Vedenalaisissa betonivaluissa omat haasteensa

Sukeltajat eivät odottele.

Helsingin Sompasaaren esirakentaminen vaatii töitä myös veden pinnan alla.
– Betonivaluissa sukeltajat ovat tärkeä osa tiimiä – sekä betonin toimitusten että massojen pitää olla tarkalleen oikein, sillä veden alla työn pitää sujua, toteaa vastaava työnjohtaja Dick Hallbäck Kreatelta.

Sompasaari on nimensä mukaisesti saari. Se yhdistettiin aikoinaan täyttömaalla mantereeseen ja jäi sittemmin Sörnäisten sataman alle. Nyt Sompasaaressa esirakentamista riittää, kun alueesta tehdään merellinen asuinalue noin 3 000 asukkaalle.

Kreate Oy vastaa Sompasaari osa 2:n esirakentamisesta. Laaja urakka on kuvattu tarkemmin artikkelin lopussa.
– Vuosi ollaan nyt tehty, ajallisesti ollaan puolessa välissä urakkaa eli paniikki on jo takana, Dick Hallbäck nauraa.

Tuskin mitään paniikkia on ollutkaan, vaikka tähän urakkaan liittyykin harvemmin tehtäviä vedenalaisia valuja.
– Vedenalaiset työt tehdään samalla tavalla kuin kaikki muutkin urakkaan liittyvät työt: suunnitelmien mukaan, kustannustehokkaasti ja aikataulussa. Erityistä osaamista vaativiin töihin haetaan tekijöiksi sen alan ammattilaiset. Tässä tapauksessa me vastaamme työmaan johtamisesta ja sukeltajat ammattitaidollaan omasta osuudestaan, Hallbäck sanoo.

Vedenalainenvalu sompasaari osa 2 esirakentaminen

Kuva (yllä): Helsingin Sompasaari osa 2:n esirakentaminen luo edellytykset uuden asuinalueen rakentamiselle. Rantarakentamisen lisääntyessä tehdään yhä enemmän myös vedenalaisia betonivaluja.


Toimituksissa tarkkana

Kreaten Sompasaaren urakassa vedenalaisia valuja tehdään paalulaattoihin, paaluihin, eroosiolaattoihin sekä siltojen peruslaattoihin. Kanavaan ja rannoille tulevat elementit valetaan työmaalla, lasketaan mereen ja niiden saumat valetaan uppobetonilla veden alla.
Tarvittava valmisbetoni tuodaan Ruduksen Roihupellon betoniasemalta.

Sukeltajat eivät voi odotella eikä heidän sukellusaikaansa voi ylittää eli kuormien on tultava ajoissa.

Työnjohtaja Otto Miettinen seuraa betonin kuljetuksia Ruduksen kehittämällä Mobilejobsite-palvelulla.
– Erittäin helppokäyttöinen ja toimiva palvelu. Näen reaaliajassa kaikki betonitoimitukset. Työmaan ja betoniaseman väliset puhelut eivät rasita turhaan kumpaakaan, Otto Miettinen sanoo.

Vedenalainenvalu työnjohtaja otto miettinen kreate oy

Kuva (yllä): – Sukeltajat ovat veden alla kaksi tuntia kerrallaan. Sinä aikana pitää töiden sujua kellontarkasti, toteaa työnjohtaja Otto Miettinen Kreatelta.


Rudus toimittaa Kreatelle Sompasaareen betonia eroosiolaatoihin noin 5 000 kuutiota. Vedenalaisissa valuissa toimitusten varmuus korostuu entisestään.
– Sukeltajat ovat veden alla kaksi tuntia kerrallaan. Sinä aikana pitää töiden sujua kellontarkasti. Sukeltajat eivät voi odotella eikä heidän sukellusaikaansa voi ylittää eli kuormien on tultava ajoissa.

Rudus on tehnyt yhteistyötä vedenalaisissa valuissa eri urakoitsijoiden kanssa monilla paikkakunnilla. Tehdasverkoston laajuus turvaa varmat toimitukset, koska betonimassoja valmistuu tasaisesti eikä sukeltajien kallista työaikaa mene hukkaan.
Vedenalaisissa valuissa Ruduksella on varsinkin eroosiolaattojen valamisessa pitkät perinteet ja omat, hyvin toimiviksi koetut reseptit.
– Yhteistyö Ruduksen betonitehtaan kanssa sujuu hyvin. Massoja voi tarvittaessa muokata hyvinkin nopeasti. Homma toimii, Otto Miettinen toteaa.

Sukeltaja ohjaa pumpparia

Dick Hallbäckin mukaan vedenalaisissa valuissa merkittävää on heikko näkyvyys veden pinnan alla.
– Sukeltajalla näkyvyys on nolla, hän kiteyttää.

Vedenalainenvalu sukeltaja on työssään veden pinnan alla

Kuva (yllä): Sukeltaja on työssään veden pinnan alla ja antaa rannalla seisovalle pumpparille ohjeita, mihin suuntaan betonin pumppausletkua liikutellaan.


Sukeltajan rooli on erityisen tärkeä. Hän antaa veden alta ohjeita pinnan päällä olevalle pumpparille, mihin suuntaan letkua liikutellaan ja millä nopeudella pumpataan. Sukeltajilta vaaditaan vedenalaisen rakentajan ammattipätevyys.
– Pumpparin pitää kuunnella tarkasti sukeltajaa, toimia rauhallisesti eikä tehdä mitään äkkinäisiä liikkeitä. Yhtään ei saa sooloilla. Rudus vastaa täällä alihankintana sekä betonin toimituksista että sen pumppauksesta. Hitaammat paaluvalutkin onnistuivat yllättävän hyvin, Dick Hallbäck kertoo.
Vedenalaisissa valuissa käytetään niin sanottua Contractor-menetelmää.

Työturvallisuus korostuu

– Vedenalaisissa töissä työturvallisuus on periaatteessa yhtä tärkeää kuin maan pinnallakin – paitsi vähintään potenssiin kolme, kuvaa sukeltaja, yrittäjä Jari Venemies ammattilaissukelluspalveluja tarjoavasta Divecon Oy:stä, jonka sukeltajilla on vedenalaisen rakentajan ammattipätevyys.
– Sukeltamisessa jokainen työvaihe suunnitellaan ja riskit analysoidaan erikseen. Laitteistot ja varusteet tarkastetaan ennen jokaista sukellusta. Veteen ei mennä, jos on vähänkin puutteita.

Sukeltajilla on vedenalaisen rakentajan ammattipätevyys.

Diveconilla on työmaalla yleensä kolme miestä. Yksi on pinnan alla ja kaksi päällä.
– Meillä on koko ajan valmius turvasukellukseen. Jos jotain tapahtuu, oma mies menee ensimmäisenä apuun, Jari Venemies toteaa.

Vedenalainenvalu työturvallisuus korostuu vedenalaisissa töissä

Kuva (yllä): Työturvallisuus korostuu vedenalaisissa töissä. Esimerkiksi kaikki varusteet tarkistetaan huolella ennen jokaista sukellusta. Diveconin ammattisukeltajat valmistuvat seuraavaan tehtävään Sompasaaressa.


Sukeltaminen on erikoinen ammatti, jossa on omat vaatimuksensa.
– Sukeltajalta vaaditaan pitkää pinnaa, kylmää hermoa, räjähtävää voimaa ja vähän mielenvikaisuuttakin, Venemies listaa.
– Esimerkiksi elementtien saumaus on hyvin hidasta hommaa. Silloinkaan ei saa ote yhtään herpaantua.

Vedenalaisia sukelluksia tehdään osin myös kanavassa.
– Sen vesi ei ollutkaan aina sukelluskelpoista. Meidän piti puhdistaa vettä aktiivihiilisuodatuksella ennen kuin voitiin päästää sukeltajia veteen, Dick Hallbäck kertoo.

Vedenalainenvalu vastaava työnjohtaja dick hallbäck kreate oy

Kuva (yllä): – Vedenalaiset työt tehdään samalla tavalla kuin kaikki muutkin urakkaan liittyvät työt: suunnitelmien mukaan, kustannustehokkaasti ja aikataulussa, toteaa vastaava työnjohtaja Dick Hallbäck Kreatelta.


Viestiketju kunnossa

Jari Venemies korostaa tiimityöskentelyn merkitystä.
– Viestiketjun pitää olla kunnossa ja kaikkien tietää oma roolinsa. Aika usein pumpparina on henkilö, joka on ennenkin tehnyt vedenalaisia valuja sukeltajien kanssa ja se tietysti sujuvoittaa yhteistyötä.

Kovat tuulet vaikeuttavat vedenalaisia valuja.
– Tuuli voi vaikuttaa pumppuun ja heiluttaa puomia, mikä olisi vaarallista vedessä olevalle sukeltajalle eli turvallisuus täytyy ottaa tässäkin huomioon. Viima lisää myös pakkasen purevuutta. Vaikka pumpun käytössä pakkasraja on miinus 15 asteessa, ei se kovassa tuulessa ole niin paljon.

Divecon tekee sukelluksia sekä eri puolilla Suomea että muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Sompasaari osa 2:n urakka on Diveconille sikäli erilainen, että työhön liittyy myös paljon vedenalaista louhintaa.
– Sitä on ollut yllättävän paljon eikä vain pelkkää kalliota, vaan olemme purkaneet veden alla myös vanhoja rakenteita, Jari Venemies kertoo.

Viestiketjun pitää olla kunnossa ja kaikkien tietää oma roolinsa.

Diveconin miehitys onkin vaihdellut työmaalla kulloinkin tehtävien töiden mukaan.
– Parhaimmillaan meitä oli kahdeksan, kun elementtejä asennettiin mereen. Silloin työssä oli mukana myös lauttaporukkamme.

 


Sompasaari osa 2: esirakentamisen urakka, Kreate Oy

Esirakentaminen tarkoittaa rakentamisedellytysten luomista aiemmin rakentamatta jääneille huonoille maapohjille sekä pehmeikköalueiden laadun parantamista maarakennustekniikan keinoin ennen alueen varsinaista rakentamista.

Urakka sisältää:

  • Sompasaaren katujen, Nihdin kanavan, kahden sillan, rantarakenteiden ja teknisenhuollon rakentamisen sekä Sompasaaren laiturilla olevien vanhojen laiturirakenteiden ja nosturikiskojen purkamisen betonianturoineen
  • vanhan tunnelin suuaukon purkaminen, tunnelin täyttäminen ja paineseinän rakentaminen
  • ruoppaustyötä merialueella, louhepenkereen rakentamisen tulevien tukimuurien kohdalle, sekä louhepenkereen ja tulevien katualueiden, sillan perustusten ja Nihdin kanavan tarvittavat pudotustiivistykset
  • urakka-aika: 11/ 2017– 8/ 2019
  • tilaaja: Helsingin kaupunki/ Kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
  • kokonaisurakka, sopimuksen mukainen veroton kokonaishinta noin 14 miljoonaa euroa
  • Ruduksen toimitukset: noin 5 000 kuutiota vedenalaisiin valuihin soveltuvaa valmisbetonia

Vedenalainenvalu sompasaari

Lisätietoja:

Rudus Oy
Asiakaspalvelupäällikkö Mika Sarkasuo
Rudus Etelä-Suomi
0400 703 916
mika.sarkasuo@rudus.fi 

Kreate Oy
Vastaava työnjohtaja Dick Hallbäck
0400 548 377
dick.hallback@kreate.fi 

Divecon Oy
Toimitusjohtaja Jari Venemies
044 9734016
jari.venemies@divecon.fi  

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit