Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki: Ympäristövastuullisuus korostuu yhä enemmän yritystoiminnassa

– Lait ja asetukset säätelevät jo aika tarkasti ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä. Ruduksella tietysti täytetään kaikki velvoitteet, mutta pyrimme koko ajan tekemään enemmänkin. Tästä hyvänä esimerkkinä toimintamme luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

– Rudus on ollut tunnetusti alan edelläkävijä ympäristöasioissa. Silti olin hyvin yllättynyt siitä, miten kaikki ruduslaiset ylintä johtoa myöten ovat sitoutuneet ympäristöasioihin. Nyt minun täytyy omalta osaltani pitää huolta siitä, että jatketaan tätä hyvää työtä ja Rudus on jatkossakin etujoukoissa, sanoo Ruduksen tuore ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Rauhamäki tuli Rudukselle huhtikuun alussa. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri pääaineenaan ympäristöekonomia. Edellinen työpaikka Gasumin laatupäällikkönä sai jäädä, kun työpaikkamahdollisuus avautui Rudukselle.
– Se oli kyllä kovan harkinnan paikka, mutta en voinut jättää tilaisuutta käyttämättä. Koko aiempi työurani ja opiskeluni liittyvät niin vahvasti ympäristöasioihin, Terhi Rauhamäki sanoo.

Rudus Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki 2

Kuva (oik.): – Rudus on ollut ympäristöasioiden edistämisessä rakennusalan edelläkävijä ja haluamme myös pysyä sillä paikalla, sanoo tuore ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.


Rauhamäki vetää Ruduksen neljän henkilön ympäristötiimiä, johon hänen lisäkseen kuuluvat Lotta Kölli ja Tero Niklander Lahdessa sekä Ilkka Ojalehto Helsingissä.
– Autamme ja tuemme Ruduksen liiketoimintoja ympäristöasioissa sekä hallinnoimme voimassa olevia lupia ja hoidamme uusien lupien hakuprosessit.
– Ruduksella on ympäristöasioihin liittyvät toimintatavat kunnossa ja kentällä on vahvaa osaamista. Muiden kiireiden keskellä tarvitaan ennemminkin apua kuin neuvoja.

Aktiivista vuoropuhelua

Terhi Rauhamäen mukaan Rudus tekee tuloksellista yhteistyötä ympäristöalan eri toimijoiden kanssa. Verkostossa ovat mukana esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä lukuisia alansa huippuasiantuntijoita.
– He ovat ympäristöasioiden oikeita ammattilaisia. Käymme aktiivista sidosryhmien välistä vuoropuhelua niin järjestöjen, viranomaisten kuin rakennusalan muidenkin toimijoiden kanssa, Rauhamäki sanoo.

Yhdeksi tärkeäksi sidosryhmäksi hän nostaa myös toiminta-alueiden asukkaat ja naapurit.
– Varsinkin kiviainestoiminnan yhteydessä on tärkeää keskustella asukkaiden kanssa heitä myös kuunnellen. Moni lupa-asiakin hoituu helpommin, kun asukkaat saavat oikeaa tietoa ajoissa.

Monimuotoinen LUMO-ohjelma

Rudus käynnisti jo viisi vuotta sitten LUMO-ohjelman, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja tarjoamaan elinpaikkoja esimerkiksi vanhoilla soranottoalueilla paahdealueiden harvinaisille kasveille ja hyönteisille. Yksi merkittävä hanke on SYKEn kanssa kehitetty ekosysteemihotelli. Sen ideana on, että työmailta siirretään harvinaisia ja jopa uhanalaisia kasveja ekosysteemeineen ”hotelliin”, josta ne voidaan aikanaan siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen. Pilottiprojekti on aloitettu Raaseporissa, jossa tulevan valtatien rakennustyömaan alta on siirretty kasveja turvaan Ruduksen sorakuopalle.

Ekosysteemihotelliin siirretään työmailta harvinaisia ja jopa uhanalaisia kasveja.

Rudus Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki 1

Kuva (yllä): LUMO-ohjelmassa turvataan luonnon monimuotoisuus. Terhi Rauhamäki Hyvinkään Suomiehen alueella, jossa entinen soranottamo on jälkihoidettu ja ennallistettu virkistysalueeksi.

SYKE seuraa kasvien kotiutumista ja eri lajien menestymistä hotellissa. Suunnitelmien mukaan kasvillisuutta siirretään takaisin entisille paikoilleen valtatien valmistuttua. Osa jäisi myös soranottoalueelle eli lajit saisivat uuttakin elintilaa.

Rudus on ollut yhteistyökumppanina myös useissa virtavesien kunnostushankkeissa. Ruduksen tuotteita ovat myös vaelluskalojen lisääntymiseen soveltuva kutusora sekä poikaskivet.

Yhteinen vastuu

Vastuu ympäristöstä kuuluu koko toimintaketjulle.

Terhi Rauhamäki sanoo ympäristöasioiden kehittyvän nyt suurin harppauksin.
– Vastuullisuutta korostetaan entistä enemmän ja ympäristö koetaan paljon monimuotoisemmaksi kuin ennen. Lainsäädäntö tiukkenee ja vaatimukset kasvavat.

Ympäristöasiat vaikuttavat vahvasti yritysten liiketoimintaan eli nekin täytyy suunnitella huolella.
– Ruduksen ympäristötyö näkyy asiakkaalle sekä palvelun että tuotteiden laadussa. Kun asiakkaat käyttävät esimerkiksi Ruduksen kierrätystuotteita, he pystyvät vahvistamaan omaa vastuullista toimintaansa. Vastuu ympäristöstä kuuluu koko toimintaketjulle.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit