Rudukselta mittavat toimitukset Kehä I:n ja Kaitaan metrotunnelin infraurakoihin

SRV Infra Oy ja Rudus Oy ovat sopineet valmisbetonin, kiviaineksen, luonnonkivi- ja betonituotteiden sekä betoniputkien ja kaivojen toimituksista  Kehä I Keilaniemessä -rakennushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen. Lisäksi SRV Infra ja Rudus ovat sopineet valmisbetonin ja kiviaineksien toimituksista Kaitaan metrotunnelin rakentamisurakkaan.

Rudus toimittaa vuosina 2016–2018 yhteensä 40 000 kuutiota valmisbetonia työmaille.

Ruduksen Maisematuotteet toimittaa samoihin kohteisiin monipuolisesti luonnonkivi- ja betonituotteita. Kivityöt alkavat heinäkuun 2016 alussa ja jatkuvat vuodelle 2017. Luonnonkivituotteina projektissa ovat noppakivet, nupukivet, graniittilaatat, seulanpääkivet, reunakivet, istutusaltaat ja portaat. Betonisista maisematuotteista toimitetaan Kartanokiveä ja Louhikiveä.

Kehä I Keilaniemessä -hankkeessa Kehä I siirretään tunneliin maan sisään. Espoon kaupunki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy. Tien ja tunnelin rakennustyöt ovat käynnissä vuosina 2016–2018.

SRV Infra vastaa myös länsimetron Kaitaan aseman ja ratalinjan louhintaurakasta, joka valmistuu vuoden 2017 lopussa.

 

Lisätietoja:

Rudus Oy
Johtaja Janne Paaso,
020 447 7330, janne.paaso@rudus.fi
http://www.rudus.fi

SRV Infra Oy
Toimitusjohtaja Sami Korhonen,
040 519 5926, sami.korhonen@srv.fi
http://www.srv.fi