Kauriala näyttää suuntaa kestävään ympäristörakentamiseen

Kaurialan Liikennepuisto Hämeenlinnassa on erinomainen esimerkki siitä, että rakentaminen voidaan tehdä kestävästi, ympäristöä huomioiden, materiaaleja uudelleen käyttäen, kuljetuksia minimoiden ja ympäristökuormitusta vähentäen.

Alun perin 1960-luvulla rakennettu puisto avattiin peruskorjattuna kesäkuun alussa.

Rudus oli mukana puiston kunnostuksessa ideoimassa olemassa olevien rakenteiden uudelleen hyödyntämistä ja tuotteiden uusiokäyttöä. Rudus toimitti puistoon 200 juoksumetriä liimattavaa reunakiveä ajoratojen reunojen rajaukseen.

– Puisto on hyvä esimerkki siitä, että on mahdollista tehdä asioita uudella tavalla. Kaikki mukaan lähteneet tahot sitoutuivat alusta lähtien toteuttamaan puiston, jossa maankaivuussa syntyneet maa-ainekset on hyödynnetty paikalla, kasvualustaa on tehty paikalla olevasta pintamaasta ja monilajinen perennakasvusto on valittu hyönteisiä ajatellen. Kaadettuja puita on sijoitettu maarungoiksi ympäri puistoa. Maarungoilla voi istuskella, mutta samalla rungot ovat monien hyönteislajien elinympäristöä, pääsihteeri Seppo Närhi Viherympäristöliitto ry:stä kertoo.

– Viheralalla kestävän ympäristörakentamisen kriteerien määrittely tulee muuttamaan vähitellen koko viheralan toimintakulttuuria. Tavoitteena on vähentää materiaalien turhaa kuljetusta, käyttää paikallisia tuotteita, suunnitella kasvillisuus paikan lähtökohdista, edesauttaa hulevesien käyttöä esteettisenä tekijänä imeytys- ja viivytysaltaina, Seppo Närhi kiteyttää.

Kaurialan Liikennepuisto syntyi Viherympäristöliiton aloitteesta kestävän ympäristörakentamisen kriteerien valmistelujen tueksi koehankkeeksi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kanssa. Mukaan lähti lähes 20 viheralan yrittäjää. Vain laaja yhteistyö ja sitoutuminen mahdollistivat hankkeen läpiviemisen nopealla aikataululla.

Lisätietoja
Rudus Oy
Asiakasryhmäpäällikkö Jaani Turunen, p. 040 848 4255, jaani.turunen@rudus.fi
www.rudus.fi/pihakivet