Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Ruduksen vastuullisuuden tavoitteet ja tunnusluvut

Ruduksen ympäristötavoitteet määrittelevät tason ja suuntaviivat toiminnalle. Tavoitteet on laadittu yhteistyössä yhtiön eri liiketoimintojen kanssa ja niitä seurataan säännöllisesti.

Ruduksen työturvallisuustavoitteet

Kaikki turvallisuustavoitteet koskevat sekä omia että aliurakoitsijoiden työntekijöitä. Ruduksen turvallisuustavoitteet vuodelle 2016 ovat:

Nolla tapaturmaa –tavoite, ei kuolemantapauksia, ei vakavia tapaturmia

Jokainen työ voidaan suorittaa turvallisesti vaarantamatta ihmishenkiä. Voimme hyväksyä vain turvallisen tavan tehdä töitä. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -periaatteeseen.


Jokaiselle annetaan 12 tuntia työturvallisuuskoulutusta vuonna 2016

Koulutuksella viestimme työturvallisuuden tärkeydestä ja annamme ohjeita oikeaan toimintaan. Tutkimusten mukaan työturvallisuuskoulutuksen määrä korreloi suoraan työturvallisuustuloksen kanssa.

Vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen

Kirjaamme kaikki vaaratilanteet ja opimme niistä kuten tapaturmistakin. Tavoitteemme on kirjata vähintään 3000 vaaratilannetta, joka vastaa n. 80 kpl / 100 000 työtuntia.

Aktiivinen osallistuminen työturvallisuusasioihin

Rudus järjestää työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen mahdollisuuden vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuuteen. Tavoitteena on, että kaikki tuotannollisissa töissä työskentelevät omat ja urakoitsijoiden henkilöt osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn vähintään kerran neljännesvuosittain.

Betonin pumppaus- ja louhintaturvallisuus vuoden 2016 painopistealueet

Erityisenä painopistealueina vuodelle 2016 kiinnitämme erityistä huomiota betoninpumppaus- ja louhintaturvallisuuteen sekä lähiesimiesten kouluttamiseen pienryhmien vetäjiksi.


Ruduksen ympäristötavoitteet

Rudus Oy ympäristötavoitteet määrittelevät tason ja suuntaviivat toiminnalle. Tavoitteet on laadittu yhteistyössä yhtiön eri liiketoimintojen kanssa ja niitä seurataan säännöllisesti.

Energiatehokkuutta parannetaan kaikilla toimipaikoilla

Energian kulutusta seurataan kaikilla toimialoilla toimipistekohtaisesti soveltuvaa tuoteyksikköä kohti kuukausittain.

Kierrätystä ja materiaalitehokkuutta edistetään kaikilla toimipaikoilla

Syntyvien jätteiden määrää ja laatua seurataan toimipistekohtaisesti. Valmisbetoni- ja betonituoteliiketoiminnoissa keskitytään ylijäämäbetonin minimoimiseen ja kierrättämiseen. Käynnistetään vedenkulutuksen seuranta.

Ruduksen työntekijät toimivat aina ympäristövastuullisesti

Kaikki työntekijät ovat tietoisia toimintaa koskevien lupien ja ohjeiden sisällöstä. Työntekijät noudattavat turvallista toimintatapaa.

Edistetään luonnon monimuotoisuutta ja turvataan ekosysteemipalvelut

Olemme edelläkävijöitä ja johtavia osaajia Suomessa maanottoalueiden, betonikierrätyksen ja betonituotannon luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävässä maankäytössä, maisemoinnissa ja maiden käytössä maisemointiin. Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi esitetään liiketoiminnan toimintasuunnitelmissa.

Olemme hyvä naapuri ja luotettava toimija

Teemme aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yhteistyön onnistumista seurataan säännöllisesti tehtävällä kyselyllä ja tulosten pohjalta parannamme toimintatapojamme.


Sertifikaatit

Toiminnallamme on ollut serfioitu laatujärjestelmä ISO 9001 vuodesta 1994 lähtien sekä sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 vuodesta 1998 lähtien. Valmisbetoni-, kiviaines-, murskaus- ja kierrätysliiketoiminnoille saimme energiatehokkuussertifikaatin ISO50001 alkuvuodesta 2015.

Sertifikaatit löytyvät verkkosivuilta kohdasta Tuotteet kunkin tuoteryhmän alta sivun alareunasta.


Raportointi / CRH

CRH:n vastuullisuusraportissa kerrotaan miten CRH:n talouteen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöön liittyvää toimintaa johdetaan ja miten toiminta kehittyy. Rudus ja muut CRH:n alla toimivat yhtiöt raportoivat emoyhtiölle vastuullisuusteemoihin liittyviä tunnuslukuja, joita seurataan aktiivisesti.

Tutustu CRH:n vastuullisuusraporttiin sekä CRH-yritysten parhaisiin kehitysprojekteihin.

Lue lisää CRH:n verkkosivuilta:


Rudus on saanut tunnustusta tekemästään vastuullisuustyöstä

Rudus on palkittu Suomessa työturvallisuuskilpailuissa kaikilla toimialoillaan useana vuonna. Esimerkiksi Rudus voitti Betoniteollisuuden vuonna 2014 järjestämän valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun. Lisäksi Ruduksen Kiteen elementtitehdas, Kuopion valmisbetonitehdas sekä Orimattilan betonituotetehdas palkittiin sarjojensa voittajina. Rudus Oy ja sen myötä kilpailussa voittaneet Ruduksen tehtaat valittiin poikkeuksellisesti kokonaiskilpailun voittajaksi johtuen osakilpailuvoittajien tasaväkisyydestä, mutta myös Ruduksen johdolta tulleen tuen ja ohjauksen ansiosta

Rudus voitti eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-sarjan palkinnon Rudus Lumo-ohjelmallaan syksyllä 2016. Kilpailemassa sarjan voitosta oli yhdeksän hanketta. Palkittu Lumo-ohjelma ja kisassa toisessa sarjassa kilpaillut Ekosysteemihotelli ovat uudenlaisia toimintatapoja ja jotain sellaista, mitä ei ole tehty muualla Euroopassa. UEPG:n järjestämässä kestävän kehityksen kilpailussa oli kahdeksan sarjaa ja kilpailuun osallistui yhteensä 41 hanketta. Kilpailu on järjestetty aikaisemmin vuosina 2010 ja 2013. Vuonna 2013 Rudus voitti Terveys ja turvallisuus -sarjan Rudus turvapuisto -hankkeella.

Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmä myönsi vuonna 2013 Lauri Kivekkäälle, Rudus Oy:n toimitusjohtajalle Jorma Saari -tunnustuspalkinnon hänen ansioistaan työturvallisuutta edistävässä toiminnassa.