Suomen suurin betonisilta Savonlinnaan

Savonlinnassa Valtatie 14 -hankkeen yhteydessä Laitaatsalmen vesiväylä muutetaan syväväyläksi, jonka ylittää kaksi kiinteää siltaa. Puolen kilometrin pituiset sillat tulevat olemaan Suomen suurimmat betonisillat. Ensimmäisen eli eteläisen sillan kannen valmisbetonin valu tehtiin elokuun lopussa ja se kesti lähes viisi vuorokautta eli tarkalleen neljä vuorokautta, 11 tuntia ja 40 minuuttia. Valmisbetonia tarvittiin noin 5 000 kuutiota.

– Näin suuri valu vaatii tekijöiltä ammattitaitoa ja hyvää ennakkosuunnittelua. Resurssit pitää olla riittävät niin työmaalla kuin betonintoimittajalla. Jos miehet väsyy tai kalusto rikkoutuu, pitää saada uusia tekijöitä heti, sanoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destia Oy:stä.

Valun kaikki työvaiheet olikin ennakkoon mietitty ja varasuunnitelmat laadittu.

Valmisbetonin toimittajana oli Rudus Oy.

– Betonin lujuus on 55 MPa ja korkea sideainemäärä aiheuttaa lämpötilan nousua rakenteessa sitoutumisen aikana. Lämpötilan nousua saatiin hallintaan betonin suhteutuksella ja masuunikuonan käytöllä sideaineena. Betonin tulee olla myös pakkasenkestävää, Aki Loikkanen kertoo.

Loikkasen mukaan betonin laatua varmistettiin tutkimalla ennakkoon kannen betonin käyttäytymistä muun muassa peruslaatoissa ja ennakkosuunnittelu tehtiin huolella. Valun aikana laatua tarkkailtiin koko ajan sekä tehtaalla että työmaalla tilaajalla hyväksytetyn laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti.

– Betonin tasalaatuisuus on valun onnistumisen elinehto. Palkit ovat tiheään raudoitettuja ja jänteiden suojaputket lisäävät haastetta. Erityisesti massan notkeus on oltava rakenteeseen sopiva, Loikkanen sanoo.

– Tämä valu on koko urani haastavin yksittäinen työvaihe, mutta hyvällä ennakkosuunnittelulla, erinomaisella yhteistyöllä Ruduksen kanssa ja osaavalla porukalla saimme homman onnistumaan!

Laitaatsalmen pohjoinen silta rakentuu vuoden päästä. Se on hieman kapeampi, koska siinä ei ole kevyen liikenteen väylää. 

Vt 14 Laitaatsalmen kohta, Savonlinna

  • Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen
  • Laitaatsalmen yli kaksi kiinteää maantiesiltaa, eteläinen valmistuu 2017 ja pohjoinen 2018
  • Molempien pituus 500 m
  • Alikulkukorkeus 24,5 m
  • Kaltevuus jyrkimmillään 6 %
  • Rakennuttaja: Liikennevirasto
  • Rakennesuunnittelu: Sweco Finland Oy
  • Pääurakoitsija: Destia Oy
  • Valmisbetonin toimitus: Rudus Oy – kahteen siltaan yhteensä noin 15 000 m3

Lisätietoja

Rudus Oy

Myyntijohtaja Toni Räisänen
Valmisbetoni ja Kiviaines, Itä-Suomi
Puh. 020 447 6004
toni.raisanen@rudus.fi 

Tekninen asiantuntija Hannu Timonen-Nissi
Betoni- ja kivimateriaalit
Puh. 040 058 9161
hannu.timonen-nissi@rudus.fi 

Destia Oy

Aki Loikkanen
Työmaapäällikkö, Site Manager
Itä-Suomen tulosyksikkö
aki.loikkanen@destia.fi 
puh. 0400 246 944

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit