IT-betonin käyttö tehostaa pystyrakenteiden betonointia

– Itsetiivistyvän betonin käyttö pystyrakenteissa tehostaisi sekä valuja että betonitoimituksia. Samalla tuotaisiin betonivalujen menetelmät 2020-luvulle, sanoo asiaa tutkinut ja koevaluista laskelmia tehnyt Juhani Romu.

– IT-betonin käytöstä tulee vielä arkipäiväinen tapa valaa betoniset pystyrakenteet, uskoo projektipäällikkö Juhani Romu Peri Suomi Ltd Oy:stä.

Juhani Romu sanoo olevansa ”betonihemmo”, joka harrastaa betonitietoutta ja betonitöiden työmenetelmien kehittämistä. Oppiarvokseen hän ilmoittaa rakennusmestarin, jolla on inssin paperit. Nuo paperit tulivat keväällä hyväksytystä opinnäytteestä, jonka otsikkona oli ”IT-betonin todellisen muottipaineen määrittäminen ja nousu-nopeuden sovittaminen muotin kapasiteettiin”.

 

It-betoni konala testivalu 2

Kuva (vas.): Ruduksen Konalan betoniasemalla valettiin IT-betonilla kymmenen metriä korkea, noin metrin paksuinen betoniseinä kahdessa tunnissa. Hyvien kokemusten perusteella IT-betonia käytetään pystyvaluissa pääkaupunkiseudulla jo viikoittain.


Työssään Juhani Romu selvitti siis IT-betonin käytöstä muottiin kohdistuvaa valupainetta. Saaduilla mittaustuloksilla voitiin suunnitella IT-betonille isompia nostonopeuksia. Pystyrakenteiden betonointia pystyttäisiin näin tehostamaan ajallisesti ja taloudellisesti, kun betonointiin tarvittaisiin vähemmän tekijöitä ja valuaika lyhenisi verrattuna perinteiseen tapaan tiivistää betoni täryttämällä. Betonivaluun käytettävä aika voi lyhentyä 5–6 tunnista jopa tuntiin.
– En ole keksinyt mitään uutta, Juhani Romu toppuuttelee.
– Tässä vain tulkitaan RIL-147-muottityönohjetta, jonka mukaan itse tiivistyvää betonia käytettäessä on muotit suunniteltava betonimassan aiheuttamalle hydrostaattiselle paineelle, ellei erillisselvityksin ole toisin osoitettu. Siinä on tuo ”ellei”-sana, Romu toteaa.

Hän painottaa, että muotit tulee suunnitella edelleen hydrostaattisen paineen laskennalliselle arvolle.
– Paineita mittaamalla voitaneen saada tuloksia, joiden avulla tehostetaan ja nopeutetaan valutapahtumaa.

IT-betoni tuo tehokkuutta, laatua ja säästöjä

Juhani Romu on tehnyt yhteistyökumppaneiden kanssa pystyrakenteiden valuja IT-betonilla muun muassa Ruduksen Konalan betoniasemalla sekä muutamia kertoja aidoissa olosuhteissa työmailla.
– Konalassa valettiin kymmenen metriä korkea, noin metrin paksuinen betoniseinä kahdessa tunnissa, Juhani Romu kertoo.

It-betoni konala testivalu 4

Romun mukaan IT-betonin käytölle pystyvaluissa on selkeitä perusteita.
– Täryttimien käyttäminen on raskasta niiden siirtelyn takia. Betonirakenteen laatuun vaikuttaa suuresti työkunnan ammattitaito, valuvirheiden mahdollisuus on konkreettinen. Täryttäminen on työvoimavaltaista, jolloin työkustannukset ovat merkittävä betonoinnin kuluerä, Romu toteaa.
– IT-betonia käytettäessä tiheäkään raudoitus ei aiheuta niin sanottuja rotankoloja rakenteeseen, vaan saadaan laadukas lopputulos. Rakennesuunnittelijoiden on helpompi sijoittaa riittävä teräsmäärä rakenteeseen. Rakenteet ovat optimoituja ja terästä tarvitaan merkittävästi vähemmän, mikä tuo kustannussäästöjä. Muottiurakoitsijalle puolestaan tuo säästöä muottikaluston nopeampi kierto ja jälkitöiden väheneminen työn laadun parantuessa, Juhani Romu luettelee.

Muotit tulee suunnitella edelleen hydrostaattisen paineen laskennalliselle arvolle.
– Paineita mittaamalla voitaneen saada tuloksia, joiden avulla tehostetaan ja nopeutetaan valutapahtumaa.

Työmaalla voidaan tehdä vaakavalut päivällä ja pystyvalut painottuen iltavuoroihin. Näin betonintoimittajan sekä pumppausurakoitsijan kiinteät kulut jakautuvat useampaan tuntiin vuorokaudessa ja sekä tuotanto- että kuljetuskapasiteetti saadaan tehokkaampaan käyttöön.
– IT-betonin käyttö lisäisi koko ketjun kannattavuutta, Romu korostaa.

 

It-betoni hamina romu tiheä raudoitus ei ongelma

Kuva (oik.): IT-betonia käytettäessä tiheäkään raudoitus ei aiheuta niin sanottuja rotankoloja rakenteeseen, vaan saadaan laadukas lopputulos.


Uusi aika alalle - tulokset IT-betonin käytöstä betonisten pystyrakenteiden valuissa vakuuttavat

Juhani Romun mukaan IT-betonin käyttö pystyvaluissa toisi rakennusalan 60-luvun jassikka ja nosturi -menetelmästä 2020-luvun suutin ja pumppu -työtavan hyödyntämiseen. Uuden asenteen ja työtavan esteet ovat rakennusalalla niin tutut: ennakkoluulot ja tehdään konservatiivisesti niin kuin aina ennenkin.
– Ensimmäisten tulosten ja kokemusten jälkeen mielenkiinto on heräämässä. Jostain syystä kiinnostusta on enemmän maakunnissa kuin pääkaupunkiseudulla.
– Uuteen toimintatapaan siirtyminen vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä ja niin urakoitsijan, betonintoimittajan kuin muotinvalmistajan sitoutumista, Juhani Romu sanoo.

Romu uskoo, että IT-betonin käytöstä tulee vielä arkipäiväinen tapa valaa betoniset pystyrakenteet. Hän kuvailee jo tulevaisuuden palvelukonseptia, joka perustuu Peri Oy:n muottijärjestelmään, opastukseen, valupaineiden mittauksiin ja mittareiden vuokraamiseen.
– Oli hyvä saada Rudus isona toimijana mukaan heti alusta. Ruduksen Mika Sarkasuo on toiminut innokkaana katalysaattorina eri osapuolten hyvässä yhteistyössä. Nyt Peri vastaa tutkimusten ja laskelmien jatkamisesta, jotta saadaan toimintamallia sekä palvelua kehitettyä, kertoo Juhani Romu, nykyisin Peri Suomi Ltd Oy:n projektipäällikkö.

 


Lisätietoa IT-betonista: lue Rudus Pro -juttu IT-betonivalujen tuloksista Hamina LNG Oy:n maakaasuterminaalin työmaalla

"– Teimme kesäkuussa Konalassa Peri Oy:n ja yhden asiakkaamme kanssa todellisuutta vastaavan kokeen. Valoimme IT-massalla kymmenen metriä korkean, noin metrin leveän ja vajaan 60 kuution koeseinän. Valu kesti vain pari tuntia. Tuosta innostuneena ajattelimme kokeilla menetelmää oikeasti käytännössä Haminassa Tallqvistin kanssa, Ruduksen Mika Sarkasuo kertoo.
– Rudus oli asiassa aloitteellinen. Suhtaudun aina uuteen myönteisellä mielellä, työmenetelmiä pitää jatkuvasti kehittää ja kokeilla uutta. – Päätin, että nyt tämä kokeillaan ja katsotaan miten toimii – ja hyvin toimii, Juhani Kontkanen Tallqvistilta lisää."


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit