Rudukselle täyspotti Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa

”Annetaan hyvän kiertää”

Rudus on voittanut Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun kaikki sarjat ja yksi valmisbetonitehdas on eniten turvallisuustasoaan nostaneiden joukossa. – Työturvallisuutta tulee parantaa jatkuvasti ja laittaa todetut hyvät käytännöt kiertämään sekä omassa organisaatiossa että koko rakennusalalla, Ruduksen työturvallisuustiimi painottaa.

Betoniteollisuuden jo 12. kertaa järjestetyn työturvallisuuskilpailun sarjakohtaiset tulokset on julkaistu. Kilpailun sarjavoittajat valitaan tehtailla tehtävien auditointien ja tehtaan turvallisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella.

Työturvallisuuskisan sarjavoitot rudus turvapuisto

Kuva: Rudus-turvapuistosta on kehittynyt koko rakennusalan yhteinen työturvallisuuden oppimisympäristö.


Rudus valtasi kärkisijan kaikissa kolmessa sarjassa. Elementtisarjan voitti Ruduksen Kotkan tehdas, betonituotesarjassa paras oli Orimattilan tehdas ja valmisbetonisarjassa Kemin mobiilitehdas. Vanttilan valmisbetonitehdas onnistui parantamaan turvallisuustasoaan eniten omassa sarjassaan.
– Ruduksen linjaorganisaatio määritteli työturvallisuuden edistämisen tavoitteet jo vuosina 2007-2008 ja samalla annettiin resurssit työn tekemiseksi. Aluksi tarvittiin melkoinen asennemuutos kaikilla tasoilla. Nyt asenteet ovat kohdallaan ja kaikki tiedostavat, että työturvallisuus on meidän yhteinen asiamme, toteaa Ruduksen Betonituotteiden työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen.

Tämä näkyy kentällä.
– Työntekijät tulevat nykyisin herkästi sanomaan, jos he havaitsevat puutteita tai poikkeamia työturvallisuuteen liittyen. Erityisen tärkeää onkin, että asioista keskustellaan avoimesti, asiat perustellaan järkevästi ja tiedonkulku on toimivaa, toteaa Kotkan Elpo-elementtitehtaan työsuojeluvaltuutettu Tero Kiiski.

Työturvallisuus on meidän yhteinen asiamme.

Työturvallisuutta seurataan muun muassa tapaturmataajuus-lukemalla, joka kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2006 Ruduksen tapaturmataajuus oli 31. Suunnitelmallinen ja jatkuva työ on tuottanut merkittävää tulosta: vuonna 2021 oltiin jo lähellä nollaa, tilastollinen luku oli 0,68. Rakennusala on yksi riskialtteimmista aloista. Vuonna 2020 koko rakennusalan tapaturmataajuus oli 55,3 ja kaikkien alojen taajuus 24,7.

Hyvät käytännöt kiertoon

Ruduksen eri toimipisteissä pidetään kuukausittain henkilökunnan yhteinen infotilaisuus. Se on hyvä tapa kertoa työturvallisuuden ajankohtaisista asioista sekä jakaa hyvät kokemukset ja ideat kaikkien hyödynnettäviksi. Samalla periaatteella Rudus jakaa työturvallisuuteen liittyvää tietotaitoaan koko alalle muun muassa erilaisissa työryhmissä.
– Kaikki työturvallisuuskilpailuun osallistuneet yritykset saavat yhteenvedon kilpailun tuloksista. Olisikin tärkeää, että betonialan yritykset osallistuisivat kisaan pienellä kynnyksellä. Kaiken kokoisilla yrityksillä on samat mahdollisuudet tuoda omia hyviä käytäntöjään esiin. Näin saataisiin tieto kulkemaan laajemmin ja betonialan työturvallisuuden profiilia positiivisemmaksi, toteaa Ruduksen Betoni- ja kivimateriaalien työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen.

– Kyllähän kilpasarjojen voitot kertovat, että olemme Ruduksessa tehneet työturvallisuuden hyväksi oikeita asioita, Juha Lehikoinen toteaa.

Työturvallisuuden edistäminen vaatii jatkuvaa työtä ja parantamista.

– Konkreettisista toimista hyvinä esimerkkeinä ovat jokatalviset työturvallisuuskampanjat. Niiden aiheina ovat olleet muun muassa poikkeavien töiden riskien arviointi, matkapuhelinten turvallinen käyttö, tulityöt ja sähköturvallisuus, Ruduksen työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen kertoo.
– Täytyy myös muistaa, että työturvallisuuden yhtenä perustana on aina myös työsuojelu eli oman työpaikan ja tekemisen mukavuus, Lehikoinen lisää.

Työturvallisuuskisan sarjavoitot orimattilan betonituotetehdas jarno vartiainen

Kuva: Työturvallisuus on laaja-alaista, siihen kuuluu muun muassa kunnollinen valaistus. Ruduksen Orimattilan betonituotetehtaan älykkäästi ohjattu valaistus toimii LED-lampuilla. Samalla kun valaistuksen taso nousi, niin turvallisuus ja viihtyvyys paranivat sekä sähköä säästyy.


Kiitokset kuuluvat henkilökunnalle

Vanttilan betoniasema on parantanut eniten turvallisuustasoaan kilpailussa mukana olleiden valmisbetoniasemien joukossa.
– Tämä on hyvä näyttö siitä, mitä henkilöstön voimalla pystytään tekemään. Tuotannossa ollaan aina tekemisen äärellä ja siellä, missä tehdään, voi myös sattua, toteaa Vanttilan tehdaspäällikkö Henri Kasurinen.

Myös Tero Kiiski haluaa ehdottomasti nostaa esiin työntekijöiden panoksen siihen, että Kotkan tehtaasta on saatu turvallisempi työpaikka.
– Vuosien mittaan työntekijät ovat kehittäneet työtapoja, -välineitä ja -pisteitä turvallisemmiksi, Kiiski toteaa.

Mutta myös toisinpäin: työntekijät arvostavat Rudusta työnantajana ja työturvallisuuden edistäjänä.
– Olen ollut Ruduksella töissä melkein 13 vuotta, pidän sekä työstäni että työpaikastani. Rudus suhtautuu vakavissaan työturvallisuuteen eli tunnen, että Rudus arvostaa työntekijöitään oikeasti. Mutta olen myös ylpeä työtovereistani ja heille kiitollinen, toteaa Vanttilan betonitehtaan työntekijä Tanja Ritamäki.

Rudus suhtautuu vakavissaan työturvallisuuteen ja arvostaa työntekijöitään oikeasti.

Kasurinen heittää pallon takaisin: – Tanja tekee tunnollista työtä tinkimättömällä asenteella. Hänen työpanoksensa Vanttilan tehtaan siisteyteen ja yleiseen ilmeeseen on korvaamatonta.
– Hyvin voivassa henkilöstössä on voimaa. Tehdään työmme tunnollisesti ja kunnolla, mutta muistetaan, että työ ei ole koko elämä.

Uutta työtä joka päivä

Ruduksen toimipaikoilla tehdään säännöllisesti sisäisiä työturvallisuuden auditointeja. Myös työturvallisuustiimin edustajat vierailevat toimipaikoilla säännöllisesti.
– Meidän tehtävämme on toimia siellä apuna eikä arvostelijoina. Ulkopuolinen henkilö saattaa havaita jotain sellaista, mitä esimerkiksi tehtaan vakituinen henkilöstö ei huomaa. Sama koskee uusia työntekijöitä: uudet korvat kuulevat ja silmät näkevät asioita eri lailla kuin samassa paikassa jo pitkään työskennelleet, Keijo Toropainen sanoo.

Työturvallisuuskisan sarjavoitot turvallisuuspäivä kotkan tehtaalla alkusammutusharjoitus

Kuva: Kotkan Elpo-tehtaalla järjestetyssä Turvallisuuspäivässä harjoiteltiin muun muassa alkusammutusta.


– Toisaalta on ollut ilo huomata, miten vanhemmat työntekijät ovat esimerkkinä nuorille ja kannustavat riskittömään tekemiseen. Ensin tuumataan, jotta ei törmätä, Lehikoinen toteaa.
– Luova laiskuus on sallittua, Toropainen lisää.

Ensin tuumataan, jotta ei törmätä.

Ruduksen työturvallisuustiimi korostaa, että työturvallisuuden edistäminen vaatii jatkuvaa työtä ja parantamista. Työympäristössä tapahtuvat muutokset on myös hallittava.
– Uusiin haasteisiin tarttuvilla henkilöillä tulee olla myös riittävät tiedot. Kun asia koskee koko organisaatioita, on varmistettava, että tieto kulkee viimeiseen naiseen ja mieheen, Lehikoinen toteaa.
– Eihän tämä työ lopu koskaan, Toropainen muistuttaa. – Joku viisas onkin todennut, että työturvallisuus pitää aloittaa joka aamu uudestaan.


Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu

Betoniteollisuuden valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2009 alkaen, poikkeuksena vuosi 2020, jolloin kilpailu jouduttiin perumaan koronan takia. Tänä vuonna kilpailu käytiin yhteensä 50 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (38 tehdasta), valmisbetonitehtaat (5 tehdasta) ja betonituotetehtaat (7 tehdasta).
Kokonaiskilpailun voittajan valitsee sarjavoittajien keskuudesta kolmijäseninen tuomaristo. Kokonaiskilpailun voittaja julkistetaan elokuussa 2022.
Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation kohottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen.


Lisätietoja:

Rudus Oy

 • Työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen
  050 406 9195, lasse.heikkinen(at)rudus.fi
 • Työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen
  Betonituotteet
  020 447 6001, juha.lehikoinen(at)rudus.fi
 • Työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen
  Betoni- ja kivimateriaalit
  020 447 7284, keijo.toropainen(at)rudus.fi

 


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Ruduksen kuva-arkisto


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit