Kestävä Kivitalo 2016 -palkinto As Oy Helsingin Arabiankatu 4:lle

Käsinlyödyistä tiilistä muuratut julkisivut yhdistävät Arabianrantaan kesäkuussa 2015 valmistuneen kerrostalon luontevasti alueen vanhoihin teollisuusrakennuksiin. Rakennuksen rungon välipohjat on paikalla valettua betonia.

Tiilestä paikalla muuraten ja betonista paikalla valaen on varmistettu rakennuksen pitkä ja huoltovapaa elinkaari sekä hyvä ääneneristävyys, mikä on asumisviihtyvyyden kannalta tärkeää.

Arabiankatu 4:n rakennuttajana toimi Työeläkeyhtiö Varma. Rakennuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalon mukaan Varma painottaa rakennuttamissaan asuntokohteissa laatua – niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin rakennusmateriaaleissakin.

– Materiaalien tulee olla kestäviä, rakennuspaikan olosuhteisiin sopivia, energiatehokkaita ja elinkaareltaan taloudellisia. Myös materiaalien kierrätettävyys tulee huomioida, Vaarasalo sanoo.

– Käsinlyödyn tiilen kustannusvaikutus ei ollut merkittävä verrattuna vakiotiileen, mutta antiikinomaisen Pastorale-tiilen käyttö oli kuitenkin hyvin perustelua taloa ympäröivien vanhojen tehdasrakennusten arkkitehtuurin vuoksi.

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta

Kestävä Kivitalo -ryhmän yhteistyöyritykset ovat Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Betoniteollisuus ry, Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi Ltd Oy ja Finnsementti Oy.

As Oy Helsingin Arabiankatu 4

• Rakennuttaja: Työeläkeyhtiö Varma
• Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula Oy (Part of Sweco), pääsuunnittelija Pekka Ojalammi
• Rakennuttajatehtävät: Rakennuttajatoimisto Demaco Oy
• Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Turun Juva Oy
• Urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
• Valmistunut kesäkuussa 2015
• Julkisivu paikallamuurattu käsinlyödyistä Terca Pastorale tiilistä
• Välipohjat paikallavaletut
• Vuokra-asuntoja 145 kpl, keskikoko 57 m2
• Kolme liiketilaa
• Huoneistoala: 7 577 m2
• Kerrosala: 10 105 m2