Ekosysteemihotellin pilotissa viihdytään hyvin

Ekosysteemihotellin pilottihanke perustettiin Raaseporiin neljä vuotta sitten. Nyt syyskuun alussa ryhmä ulkopuolisia asiantuntijoita kävi toteamassa saman, mitä säännöllinen seurantakin on kertonut: hotellissa eletään ja voidaan hyvin.

Rudus antoi alueen pilotin käyttöön ja SYKE on vastannut hotellin perustamisesta, toiminnasta sekä rahoituksesta.

Rudus Oy:n, SYKEn (Suomen ympäristökeskus) ja muiden alan asiantuntijoiden yhdessä kehittämän ekosysteemihotellin ideana on, että esimerkiksi infra- ja talonrakennuksen työmailta siirretään harvinaisia ja jopa uhanalaisia kasveja ekosysteemeineen ”hotelliin”, josta ne voidaan aikanaan siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Raasepori maastopäivä ekosysteemihotelli 3

Kuva (yllä): Raaseporin Ekosysteemihotelli on toiminut nyt neljä vuotta toivotuin tuloksin. Joukko alan asiantuntijoita tutustui alueeseen syyskuun alussa.


Rudus LUMO -ohjelman mukaista ympäristötyötä tehdään jatkuvasti.

Ensimmäinen Ekosysteemihotelli perustettiin Länsi-Uudellamaalla Raaseporiin, jossa Valtatie 25:lle rakennettava levennys jättäisi alleen arvokkaita harjulajiston esiintymiä. Valtatien läheisyydessä sijaitseva Ruduksen soranottoalue soveltui hyvin kokeilualueeksi. Sinne siirrettiin 20 mätästä marraskuussa 2014, jolloin kasvit olivat lepotilassa ja hyönteisten seuraava sukupolvi talvehti maassa.

Rudus antoi alueen pilotin käyttöön ja SYKE on vastannut hotellin perustamisesta, toiminnasta sekä rahoituksesta.
– Tulokset ovat ihan silmin nähtävissä eli kasvit viihtyvät hyvin ja niille tyypillisiä hyönteisiäkin on jo tavattu alueella. Hotelli on toiminut toivotulla tavalla, ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki Rudukselta sanoo.

Raasepori maastopäivä ekosysteemihotelli 2

Kuva (oik.): Kiinnostuneille kuuntelijoille esiteltiin Ekosysteemihotellin ideaa eri näkökulmasta.

Kiinnostuneita vieraita tutustumassa Raaseporin ekosysteemihotelliin

SYKE ja Rudus kutsuivat syyskuun ensimmäisellä viikolla alan toimijoita tutustumaan Raaseporin pilottihankkeeseen, keskustelemaan yhdessä aiheesta sekä tietenkin tutustumaan maastossa Ekosysteemihotellin alueeseen.
Asia kiinnosti, sillä paikalla oli noin 25 alan ammattilaista edustaen mm. konsulttitoimistoja, ELY-keskuksia, infrarakentajia, Liikennevirastoa ja kasvien sekä perhosten tutkijoita.
Vireässä keskustelussa nousi esiin esimerkiksi Ekosysteemihotellin kustannukset verrattuna siihen, että soranottoalue maisemoitaisiin perinteisesti metsittämällä.
– Ympäristömyönteinen toiminta helpottaa montaa asiaa ja sillä on suora vaikutus myös yrityksen liiketoimintaan. Toisaalta: kumpi on tienrakentamisessa halvempaa – siirtää uhanalaisia kasveja hotelliin vai linjata tie uudelleen, sanoo ympäristöinsinööri Ilkka Ojalehto Rudukselta.

Yhteistä ympäristöämme turvaamassa

Ekosysteemihotellit sopivat hyvin Ruduksen LUMO-ohjelman tavoitteisiin eli luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.
– Ympäristön hyväksi tekemämme työ lisää kiviainestoimintamme hyväksyttävyyttä. Yhteistyö sidosryhmiemme kanssa on tärkeää. Erityisesti naapurien toiveiden kuuleminen jälkihoitotoimenpiteiden suunnittelussa on hedelmällistä kaikille osapuolille, Terhi Rauhamäki sanoo.

Raasepori maastopäivä ekosysteemihotelli 1

Kuva (yllä): Raaseporin Ekosysteemihotellin kasvisto voi hyvin ja lisääntyy selvästi.


Keskusteluissa on noussut esiin myös idea siitä, että Ruduksen käytöstä poistettu soranottoalue voisi toimia Ekosysteemihotellina jollekin toiselle toimijalle liiketoiminnan periaattein.
– Hotelliin voitaisiin ottaa kasveja hoitoon. Kun myöhemmin niistä osa siirretään takaisin alkuperäiselle paikalle ja osa jätetään hotelliin, saadaankin kaksi kasvistoltaan monimuotoista aluetta yhden sijaan, Ilkka Ojalehto kertoo.
– Tällä hetkellä ei ole uutta Ekosysteemihotellia suunnitteilla, mutta tämänkin keskustelutilaisuuden tarkoituksena oli jalkauttaa ideaa. LUMO-ohjelman mukaista työtä tehdään jatkuvasti. Esimerkiksi hiljattain siirsimme SYKEn kanssa Vehkjärvellä vuorimunkkeja ja kissankäpäliä turvallisempiin olosuhteisiin.
Vuorimunkki on Suomessa alueellisesti uhanalainen laji ja kissankäpälä silmälläpidettävä.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki
050 312 4624
terhi.rauhamaki@rudus.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit