Ruduksen työturvallisuus maailman kärkeä

Ruduksella sattunut poissaoloon johtanut työtapaturma viimeksi marraskuussa 2014.

– Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Jokainen työ voidaan suorittaa turvallisesti vaarantamatta ihmishenkiä. Voimme hyväksyä vain turvallisen tavan tehdä töitä, Ruduksen työturvallisuuspäällikkö Kari Lohva sanoo.

Rudus on panostanut koko henkilökuntansa työturvallisuuskoulutukseen. Tänäkin vuonna kukin saa 12 tuntia koulutusta.

– Koulutuksen määrä korreloi suoraa työturvallisuustuloksen kanssa, Lohva huomauttaa.

Ruduksen tämän vuoden turvallisuustavoitteisiin kuuluu muun muassa 3 000 vaaratilanteen kirjaaminen ja niistä oppiminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota betoninpumppaus- ja louhintaturvallisuuteen.

– Lisäksi koulutamme lähiesimiehiä vetämään työturvallisuuden pienryhmiä, Lohva toteaa.

 

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta.  Työturvallisuuden tasoluokitus myönnettiin 67 työpaikalle toukokuussa 2016. 

 

Lisätietoja:

Rudus Oy
Työturvallisuuspäällikkö Kari Lohva
050 4061 508, kari.lohva@rudus.fi