Kotkan Elpo-tehtailla toimitaan vastuullisesti ja turvallisesti

Yhteinen lamppu syttyi - Elpo-talotekniikkaelementtien tehtaalla Kotkassa on yhteisellä työllä ja varsinkin asenteella saatu paljon aikaan työturvallisuuden ja vastuullisen toiminnan kannalta. Ja eteenpäin mennään! Lamppukin syttyi konkreettisesti.

Kun Elpo-talotekniikkaelementti on valmiina hallissa trukkia varten, avataan hallin nosto-ovi ja trukki lähtee pihalta halliin elementtiä noutamaan. Ovi odottaa avoinna – talvella karkaa lämpöä ulos ja kylmä viima iskee oven lähellä työskenteleviin ihmisiin.
Näin oli ennen, kunnes hyvä idea muutti käytännön.
– Saimme hallin työntekijältä parannusehdotuksen ja tartuimme siihen, kertoo työnjohtaja Niina Mykkänen.
Oven päälle laitettiin merkkivalo, joka syttyy ja alkaa vilkkua, kun elementti on valmis noudettavaksi. Trukkikuski sammuttaa valon omalla kaukokytkimellään, ajaa hallin eteen ja ovi nousee.
– Turha odottelu on jäänyt pois, työ tehostunut, energiaa säästyy ja hallin sisäpuolellakin on viihtyisämpää, kun ovista ei vedä – siitä pitää huolen myös oviin lisätyt lämpöverhot, Niina Mykkänen kertoo.

Elpo 4 kotkan tiimi

Kuva (yllä): – Yhteisellä asenteella ja saadaan aikaan paljon ihan käytännön tekojakin, vakuuttavat Niina Mykkänen, Anssi Rintala, Jyrki Vanhahonko ja Mika Nygård. 


Arjen vastuullisuutta

Tämä on yksi esimerkki Elpo-tehtaalla tehdyistä konkreettisista toimenpiteistä, joita tehdään yhteiseksi hyväksi. Tuotantopäällikkö Anssi Rintalan mukaan Elpo-tehtaalla vastuullinen toiminta ”kumpuaa kaikesta”.
– Se näkyy meidän kaikkien arjen toiminnassa ja kulkee rinnakkain niin työturvallisuuden kuin ympäristöasioiden kanssa, Rintala toteaa.

Vastuullisuus näkyy arjen toiminnassa ja kulkee rinnakkain niin työturvallisuuden kuin ympäristöasioiden kanssa.

Tänä kesänä otetaan ympäristön hyväksi taas yksi uusi askel, kun elementeissä käytettävät muovitulpat vaihdetaan kierrätysmuovista tehtyihin tulppiin. Ei ihan pikku juttu: jos vuodessa valmistuu noin 30 000 elementtiä ja jokaisessa muutama tulppa, on tulppien menekki vuodessa pitkälti yli 100 000. Muovia säästyy paljon.

Elpo 4 tulpat kierrätysmuovista

Kuva (yllä): Elpo-elementtien tulpat ovat nykyisin kierrätysmuovista valmistettuja.
– Tulppia kuluu ison vuoren verran vuodessa eli nyt muovia säästyy paljon, työnjohtaja Jyrki Vanhahonko toteaa.


Kotkan tehtailla siirryttiin maakaasuun kolmisen vuotta sitten, hallissa on led-valaistus, vähäpäästöiset uudet trukit on varustettu tyhjäkäyntikatkaisijalla, kompressoreista siirrytään akkujen käyttöön ja paperiton toimisto näkyy muun muassa siten, että hallissa tehdään auditointeja tableteilla eikä paperinippujen kera.
– Viimeisen parin vuoden aikana on asenne työturvallisuuteen muuttunut ihan selvästi. Olemme vaihtaneet työtapoja ja kehittäneet vuorovaikutteista toimintaa. Kaikki muutokset ja uudistukset kerrotaan koko henkilökunnalle ja myös hallin työntekijät vastuullistetaan yhteiseen toimintaan. Kuunnellaan puolin toisin ja mietitään asioita avoimesti. Näin saadaan parhaat ideat esiin ja kun niiden esittäjät huomaavat ideoiden tulevan myös käytäntöön, kaikki sitoutuvat yhteiseen toimintaan entistä paremmin, Niina Mykkänen kertoo.

”Jäte” Sotekin kautta takaisin tehtaalle

Elpo-tehtaalla pyritään minimoimaan jäte mahdollisimman hyvin.
– Valtaosa Elpo-elementtiin menevistä tuotteista ovat määrämittaisia ja sellaisina ne tulevat myös tehtaalle. Kun niiden valmistajatkin tekevät tuotteensa mittojen mukaan, ei heillekään jää jätettä, työnjohtaja Mika Nygård toteaa.

Yhteistyö Sotek-säätiön kanssa on todellista win win -toimintaa.

Hukkapaloja ja muutakin ylijäämää toki tulee, mutta niitä ei Elpo-tehtaalla lajitella jätteeksi, vaan Sotek-säätiölle vietäväksi raaka-aineeksi.
Sotek-säätiö on voittoa tavoittelematon työllistämistoimija Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. Säätiö tuottaa palveluja vaikeasti työllistyville, kuten pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, maahanmuuttajille ja ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille.

Elpo 4 viemäriputkista katkaistut palat

Kuva (yllä): – Viemäriputkista katkaistut palat eivät mene jätteeksi, vaan lähtevät Sotek-säätiölle uuden tuotteen raaka-aineeksi ja palautuvat takaisin tehtaalle käyttöön, kertovat tuotantopäällikkö Anssi Rintala ja työnjohtaja Jyrki Vanhahonko.


Sotek-säätiö on toiminut 15 vuoden ajan ja Ruduksen Kotkan tehdas on tehnyt säätiön kanssa yhteistyötä lähes sieltä asti.
– Sotek-säätiön työntekijät tekevät meille kaikenlaista käsityötä, kuten viemärien hukkapaloista liityntäyhteitä, tiivisterenkaiden liimauksia ja solumuovimaton paloittelua määrämittaan.
– Tavaraa liikkuu useamman kerran viikossa, tuotteita on useita kymmeniä. Tämä on todellista win win -toimintaa, Anssi Rintala toteaa.

Elpo 4 nosto ovet

Kuva: Nyt lamppu syttyy myös nosto-oven päällä, mikä kertoo trukkikuskille, että elementti on hallin puolella valmiina noudettavaksi. Näin ovea ei pidetä turhaan auki, mikä on tärkeää talvella: lämpö ei karkaa eikä viima iske sisään. Vastuullisuus näkyy arjen toiminnassa esimerkiksi näin.


Työhön perehdyttämiselle jatko-osa

Kotkassa ollaan uudistamassa myös työhön perehdyttämistä.
– Tämäkin uusi toimintamalli kehitetään ja tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa, Niina Mykkänen muistuttaa.

Uusi työntekijä saa perehdytyksen tullessaan Rudukselle töihin. Käytännön opastuksen hoitaa työnopastajiksi nimetyt ja siihen koulutetut tuotannon työntekijät. Usein perehdytys päätyy tähän, mutta ensi syksystä Kotkan tehtaalla annetaan parin kuukauden työskentelyn jälkeen jatkoperehdytys.
– Parin kuukauden työskentelyn jälkeen tekijällä on jo tuntuma työstänsä ja hänelle on varmasti noussut mieleen kysymyksiä ja lisää selvitystä vaativia asioita. Mutta myös toisin päin: tuoreet silmät voivat tehdä ihan uusia havaintoja, me saamme tärkeää palautetta ja taas voimme kehittää yhteistä toimintaamme.
– Jatkoperehdytyksen materiaalin sisältö ja uusi toimintamalli kehitetään ja toteutetaan yhdessä työnjohdon ja työnopastajien kanssa. Jatkoperehdytyksen avulla pystytään varmistumaan, että uusi työntekijä on oppinut ja sisäistänyt työtehtävänsä sekä siihen liittyvät turvallisuusasiat.

Ei pakolla, vaan halulla

– Kyllä täällä tehdään työturvallisuuden, ympäristön ja vastuullisuuden hyväksi paljon enemmän kuin on pakko, Anssi Rintala sanoo ja tarkoittaa tällä ”koko jengiä”.
– Kun jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, on myös halua niin tehdä. Kaikessa kehitystyössä on syytä käyttää hallissa olevaa tietotaitoa. Kysymys on vain siitä, miten asioita priorisoidaan. Meillä on tuotannossa nelisenkymmentä ammattilaista, kaikki toimii hyvällä asenteella ja se myös näkyy, Rintala sanoo.

Tervetuloa Elpo-tehtaille katsomaan, kuinka hommat täällä hoidetaan. Sen jälkeen voi mennä rauhallisin mielin nukkumaan.

Työturvallisuus kuuluu kaikille, mutta Kotkan tehtaan työnjohtajista Niina Mykkänen keskittyy siihen liittyviin asioihin. Kerran viikossa ajankohtaiset asiat puretaan työturvallisuustaulun äärellä hallissa ja jalkautetaan kaikille työntekijöille.
– Töitä on tehty eikä turvallisuuden pakka ole koskaan valmis. Tärkeää on, ettei rutinoiduta. Joku voisi kuvitella, että työnjohtajien toimessa työturvallisuusasiat vievät paljon entistä enemmän aikaa. Kun asiat ovat hyvällä tolalla, niin totuus onkin päinvastoin.

Muutokset ja uudistukset kerrotaan koko henkilökunnalle ja kaikki työntekijät vastuullistetaan yhteiseen toimintaan. Kuunnellaan puolin toisin ja mietitään asioita avoimesti.

Hyvä kello kauas kuuluu, sanotaan.
– Jos kahden kilpailevan tuotteen laatu/hinta on linjassa, niin kyllä asiakas valitsee sen kumppanin, jolla on myös ympäristö- ja turvallisuusasiat hyvin hoidettu, projektimyyjä Viivi Etholén toteaa.
– Ja aina voi tulla Elpo-tehtaille katsomaan, kuinka hommat täällä hoidetaan, Anssi Rintala lähettää kutsun asiakkaille.
– Vierailun jälkeen voi mennä rauhallisin mielin nukkumaan.

 


Lisätietoja:


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Sari Rouvinen

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit