Muutosta ilmassa – Kuka selviää ilmastonmuutoksesta?

Muutosta ilmassa -näyttely esittelee Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) ja muualla Helsingin yliopistossa tehtävää ilmastonmuutoksen tutkimusta kertoen muuttuvan ilmaston vaikutuksista luontoomme ja keinoistamme sopeutua muutokseen. Selviämmekö muutoksista voittajina vai katoammeko kuten villamammutit viimeisimmän suuren ilmastonmuutoksen jälkeen?

Ruduksellakin on pohdittu, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksen toimintaan ja mitkä ovat keinot sopeutua muutokseen, ettemme jäisi tämän aikakauden mammuteiksi. Ruduksen tapa selviytyä on säästää neitseellisiä luonnonvaroja kierrätystä lisäämällä, parantaa resurssi- ja energiatehokkuutta sekä edistää kierrätystuotteiden käyttöä.  Rudus on mukana näyttelyn videoinstallaatiossa, jossa toimitusjohtaja Lauri Kivekäs kertoo mm. kierrätysbetonimurskeesta, joka toimii voimakkaana hiilinieluna ja jonka käytön avulla voi pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Näyttelyyn voi tutustua Luomuksen Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä.

Rudus on Luomuksen Muutosta ilmassa -näyttelyn yritysyhteistyökumppani.

 

Lisätietoja

http://luomus.fi/fi/muutosta-ilmassa

http://www.rudus.fi/vastuullisuus/ilmasto