torjutaan sekä luontokatoa että ilmastonmuutosta.

–Vihreässä siirtymässä yrityksille on luotu kannustimet laittamalla hiilelle hinta. Vastaavaa markkinaehtoista järjestelmää tarvitaan myös luonnon monimuotoisuudessa, Ollikainen kuvasi.

Rudus lumo  seminaari paneeli

Miten yritys voi onnistuneesti huomioida samoilla toimenpiteillä sekä luontoarvot että ilmastovaikutukset? Paneelissa olivat keskustelemassa yllä kuvassa vasemmalta lukien Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta, pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomesta, biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta sekä maajohtaja Mikael Fjäder CRH Finlandista.


Lisätietoja:

Terhi Rauhamäki, ympäristöpäällikkö, Rudus Oy
Puh. 020 447 4090
terhi.rauhamaki(at)rudus.fi

 


Kaikki LUMO 10 vuotta -juhlaseminaarin puheenvuorot katsottavissa täältä:

1. LUMO-seminaarin avaus | Teemu Vehmaskoski, toimitusjohtaja, Sanoma Tekniikkajulkaisut, päivän puheenjohtaja

2. Miten kaikki alkoi ja Rudus LUMO -ohjelman 10-vuotinen taipale | Lauri Kivekäs, ent. toimitusjohtaja, Rudus ja Mikko Vasama, toimitusjohtaja, Rudus

3. Luonnon monimuotoisuuden nykytila ja näkymät | Petri Ahlroth, biodiversiteettikeskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus

4. Keynote: Yritysten rooli luontokadon pysäyttämiseksi | Jyrki Katainen, yliasiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

5. RT:n kestävän rakentamisen toimenpideohjelma ja biodiversiteetti rakennusalalla | Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT

6. Biodiversiteettivaikutusten arviointi ja mittarointi - kohti aidosti vaikuttavaa ja vertailukelpoista luontotyötä | Terhi Rauhamäki, ympäristöpäällikkö, Rudus

7. Ruduksen selvitystyö luonnon monimuotoisuuden ja hiilen sidonnan yhdistämisestä | Sanni Rauhala, FM, Itä-Suomen yliopisto

8. Paneelikeskustelu: Miten yritys voi onnistuneesti huomioida samoilla toimenpiteillä sekä luontoarvot että ilmastovaikutukset? | Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopisto - Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi - Petri Ahlroth, biodiversiteettikeskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus - Mikael Fjäder, maajohtaja, CRH Finland

9. LUMO-seminaarin yhteenveto | Teemu Vehmaskoski

 


Tutustu alla:


Kuvat: Jouni Ranta ja Rudus Oy.