Ruduksen nimitysuutisia kesäkuussa 2021

Ruduksen Kurikan betonituotetehtaalla, porraselementtien myynnissä, kiviainesliiketoiminnassa sekä Laatu ja kehitys Pohjois-Suomessa oli nimityksiä kesäkuussa 2021 seuraavasti:

Betonituotteet

Kurikan betonituotetehdas

Jarkko Salonen on nimitetty 1.6.2021 Kurikan betonituotetehtaan yksikön päälliköksi. Jarkko pääsee jatkamaan tehtaan toiminnan kehitystä motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa.
Jarkko on aiemmin toiminut Kurikassa työnjohtajana ja hänellä on kokemusta pitkältä ajalta elementtitehtaalla toimimisesta.


Porraselementit

Matti Uusitalo on nimitetty 1.6.2021 alkaen projektimyyjäksi Elemento-porraselementtien myyntiin. Matilla on pitkä alan työkokemus. Hän on toiminut Tuusulan porraselementtitehtaalla työnjohtajana, mistä siirtyi uuteen tehtäväänsä. Portaiden myyntitiimi vahvistuu ja saa Matista osaavan porrasammattilaisen.

Lasse Eestilä aloitti 1.6.2021 työnjohtajana Tuusulan porraselementtitehtaalla. Lassella on pitkä työkokemus tehtaan tuotannosta. Hän on toiminut useita kausia tehtaan työsuojeluvaltuutettuna ja ollut mukana kehittämässä toiminta- ja työturvallisuustapoja.
Tehtaan työnjohtotiimi saa Lassesta jämäkän työkaverin niin tuotanto kuin työturvallisuusasioiden eteenpäin viejänä.


Betoni- ja kivimateriaalit

Kiviaines

Janne Paaso on nimitetty 1.6.2021 alkaen Kiviaines Etelä-Suomen myynti- ja projektijohtajaksi. Jannella on yli 10 vuoden kokemus Ruduksen kiviainesmyynnin tehtävissä. Jannen tehtävänkuva laajenee isojen kiviainesprojektien osalta valtakunnalliseksi sekä viennin edistämiseen Itämeren vaikutusalueella.


Laatu ja kehitys, Pohjois-Suomi

Tiina Juntunen on nimitetty 7.6. alkaen laatupäälliköksi Pohjois-Suomeen ja osaksi Ruduksen Laatu ja kehitys -tiimiä. Tiina tulee tehtävässään kehittämään Betoni- ja kivimateriaalit Pohjois-Suomen laatuorganisaatiota. Lisäksi Tiina toimii asiantuntijatukena asiakaspalvelussa muun muassa työmaiden laadunvalvonnan järjestämisessä.


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit