Yhdessä kestävää tulevaisuutta rakentamassa

– CRH:n vastuullisuusraportti 2020 on julkaistu

Vastuullisuus on jatkuvan menestyksen kulmakivi ja takaa, että toiminnalla on positiivinen vaikutus ympärillämme olevaan maailmaan. Rudus osana maailmanlaajuista CRH-konsernia on mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta, vastuullisesti.

Crh vastuullisuusraportti 2020 yhdessä kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta voidaan ylpeänä esitellä vuoden 2020 vastuullisuustuloksia: työstä henkilöstön terveyden ja turvallisuuden eteen sekä osallistavan yrityskulttuurin kehittämisestä, paikallisyhteisöjen tukemisesta ja ympäristötyöstä.

 


Vastuullisuusraportissa esitellään suoriutumista kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla työturvallisuudesta ilmastonmuutokseen, ja siitä käyvät ilmi myös panostukset rakennetun ympäristön positiiviseen kehitykseen.

 

Vastuullisuusraportista poimittua:

  • 94 %:ssa toimipaikoistamme nolla työtapaturmaa
  • 173 miljoonaa dollaria investoitu ympäristöhankkeisiin
  • Miljoona tonnia hiilidioksidikaasupäästöjä estetty
  • 36,5 tonnia vaihtoehtoisista materiaaleista ja polttoaineista kierrätetty
  • 46 % liikevaihdosta kestävän kehityksen mukaisista tuotteista

Lisäksi päästiin lähemmäksi vuodelle 2030 asetettuja tavoitteitamme jatkamalla kestävään kasvuun ja ilmastotekoihin panostamista.


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit