Laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa: Kehityksessä pitää olla kärkipaikalla

– Rakennusalakin kehittyy nyt niin huimaa vauhtia, että pitää olla ensimmäisenä liikkeellä – muuten onkin jo jälkijunassa.
– Digitalisaatio on ehdottomasti yksi tärkeimmistä kehityskohteista, sanoo Mika Tulimaa.

 

Mika Tulimaa Rudus Laatu- ja kehitys

Kuva (yllä): – Digitalisaatiossa päästään eteenpäin siten, että kaikki asiakas- ja työmaatieto saadaan samaan kansioon ja läpinäkyväksi molempiin suuntiin, Mika Tulimaa sanoo.


Rudus uudisti laatu- ja kehitysyksikkönsä viime vuonna. Yksikköön kuuluvat betonin ja betonituotteiden laadun ja kehittämisen lisäksi ympäristötiimi sekä laatujärjestelmät.
– Rudus on alansa markkinajohtaja. Se velvoittaa edelläkävijyyteen myös laatu- ja kehitystyössä ja näyttämään esimerkkiä muille. Oleellista on myös yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa ja olla mukana yhtenä partnerina eri hankkeissa, Mika Tulimaa sanoo.
– Lisäksi haluamme olla ympäristöasioissa edelläkävijä. Emme koe ympäristöä taakkana, vaan haluamme vaalia sen monimuotoisuutta. Tähän olemme kehittäneet eri toimintatapoja. Muun muassa LUMO-ohjelmaan liittyvät projektit ovat tärkeä osa toimintaamme.

Uuden laatu- ja kehitysyksikön toiminnan keskiöön on nostettu asiakkaat ja heidän tarpeensa ja toiveensa.
– Yksikkömme toimii kiinteässä yhteistyössä liiketoiminnan ja sen yksikköjen kanssa. Muun muassa työmaapalvelut-yksikkö luo tärkeän linkin laadun ja toteutuneen rakenteen väliin. Samalla Rudus on yhteydessä asiakkaisiin ihan käytännön tasolla. Samaa työtä tekevät luonnollisesti alueiden laatupäälliköt ja tehdaslaborantit. Asiakaspalveluista vastaavat Etelä-Suomessa asiakaspalvelujohtaja Pasi Huttu ja asiakaspalvelupäällikkö Mika Sarkasuo.
– Kehitämme myös Rudus Akatemiaa, joka tarjoaa asiakkaillemme monipuolista ja ilmaista koulutusta. Viime vuonna Hannu Timonen-Nissi veti kymmenissä eri yrityksissä koulutustilaisuuksia, joihin osallistui satoja Ruduksen ulkopuolisia henkilöitä.

Yrityksen toiminnan ja sen tuotteiden laatu koostuu ihmisistä.

Digiloikka vasta alkanut

Mika Tulimaan mukaan parhaillaan panostetaan betonialan digitalisaatioon.
Rudus on mukana viime vuonna perustetussa Betonin digitalisaatio -konsortiossa, jonka tavoitteena on kehittää digitaalinen ratkaisu betonirakenteiden laadun varmistamiseksi ketjun jokaisessa vaiheessa.
– Ruduksen Betoplus-palvelu on perustunut jo digitaalisuuteen. Nyt kuitenkin täytyy digitalisaatiossa päästä eteenpäin siten, että kaikki asiakas- ja työmaatieto saadaan samaan kansioon. Tiedon täytyy olla myös täysin läpinäkyvää molempiin suuntiin, Tulimaa sanoo.

Millä korvataan lentotuhka

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on päättänyt, että kivihiilen käyttö energiantuotannossa kielletään lailla vuonna 2029. Lisäksi valmistellaan 90 miljoonan euron kannustepaketti niille kaupunkien kaukolämpöyhtiöille, jotka sitoutuvat luopumaan kivihiilen käytöstä jo vuonna 2025. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana.
– Se tarkoittaa sitä, että kivihiilipohjaisen lentotuhkan käyttö betonin lisäaineena loppuu. Rudus on mukana tutkimuksessa, miten se korvataan, jotta voimme edelleen tuottaa ympäristöystävällistä betonia. Lisätäänkö esimerkiksi kotimaisen masuunikuonan käyttöä.
– Toisaalta jos energiantuotantoon tulee kivihiilen tilalle puupohjaisia materiaaleja, biohiilen poltosta syntyy tuhkaa ja senkin jatkokäyttöä on mietittävä.

Alan markkinajohtajuus velvoittaa edelläkävijyyteen myös laatu- ja kehitystyössä.

Yhteistyötä yli rajojen

Mika Tulimaa korostaa, että Ruduksen laatu- ja kehitysyksikkö palvelee yhtiön kaikkia toimialoja valtakunnallisesti.
– Tätä yhteistoimintaa haluan vahvistaa entisestään, Tulimaa sanoo.

Samoin ollaan syventämässä yhteistyötä CRH-konsernin eri tytäryhtiöiden välillä.
– Tätä varten on perustettu yhteistyöryhmä ja tapaamme säännöllisesti. Innovaatioista jaetaan tietoa, jotta samoja asioita ei tarvitse keksiä uudelleen.
– Kun ihmiset oppivat tuntemaan toisensa, kommunikaatio on helpompaa ja näin syntyy myös yhdessä hyviä ajatuksia.

Mika Tulimaa muistuttaa, että siitähän on kysymys myös laadussa – eli ihmisistä.
– Yrityksen toiminnan ja sen tuotteiden laatu koostuu ihmisistä. Kun teemme yhdessä laatua ansaitsemme myös asiakkaiden luottamuksen.

Lisätietoja:

Rudus Oy
Laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa
Puh. 050 581 5016
mika.tulimaa@rudus.fi  

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit