Betonimurskeen käyttö laajenee ja laatu tarkentuu

Uusi asetus jätteiden hyödyntämisestä lisää betonimurskeen käyttökohteita ja tarkentaa laatuvaatimuksia.

 

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 843/2017).
– Tammikuussa voimaan tullut uusi asetus ottaa kantaa myös betonimurskeen tekniseen laatuun. Aikaisemman asetuksen ainoa tekninen laatukriteeri oli että murskeen piti olla alle 150 mm. Uuden asetuksen mukainen raekokovaatimus on 90 mm ja hyödyntämisilmoituksessa on myös osoitettava betonimurskeen laadunhallinta sekä CE-merkintä, tuotepäällikkö Henri Kylä-Utsuri Rudus Oy:n Kierrätyksestä kertoo.

Ruduksen kehittämä Betoroc on täyttänyt nämä vaatimukset jo tähänkin asti.
– Alle 90-millistä, tasalaatuista betonimursketta ei saada aikaan ns. pulveroimalla, vaan betoni- ja tiilijäte pitää murskata ja seuloa kuten Ruduksella tehdään. Asiakkaiden kannattaakin olla tarkkana ja osata vaatia laatua myös kierrätystuotteilta, Henri Kylä-Utsuri toteaa.

Nyt betonimursketta voidaan käyttää myös teollisuus- ja varastorakennusten alapuolisiin rakenteisiin.

Henri Kylä-Utsuri Rudus Kierrätys

Kuva (yllä): – Betonimurskeen laatu valitaan kohteen käyttötarkoituksen ja vaatimusten mukaan, tuotepäällikkö Henri Kylä-Utsuri toteaa.


Aikaisemmin betonimurskeen käyttö oli sallittu katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä erinäisissä täytöissä. Nyt mursketta voidaan käyttää myös teollisuus- ja varastorakennusten alapuolisiin rakenteisiin.
– Tavoitteena on kierrätysmateriaalien käytön lisääminen. Se on hyvin järkevää, sillä Betoroc korvaa täysimääräisesti sora- ja kalliomurskeita. Näin säästetään kustannuksia ja ympäristöä. Betorocilla on myös mahdollista saavuttaa parempia kantavuuksia kuin kalliomurskeella, Henri Kylä-Utsuri sanoo.

– Rakennuttajat ovat avainasemassa kierrätysmateriaalien käytön lisäämisessä.

Laatuluokat tutuiksi

Henri Kylä-Utsurin mukaan betonimurskeen eri laatuluokkia ei tunneta tarpeeksi hyvin. Ruduksella tuotetaan pääosin Betoroc BeM II -luokan mursketta, mutta myös muita betonimurskeen laatuluokkia. Betoroc-murskeen laatuluokkia ovat BeM I, BeM II, BeM III, BeM IV sekä Sr. Betoroc-murskeet jaetaan eri laatuluokkiin niiden teknisten ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi Betoroc BeM I -luokan murske on tehty pelkästään kierrätettävästä betonista eli tiilijätteen osuus on nolla painoprosenttia ja muiden materiaalien osuus vain korkeintaan 0,5 painoprosenttia. Betoroc BeM II -luokassa tiiltä voi olla enintään kymmenen painoprosenttia. Betoroc BeM II on päätuotteemme ja sitä on saatavilla jatkuvasti ainakin pääkaupunkiseudulla.
– Betonimurskeen laatu valitaan kohteen käyttötarkoituksen ja vaatimusten mukaan, Kylä-Utsuri lisää.

Taulukko 1: Betoroc-murskeiden ominaisuuksia

Taulukko 1: Betoroc-murskeiden ominaisuuksia

Taulukko 2: Betoroc-murskeen sisältämän tiilen ja muiden materiaalien maksimiosuudet

Taulukko 2: Betoroc-murskeen sisältämän tiilen ja muiden materiaalien maksimiosuudet

Betorocin käyttö lisääntyy

Ensimmäiset Betoroc-kohteet on rakennettu jo 1990-luvulla eli Ruduksella on jo yli 20 vuoden kokemus Betorocin valmistuksesta ja käytöstä.
– Viime vuosi oli Betorocin käytön kannalta hyvä. Koko Suomessa käytettiin noin 500 000 tonnia Betorocia, josta valtaosa pääkaupunkiseudulla. Toivottavasti käyttö lisääntyy myös muissa kaupungeissa, Henri Kylä-Utsuri sanoo.
– Rakennuttajat ovat avainasemassa kierrätysmateriaalien käytön lisäämisessä. Joskus betonimurskeen käyttö voidaan kieltää ilman perusteita tai sitä ei hyödynnetä urakassa täysimääräisesti. Rakennuttajan kannattaa myös varmistua siitä, että käytettävä betonimurske vastaa laadultaan sitä mitä on haluttu.

Betoroc-murske

  • Ruduksen kehittämä betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote
  • CE-merkitty
  • korvaa parhaita luonnon sora- ja kalliomurskeita
  • käyttö esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä teollisuus- ja varastorakenteiden alapuolisissa rakenteissa
  • teknisesti toimiva ja kestävä
  • kustannustehokas
  • laatuluokat I, II, III, IV sekä Sr
  • tavallinen rakeisuusalue 0/45 mm
  • saatavissa Ruduksen kierrätyspisteistä

Lisätietoja:

Rudus Oy, Kierrätys
Tuotepäällikkö Henri Kylä-Utsuri
Puh. 020 447 7235
henri.kyla-utsuri@rudus.fi 

 

Lue lisää Betoroc-murskeen ominaisuuksista ja käytöstä:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit