Betoroc-murske hiilinegatiivinen: Espoonväylän rakentamisessa valtava päästösäästö

Kierrätetystä betonista valmistettu Betoroc-murske on tutkitusti hiilinegatiivinen. Pian valmistuvassa Espoonväylän ensimmäisen vaiheen urakassa käytettiin Ruduksen valmistamaa Betoroc-mursketta noin 35 000 tonnia. Laskelmien mukaan sen käytöllä säästettiin hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin niitä aiheutuisi ajettaessa henkilöautolla kolme miljoonaa kilometriä.

Espoon kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
– Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta on loistavaa, että voidaan todentaa myös hiilinegatiivisia materiaaleja. Espoon tavoite on haastava ja siksi hiilikädenjäljen arviointi on tärkeää kokonaisuuden kannalta, toteaa hankesuunnittelija Iina Kallio. Hän toimii Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa kiertotalouden ja kestävän kehityksen asiantuntijana.

Rudus betoroc on hiilinegatiivinen 1

Kuva: Ruduksen kehittämä Betoroc-murske on tutkitusti vahvasti hiilinegatiivinen tuote. LCA Consulting Oy tutki syksyllä Betorocin hiilijalanjäljen. Esimerkiksi Betoroc 0/90 -murskeen hiilijalanjälki on -18,6 kg CO2-ekv/m3, kun kalliomurskeen on 6,1 kg CO2-ekv/m3. VTT on verifioinut LCA Consultingin tekemät laskelmat.


Betoroc-betonimurske on Ruduksen kehittämä, CE-merkitty, korkealuokkainen kierrätystuote. Sillä voidaan korvata neitseellisiä luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää erilaisissa täyttötöissä.

Rudus teetti alkusyksystä 2021 LCA Consulting Oy:llä selvityksen Betoroc-murskeen hiilikädenjäljestä. Tulosten mukaan Betoroc on vahvasti hiilinegatiivinen tuote. Esimerkiksi Espoonväylän urakassa käytetyn Betoroc 0/90-murskeen hiilijalanjälki on -18,6 kg CO2-ekv/m3, kun kalliomurskeen on 6,1 kg CO2-ekv/m3. VTT on verifioinut LCA Consultingin tekemät laskelmat.

Nyt pystymme todennetusti tukemaan asiakkaitamme, jotta he pääsevät haastaviin päästötavoitteisiinsa.

Betorocin hiilinegatiivisuus perustuu betonin karbonatisaatioon, joka kiihtyy betonijätteen murskaamisen jälkeen. Murske pystyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä, joten se toimii hiilinieluna.
– Laskennan tulos on meidän kannaltamme erinomainen. Nyt pystymme todennetusti tukemaan asiakkaitamme, jotta he pääsevät haastaviin päästötavoitteisiinsa. Ympäristönäkökulmasta Betoroc on täydellinen tuote: sen avulla voidaan säästää neitseellisten materiaalien käyttöä ja se on myös hiilinegatiivinen rakennusmateriaali, toteaa Rudus Kierrätyksen tuotepäällikkö Jussi Ukkola.

Rudus betoroc on hiilinegatiivinen 3

Kuva: Betoroc-murske on pitkään kehitetty, erittäin laadukas, CE-merkitty tuote maanrakentamiseen. Se korvaa luonnonkiven sekä teknisesti toimivasti että kustannustehokkaasti.


Betorocilla parempi kantavuus edullisimmin

Uusi Espoonväylä sijaitsee Nöykkiön ja Latokasken kaupunginosissa. Pohjoispäässä Espoonväylä liitetään ensimmäisessä rakennusvaiheessa Puolarmetsänkatuun ja Puolarintie liitetään T-liittymänä Espoonväylään. Ensimmäisen vaiheen pituus on 1,3 kilometriä. Sen pääurakoitsijana toimii GRK Infra ja tilaajana on Espoon kaupunki.

Betoroc-mursketta on käytetty 35 000 tonnia eli noin 17 000 kuutiota eli saman verran säästettiin luonnon kiviaineksia.
– Betorocia on käytetty Espoonväylällä korvaamaan jakavan kerroksen materiaaleja ja myös pengertäytteenä luvan sallimilla alueilla. Betorocia ei voitu hyödyntää koko alueella, sillä osa urakka-alueesta sijaitsee pohjavesialueella, kertoo GRK:n työpäällikkö Antti Partanen.

Rudus betoroc on hiilinegatiivinen 4

Kuva: Uuden Espoonväylän ensimmäinen, 1,3 kilometriä pitkä osuus valmistuu marraskuussa 2021. Sen rakentamisessa käytettiin Betoroc-mursketta noin 35 000 tonnia. Samalla säästettiin hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin niitä aiheutuisi ajettaessa henkilöautolla kolme miljoonaa kilometriä.


– Betoroc soveltui hyvin kohteeseen, koska urakka-alue oli laajalti savimaata, eikä sopivia maa-aineksia pengertäyttöihin alueella juuri ollut. Lisäksi Betorocilla voidaan saavuttaa parempi kantavuus kuin vastaavanlaisilla murskeilla rakennettuna. Betorocin käyttö ei työmaalla juurikaan eroa verrattuna murskeen käyttöön. Yksi hyvä etu sillä kuitenkin on työmaankin kannalta: se on edullisempaa kuin luonnonkivimurskeet.
– Toki GRK urakoitsijana haluaa olla osaltaan mukana pienentämässä rakentamisen hiilijalanjälkeä ja säästämässä luonnonmateriaaleja, Partanen lisää.

Todennettujen tutkimustulosten mukaan Betoroc on vahvasti hiilinegatiivinen tuote.

Rakennustyömaiden päästöillä suuri merkitys

Iina Kallion mukaan rakennustyömailla on huomattava merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä
– Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuosittain noin seitsemän miljardia euroa, mikä on noin kolmannes kaikista julkisista hankinnoista. Espoon kaupungin vihreämmän urakkahankinnan ja materiaalivalintojen vaikuttavuus on merkittävä hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi.

Rudus betoroc on hiilinegatiivinen 5

Kuva: Ympäristönäkökulmasta Betoroc on täydellinen tuote: säästyy sekä päästöjä että neitseellisiä luonnonmateriaaleja.


Kallio korostaa päästöjen vähentämisessä yhteistyötä, muuten kehitys ei etene tarpeeksi nopeasti.
– Se on mennyttä maailmaa, että kaupunki sanelee ehtoja. Kaikki osapuolet voittavat, kun ratkaisuja haetaan yhdessä ja sidosryhmät sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Alalla on menossa kova kehitys, joten on välttämätöntä, että Espoo on myös tutkimusyhteistyössä mukana alan sidosryhmien kanssa.

Hiilineutraalin tavoitteen saavuttamisen kannalta on loistavaa, että voidaan todentaa myös hiilinegatiivisia materiaaleja.

– Espoo on sitoutunut useisiin sitoumuksiin koskien päästöjen vähentämistä. Infrarakentamisen ilmastoystävällisyyttä vauhdittaa yhdessä muiden isojen kaupunkien sekä ympäristöministeriön kanssa on valmisteltu ”Julkisten hankintojen Päästöttömät työmaat” green deal -sopimus. Espoon kaupunkitekniikan ”Maa- ja kiviainesten hallinnan ja uusiomaarakentamiset toimenpideohjelma” kehittää määrätietoisesti kaupungin parempaa massojen hyötykäyttöä ja uusia kiertotalouden ratkaisuja.
– Uskon, että kaupunkilaiset arvostavat Espoon työtä päästöjen vähentämiseksi. Toisaalta meitä myös velvoitetaan niin tekemään. Kaupunkilaisia varten työtä teemme ja toiminnan keskiössä ovat asukkaat, ympäristö ja yritykset, Kallio toteaa.

Uusi status edistäisi betonimurskeen käyttöä

Betonimurskeelle ollaan laatimassa kansallista EOW-asetusta (End of Waste) ja sen odotetaan astuvan voimaan ensi vuoden alkupuoliskolla.
– Rudus on ollut aktiivisesti mukana muiden sidosryhmien kanssa edistämässä betonimurskeen jätestatuksen muuttamista materiaaliksi. Jätestatus vaikuttaa oleellisesti muun muassa lupaprosessien sujuvuuteen. Betonimurskeen materiaalistatus muuttaisi käyttöluokituksen lähtökohdan ja antaisi uudet hyvät, monitasoiset mahdollisuudet hyötykäytön kehittämiselle.
– Tämän, toivottavasti ensi kesänä voimaan saatettavan muutoksen, Espoon kaupunkitekniikkakin tulee ottamaan ilolla vastaan, sillä se edistää purkubetonin käyttöä entisestään, Iina Kallio toteaa.

Rudus betoroc on hiilinegatiivinen 2

Kuva: Betonimurskeelle ollaan laatimassa kansallista EOW-asetusta (End of Waste).
– Tämän, toivottavasti ensi kesänä voimaan saatettavan muutoksen, Espoon kaupunkitekniikkakin tulee ottamaan ilolla vastaan. Se edistää purkubetonin käyttöä entisestään, toteaa kiertotalouden ja kestävän kehityksen asiantuntija Iina Kallio.


– Betoroc on pitkään kehitetty ja erittäin laadukas tuote maarakentamiseen. Toki EoW-asetus mahdollistaisi Betorocin kierrättämisen myös muihin sovelluksiin ja näitä mahdollisuuksia tutkimme Ruduksessa aktiivisesti, Jussi Ukkola lisää.


Lisätietoja:

Rudus Oy
Jussi Ukkola, Kierrätyksen tuotepäällikkö
044 260 7806
jussi.ukkola(at)rudus.fi

Espoon kaupunki/Kaupunkitekniikan keskus
Iina Kallio, kiertotalousasiantuntija, hankesuunnittelija
iina.kallio(at)espoo.fi

GRK Infra Oy
Antti Partanen, työpäällikkö
antti.partanen(at)grk.fi


Tutustu lisää:


Rudus betoroc on hiilinegatiivinen logo

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Rudus Oy

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit