Villatehtaan sisäpihalle arvonpalautus

Hyvinkään Villatehtaan sisäpiha eli Tehtaanpuisto on yli sadan vuoden aikana nähnyt monta vaihetta. Kun teollinen toiminta kiinteistössä 1990-luvulla päättyi ja aluetta alettiin kehittää yritys-, kulttuuri- ja taidetoiminnan keskukseksi, sisäpiha muuttui vaivihkaa epämääräiseksi pysäköintialueeksi. Vuonna 2017 oli vihdoin sisäpihan vuoro: sinne asennettiin punatiilimiljööseen kauniisti sopiva harmaa luonnonkiveys ja nurmialueet kunnostettiin.

Villatehtaan alue on yksi neljästä Museoviraston listaamasta valtakunnallisesti merkittävästä kulttuurihistoriallisesta ympäristöstä Hyvinkäällä.

– Suojeltujen punatiilirakennusten peruskorjaus on edennyt pala palalta. Nyt Villatehtaan kiinteistössä on yli 120 eri vuokralaista ja alueella työskentelee päivittäin noin 600 ihmistä. Toimitilavuokrauksen lisäksi täällä järjestetään runsaasti tapahtumia, myös sisäpihalla, kertoo vuodesta 2016 Villatehtaan toimitusjohtajana toiminut Teemu Nurminen.

Wanha Villatehdas Hyvinkää 2 sisäpihalle arvon palautus Ruduksen luonnonkivillä

Kuva (yllä): Hyvinkään Villatehtaan sisäpihalle eli Tehtaanpuistoon on asennettu punatiilimiljööseen kauniisti sopiva harmaa luonnonkiveys.


Nurminen naurahtaa, että vaikka yrityksen päätoimiala on tilojen vuokraus, vanhassa kiinteistössä se tuntuu olevan rakennuttaminen.
– Rakentamista on ollut pitkään ja tulee olemaan jatkossakin. Yhteensä noin 35 000 kerrosneliön tiloista vielä 8 000 kerrosneliötä odottaa peruskorjausta.

Kahdesta rakennuksesta muodostuvalta näyttävä kiinteistö sisältää tosiasiassa 22 erillistä rakennusta, joiden seinät ovat toisissaan kiinni. Massiiviset punatiilijulkisivut on suojeltu, osin suojelumääräykset ulottuvat myös sisätiloihin. Esimerkiksi isoja hallimaisia tiloja ei pilkota, vaan säilytetään avoimina.

Ulkomailta tuotu kivi tuntui jo ajatuksena vieraalta tällaisessa historiallisessa ympäristössä.

Merkittävä kulttuuriympäristö

Villatehtaan alue on yksi neljästä Museoviraston listaamasta valtakunnallisesti merkittävästä kulttuurihistoriallisesta ympäristöstä Hyvinkäällä. Pihapuisto on harvinainen säilynyt yksityinen teollisuuden puisto maassamme.

Alkuperäisen puistosuunnitelman laati vuonna 1925 silloinen Valtion Rautateiden ylipuutarhuri Willy Nykopp. Puiston sommitelma perustuu kahteen kohtisuorassa toisiinsa nähden olevaan lehmuskujanteeseen, jotka muodostavat puiston pääakselit ja pääreitit. Kujanteet johtavat sisäpihan molemmilta sisäänkäynneiltä. Lehmuskujanteet ovat säilyneet nykypäivään, vain muutamia huonokuntoisimmista tai sijainniltaan ongelmallisinta on jouduttu poistamaan vuosien varrella.

Wanha Villatehdas Hyvinkää sisäpihan työmaa 4 Ruduksen luonnonkiveys

Kuva (yllä): Hyvinkään Villatehtaassa järjestetään paljon tilaisuuksia, joten kivetykset tehtiin laadukkaasti ja kovaa kulutusta kestäviksi.


Uudet suunnitelmat vanhaa kunnioittaen

Kun kiinteistön kehittäminen 1990-luvulla käynnistyi, piha jäi sivuosaan. Suunnitelmia ja välttämättömiä sade- ja hulevesien hallintaan liittyviä korjauksia tehtiin. Mutta nurmialueet alkoivat vähitellen ränsistyä ja käyttämättömän hiekkapihan valtasivat autot.

Kunnes vuonna 2010 maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Hakala teki diplomityönään pihaan kokonaissuunnitelman.
– Vanhaa kunnioittaen ja pihan tapahtumakäytön huomioiden hän teki osittain vanhoihin suunnitelmiin pohjautuvan luonnossuunnitelman. Tosin senkin toteutus jäi tuolloin odottamaan sopivampaa aikaa, joka tuli vihdoin 2016. Silloin maisema-arkkitehti Liisa Alanko laati tarkemmat toteutussuunnitelmat, Nurminen kertoo.
– Uusi suunnitelma sopeutettiin Villatehtaan tarpeisiin. Pihalla järjestetään isojakin tapahtumia, joten tallautumisvaarassa olevat istutukset karsittiin suunnitelmasta. Viherrakentaminen sopeutettiin sellaiseksi, että meidän oma kunnossa- ja ylläpitomme pystyy sen huoltamaan. Nurmialueet ja kivetykset tehtiin laadukkaasti ja kovaa kulutusta kestäviksi.

Vuoden 2012 asemakaavassa piha on merkitty autottomaksi, nyt sen varmistukseksi asennettiin myös pihaan ajon estävä sähköpuomi.

Miljööseen sopiva luonnonkiveys

Pihan kiveyksestä saatiin kommentit myös Museovirastosta. Luonnollinen materiaalivalinta oli luonnonkivi, väristä keskusteltiin. Villatehtaan vieressä olevan uuden kaupungintalon edustalla kiveys on moniväristä, mustaa, punaista ja harmaata. Sisäpihallekin mietittiin ensin punaista graniittia.

Nurminen kertoo, että kivien valintaa mietittiin suunnittelijan sekä kiveystyön tehneen Kiviasennus ja -saneeraus Koponen Oy:n kanssa.
– Arto Koponen toi meille eri värisiä ja eri tavoin käsiteltyjä näytekiviä. Punaisuus olisi punatiiliseinien ympäröimänä kertautunut liiaksi. Päädyimme harmaaseen suomalaiseen graniittiin, Nurminen kertoo.
– Itselleni oli tärkeää, että kivi on kotimaista graniittia, ulkomailta tuotu kivi tuntui jo ajatuksena vieraalta tällaisessa historiallisessa ympäristössä. Kivet ovat Rudus Oy:n toimittamaa harmaata suomalaista graniittia lohkottuna ja nupukivenä.

Kiviasennukset suojaisissa olosuhteissa

Pihan maanrakennustyöt aloitettiin syksyllä 2016. Vuosikymmenien varrella pihan pinta oli noussut paljon, sitä madallettiin kivetetyltä alueelta kauttaaltaan noin 30 senttiä. Sinänsä harjualueella sijaitsevan tontin maaperä on kiitollista, kiveyksen rakennekerrokset voidaan tehdä pelkäämättä routimista.

Wanha Villatehdas Hyvinkää sisäpihan työmaa 3 Ruduksen luonnonkiveys

Kuva (yllä): Tehtaanpuistossa luonnollinen materiaalivalinta oli kotimainen luonnonkivi. Rudus toimitti Asennusliike Koponen Oy:n työmaalle harmaata suomalaista graniittia lohkottuna ja nupukivenä.


Noin 1 300 neliön kiviasennukset tehtiin keväällä ja alkukesästä 2017. Kiveä on vielä odottamassa yhden porraskäytävän sekä pihan keskellä olevan tehdasmuseon tarpeisiin.

Arto Koposella on pitkä kokemus kiveystöistä Hyvinkään kaupungilla. Hän kertoo Villatehtaan suojaisen sisäpihan kiveystöiden työskentelyolosuhteiden olleen tavallista rauhallisemmat, koska tie- ja katutöitä yleensä häiritsevää muuta liikennettä ei siellä ollut. Tosin alkukesästä pihalla järjestettiin jo tapahtumia, töitä limitettiin niiden mukaan ja työmaa-alueet suojattiin tapahtumien ajaksi.

Ruduksen toimittamat kivet tulivat nopeasti, silloin kuin pitikin.

Saumat sopiviksi

Vaativimmaksi osuudeksi kiveystöissä Koponen nostaa saumojen leveyden ja suoruuden.
– Piha-alueen pintavesien hallitun poisjohtamisen vaatimat kaadot kaivoihin vaikuttavat saumojen leveyteen ja suoruuteen. Saumat pitää saada sekä toimiviksi että silmälle mieluisiksi. Mittaamista ja pohjanmuotoilua oli normaalia enemmän.

Entä kivien toimitus?
– Kivet tulivat nopeasti, silloin kuin pitikin. Myös muuta rakentamista odottavien osien kivet ovat jo valmiina odottamassa, Koponen kertoo.

Wanha Villatehdas Hyvinkää 4 Ruduksen luonnonkivet

Tehtaanpuiston peruskorjaus

Wanha Villatehdas, Hyvinkää

  • Toteutusaika syksy 2016–kesä 2017
  • Rakennuttaja: Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
  • Suunnitelmat: Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy ja Veera Hakalan diplomityö 2010
  • Kiveysurakoitsija: Kiviasennus- ja saneeraus Koponen Oy
  • Rudus Oy:n toimitus: lohkottu harmaa nupukivi

Lisätietoja:

Rudus Oy
Betonituotteet, Maisematuotteet
Markkinointipäällikkö Iia Suikki
050 340 7478
iia.suikki@rudus.fi 

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit