Loppuvuoden 2019 nimitysuutisia Ruduksessa

Betoni- ja kivimateriaalit -toimiala

Mikko Vasama on nimitetty 1.10.2019 toimialajohtajaksi (Betoni- ja kivimateriaalit) vastuualueenaan valmisbetoni- ja kiviainesliiketoiminnot sekä Rudus AS:n toiminnot Virossa.

Ville Routama on nimitetty 1.10.2019 johtajaksi vastuualueenaan Etelä-Suomen kiviainestoiminnot sekä murskaustoiminnot Suomessa.

Betonituotteet-toimiala

Kimmo Karja on nimitetty 1.10.2019 toimialajohtajaksi (Betonituotteet) vastuualueenaan infra ja talonrakennus -liiketoiminnot.

Betonituotteet, Infra- ja kunnallistekniset tuotteet

Riku Pennanen on nimitetty 1.10.2019 infra- ja kunnallisteknisten tuotteiden tuoteryhmäjohtajaksi.

Mikko Vierimaa on nimitetty 1.10.2019 myyntipäälliköksi infratuotteet-tuoteryhmään.

Jukka Latvala on nimitetty myyntipäälliköksi infratuotteet-tuoteryhmään.

Betonituotteet, Maisematuotteet

Jari Huovinen on nimitetty 1.9.2019 myyntipäälliköksi maisematuotteet-tuoteryhmään ja toimii osana maisematuotteiden valtakunnallista myyntitiimiä.

Sanna Holappa on nimitetty 1.9.2019 myyntineuvottelijaksi maisematuotteet-tuoteryhmään. Myynnin lisäksi Holappa vastaa Oulun Liitintien maisematuotetehtaan lähettämön toiminnasta.

Jussi Sievers on nimitetty Oulun maisematuotetehtaan (Liitintie 20) tehdaspäälliköksi. Tätä ennen Sievers toimi Oulun Hautakorventien betonituotetehtaan (kunnallistekniset tuotteet) päällikkönä.
Sieversin siirtymisen myötä yksikön päällikkö Jarmo Jaakkola vastaa jatkossa Oulun Hautakorventien betonituotetehtaan tuotannosta sekä myynti-insinööri Jarno Alaranta toimii kunnallisteknisten tuotteiden vastuumyyjänä Oulun seudulla.

Resurssit-yksikkö

Taru Hiironen on nimitetty 1.8.2019 maanhankintapäälliköksi. Hiironen vastaa kiviainesvarantojen hallintaan ja maan hankintaan liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit