Kivikorista hyvä kasvualusta

Ruduksen Vantaan Länsisalmen toimipisteessä kävijöitä ilahduttaa kesäinen näky. Sisääntuloon on rakennettu 3,5 metriä korkea ja kolme metriä leveä kivikoriaita, jolla on pituutta kahdessa osassa yhteensä 60 metriä. Näyttävä aita on täytetty Betoroc-murskeella. Aidan ensisijainen tarkoitus on rajata aluetta, sitoa pölyä, toimia melusuojana ja tehdä sisääntulo näyttäväksi.

Kivikorien päälle laitettiin viime vuonna multaa, johon istutettiin keltamaksaruohoa. Se lähti kasvamaan hyvin ja kukkii nyt keltaisenaan.

Ruduksella on käynnissä myös kokeilu, jossa selvitetään betonimurskeen käyttöä kasvualustana. Kiviaineksen ja hienon betonimurskeen sekoituksella saadaan ravinnepitoinen kalkkimaannos suotuisaksi kasvualustaksi.

Kokeilussa tutkitaan myös, miten murskatun kiviaineksen avulla voidaan estää vieraslajien kasvua ja toisaalta aromaisella kalkkimaannoksella luoda perhosille ja hyönteisille hyvät olosuhteet.

Ruduksen Länsisalmen toimipisteessä otetaan vastaan betoni- ja tiilijätettä, jossa ne murskataan uusiokäyttöä varten Betoroc-murskeeksi. Betoroc on Ruduksen tuotteistama CE-merkitty kierrätystuote, joka korvaa luonnon kiviaineksia.

Lisätietoja
Rudus Oy
Tuotepäällikkö Henri Kylä-Utsuri, p. 044 098 4030, henri.kyla-utsuri@rudus.fi
www.rudus.fi/kierratys