Rakennustuoteteollisuudelle yhteinen Työturvallisuuspakki – Rudus vahvasti mukana

Panosta työturvallisuuteen! Näin kehotetaan uuden, verkossa toimivan Työturvallisuuspakin etusivulla. Pakkia on kasattu RTT:n turvallisuusryhmän ohjauksessa ja yhteistyössä on hyödynnetty vahvasti Ruduksen työturvallisuuden kokemusta sekä tietotaitoa.

”Pienillä toimilla saat suuria tuloksia. Tutustu laajaan ohjeistoon.” Näin kaikille avoin Työturvallisuuspakki kutsuu verkkosivuillaan. Käytännönläheisen Työturvallisuuspakin perusidea onkin, että hyvä turvallisuus kuuluu kaikille.
– Rakennustuoteteollisuus RTT:n turvallisuusryhmässä oli aikaisemmin sovittu, että yrityksien turvallisuusmateriaali on kaikille käytettävissä. Sen toteuttamisessa oli kuitenkin haasteita. Näin ollen todettiin, että tarvitaan materiaaleille yhteinen alusta, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Näin syntyi idea Työturvallisuuspakista noin vuosi sitten, kertoo Ruduksen työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen.

Työturvallisuuspakki ohjekirjasto

Kuva: Rakennustuoteteollisuuden Työturvallisuuspakki on kaikille avoin sivusto, jonka laajan ja käytännönläheisen aineiston avulla yritykset voivat kehittää omia työturvallisuuskäytäntöjä ja -kulttuuria.


Rudus on RTT:n turvallisuusryhmän jäsen. Työturvallisuuspakin toteutukselle perustettiin ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Ruduksen lisäksi Parma, Saint-Gobain, RTT, Betoniteollisuus ry, Joutsenon Elementti ja Rakennusliitto. Lasse Heikkinen toimii projektipäällikkönä.
– Ohjausryhmä on kokoontunut kuukausittain seuraamaan projektin tilannetta. Minä olen vastannut käytännön toteutuksesta ja ohjausryhmä on tukenut projektia linjauksilla ja materiaaleilla, Heikkinen toteaa.
– RTT on oikea taho edistämään koko alaa koskevia käytäntöjä, koska sillä on yhteydet sekä alan yrityksiin että muihin järjestöihin. Laissahan työn turvallisuus on pääsääntöisesti asetettu työnantajan vastuuksi, Heikkinen muistuttaa.

Työturvallisuuspakissa on valmiiksi jäsenneltyä asiaa ja ohjeita, joilla voidaan kehittää työpaikan turvallisuutta.

Kaikkien tietotaito yhteiseen käyttöön

”Turvallisuus on tulostakin tärkeämpää”, kirjoitti Ruduksen silloinen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs blogissaan 2014. Se kuvaa hyvin Ruduksen asennetta työturvallisuuteen. Rudus onkin ollut alan edelläkävijä Suomessa.
– Rudus on luovuttanut projektin käyttöön tietotaitonsa työturvallisuuden kehitykseen kuten muutkin projektissa mukana olevat yritykset, Lasse Heikkinen sanoo.
– Turvallisuuden kentälle on muodostunut joukko hyvän turvallisuuskulttuurin omaavia yrityksiä ja sitten on vielä paljon niitä, jotka hakevat omia turvallisuuden käytäntöjään. Sovimme, että alan hyvän turvallisuuskulttuurin omaavat yritykset antavat omat turvallisuusaineistonsa näiden muiden yritysten käyttöön, toteaa myös Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka.

Työturvallisuuspakki lasse heikkinen rudus oy

Kuva: – Työturvallisuus ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä. On kaikkien etu, että työ tehdään turvallisesti ja jokainen pääsee joka päivä terveenä kotiin, Ruduksen työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen muistuttaa. Hän toimii myös Työturvallisuuspakin projektipäällikkönä.


Ruduksella on tiedostettu jo pitkästi toistakymmentä vuotta sitten, että työturvallisuus paranee harjoittelemalla, ennakoimalla ja oikealla asenteella. Rudus siirsikin turvallisuuskoulutuksen suoraan käytännön tilanteisiin ja rakensi vuonna 2009 Euroopan ensimmäisen turvapuiston Espoon Ämmässuolle. Lasse Heikkinen on toiminut aikaisemmin myös Rudus-turvapuiston vastaavana.
– Turvapuiston ajatus on hyvin lähellä pakin tavoitetta eli jaetaan työturvallisuuden osaamista avoimesti, jotta koko rakennusala Suomessa voisi kehittyä turvallisemmaksi. Se on ennen kaikkea työntekijöiden parhaaksi, Heikkinen toteaa.

Työturvallisuus paranee harjoittelemalla, ennakoimalla ja oikealla asenteella.

Turvallisuuden kehittämiseen vetoapua varsinkin pk-yrityksille

Työturvallisuuspakista toivotaan hyvää työkalua erityisesti pk-yrityksille.
– Pk-sektorin työturvallisuuden taso on hyvin vaihteleva. Joissakin yrityksissä asiat on hoidettu hyvin, mutta välttämättä ei ole osattu ajatella kaikkia osa-alueita. On myös yrityksiä, jotka tarvitsevat apua turvallisuuden kehittämisen aloituksessa, Heikkinen sanoo.

Työturvallisuuspakki rudus turvapuisto

Kuva: – Rudus-turvapuiston ajatus on hyvin lähellä pakin tavoitetta eli  jaetaan työturvallisuuden osaamista avoimesti, jotta koko rakennusala Suomessa voisi kehittyä turvallisemmaksi.  Se on ennen kaikkea työntekijöiden parhaaksi, Lasse Heikkinen toteaa.


Työturvallisuuspakissa lähdetään liikkeelle ihan perusasioista eli toimialan fyysisistä työympäristöistä. Sitten siirrytään ohjeiden, määräysten ja toimintatapojen kautta inhimillisen toiminnan vaikuttamisen keinoihin ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.
– Työturvallisuuspakissa on valmiiksi jäsenneltyä asiaa ja ohjeita, joilla voidaan kehittää työpaikan turvallisuutta. On kaikkien etu, että työ tehdään turvallisesti ja jokainen pääsee joka päivä terveenä kotiin, Heikkinen muistuttaa.
– Työturvallisuus ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä. Tämä koskee myös Rudusta, vaikka meillä tilanne onkin verraten hyvä.

Vielä on paljon yrityksiä, jotka hakevat omia turvallisuuden käytäntöjään.

Hyvä työ kantaa myös hedelmää. Koko rakennusalan yhteinen, kymmenvuotinen Nolla tapaturmaa 2020 -hanke päättyi viime vuonna. RT:n jäsenyritykset puolittivat sen aikana tapaturmataajuutensa nykyiseen alle 20:een. Tapaturmataajuus kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Myös tapaturmien vakavuus pieneni, yli kolmen päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien osuutta kaikista tapaturmista saatiin pienennettyä neljänneksellä. Haasteita on kuitenkin edelleen paljon ja työ turvallisuuden eteenpäin viemiseksi rakennusalalla jatkuu.


Työturvallisuuspakki

  • Rakennustuoteteollisuuden RTT tuottama avoin työturvallisuusohjeiden kirjasto verkkopalveluna
  • Parhaiden käytäntöjen, yhteisen materiaalin ja toisilta oppimisen kautta tavoitellaan nollan tapaturman vuotta
  • Monipuolinen ja hyvin käytännönläheinen ohjeisto
  • Alasivuja: Laitteet, koneet ja ympäristö, Toimintamalli ja ohjeet, Turvallisuuskulttuuri, Haastattelut

  • Tutustu: www.työturvallisuuspakki.fi 

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Rudus, Työturvallisuuspakki ja Olli Urpela

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit