Rakentaminen on joukkuepeliä

Helsinki-Vantaan lentokentän asematasoa laajennetaan Finavian ja Destian allianssilla. Noin sadan miljoonan euron hanke valmistuu vuonna 2020.

– Seisontapaikkojen suuret betonilaatat ovat erityisen haastavia, kertoo Destian vastaava työnjohtaja Jarmo Grön.

Asematason laajennus toteutetaan lentoaseman vaihtoliikenteen kapasiteetin kehittämiseksi. Työt käynnistyivät syksyllä 2015 allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa.

– Käytännössä allianssi tarkoittaa sitä, että eri osapuolilla on yhteinen sopimus ja organisaatio, riskit ja hyödyt jaetaan ja yhteistyössä on oleellista sekä luottamus että sitoutuminen.

– Allianssissa rakennussuunnittelua ja tuotannon ohjausta innovoidaan jatkuvasti eli pyritään jatkuvan parantamisen ideologiaan. Näin varmistetaan korkea laatu ja turvallisuus, Jarmo Grön toteaa.

Laattojen betonoinnit erittäin vaativia

Urakka sisältää lentoasemalla tehtäviä lentoaseman laajennukseen liittyviä asematason ja rullausteiden infratöitä noin 45 hehtaarin alueella. Urakkaan kuuluu muun muassa maarakennusta, louhintaa, pohja- ja betonirakentamista, viemäröintiä ja muita johtotöitä sekä alueen sähkö- ja telematiikkatöitä.

– Suurin haaste on ollut lentokoneiden seisontapaikkojen betonilaattojen toteutus. Laatat ovat lähes kokonaan lämmitettäviä ja näin ollen niitä ei voi betonoida pienemmissä osissa.

Suurimmatkin, yli 4 000 neliön laatat betonoidaan kerralla valmiiksi. Pintavaatimuksetkin ovat erittäin tiukat, joten ulkotiloihin tehtävät laatat ovat vaatineet paljon töiden etukäteissuunnittelulta, Jarmo Grön kertoo.

Sää on vielä lisännyt haasteita.

– Varsinkin keväällä ja kesällä ovat tuuli ja auringonpaiste suurimmat ongelmat. Ensi vuonna tehtävät laatat tullaankin ehkä betonoimaan siten, että työ aloitetaan illalla ja betonointi tehdään yötä vasten. Näin saataisiin eliminoitua tuulen ja auringon vaikutus.

– Myös laattojen suunnitelmaratkaisuja kuten raudoitusta ja saumarakenteita on kehitetty koko ajan projektin edetessä.

– Jokaiseen betonointiin on valmistauduttu huolellisesti ja käyty homma läpi etukäteen niin betonin toimittajan kuin työporukoiden kanssa, Jarmo Grön lisää.

Toimitusten pitää olla varmoja

Asematason laajennuksessa käytettävän betonin pitää kestää kemiallisia aineita kuten sulffaatteja, kerosiinia, glykolia, kaliumasetaatteja ja kaliumformaatteja. Betonin rasitusluokat ovat XC4, XD3, XF4, XA2 50v ja betonin valmistuksessa on käytetty SR-sementtiä.

– Rudus betonin toimittajana vastaa laadusta eli varmistaa, että vaaditut laatuvaatimukset täyttyvät. Työmaalla on tehty ilmamäärämittaukset, koekappaleet ja poranäytteet normien ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi täytyy muistaa myös rakenteen huolellinen jälkihoito, Jarmo Grön sanoo.

Hänen mukaansa varsinkin isoissa ja vaativissa betonoinneissa on betonitoimittajan toiminta- ja toimitusvarmuus oltava kunnossa kaikin puolin.

– Tässä on onnistuttu erittäin hyvin eikä ongelmia ole betonointien aikana ollut.

Rudus on toimittanut allianssin työmaalle noin 18 000 kuutiota valmisbetonia.

Rakentaminen on joukkuepeliä

Helsinki-Vantaan lentokenttä toimii normaalisti koko urakan ajan.

– Tämä vaatii erittäin huolellista ennakkosuunnittelua kuljetusreittien, pumppauspaikkojen ja odotusalueiden suhteen, koska tilaa on rajoitetusti. Lisäksi työ- ja lentoturvallisuuden varmistaminen vaatii normaalia työmaata enemmän toimenpiteitä ja huolellisuutta, Jarmo Grön sanoo.

Hän muistuttaa, että rakentaminen on aina joukkuepeliä.

– Kukaan ei saavuta yksinään mitään. Laatu varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa. Kun työvaiheiden laatusuunnitelmat sekä toteutuksen tekniset työsuunnitelmat, muun muassa betonointisuunnitelmat, käydään läpi myös työntekijöiden kanssa, tieto kulkee joka portaalle.

Helsinki-Vantaan lentokentän asematason laajennus

  • Finavian ja Destian allianssi
  • Rakennusaika 2015–2020
  • Investointi noin sata miljoonaa euroa
  • Laajuus noin 45 hehtaaria
  • Rudus toimittanut valmisbetonia noin 18 000 kuutiota

Lisätietoja:

Rudus Oy
Betoni- ja kivimateriaalit Etelä-Suomi
Myyntipäällikkö Antti Mönkkönen
Puh. 020 447 7451
antti.monkkonen@rudus.fi 

Destia
Vastaava työnjohtaja Jarmo Grön
Puh. 0400 820 695
jarmo.gron@destia.fi 

Kenelle Rakentamisen laatuteko 2017

Vastaava työnjohtaja Jarmo Grön Destialta on ehdolla Rakentamisen laatuteko 2017 -palkinnon saajaksi. Voittajan valitsee eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma. Kymmenen finalistin joukosta myös yleisö voi äänestää oman suosikkinsa. Äänestysaikaa on 12.11. asti ja voittaja julkistetaan 16.11.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit