Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Rudus mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen sekä äärevien sääilmiöiden yleistyminen ovat merkkejä maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Rudus tekee osansa ilmastonmuutoksen torjunnassa säästämällä energiaa sekä pienentämällä toiminnoistaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Kierrätämme omat ylijäämäbetonimme ja puolet kaikesta Suomessa syntyvästä betonijätteestä. Murskattu Betoroc-murske toimii hiilinieluna sitoessaan suuren ominaispinta-alansa takia noin kolmanneksen sementin valmistuksen yhteydessä vapautuneesta hiilidioksidista.

Energiatehokkuus ympäristövastuullisen toiminnan osana

Pidämme todella tärkeänä, että jokainen tekee osansa yhteisen ilmastomme suojelemiseksi. Tämän takia sitoudumme ympäristötavoitteissamme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme. Olemme liittyneet vapaaehtoiseen Motivan ylläpitämään energiatehokkuussopimukseen ja raportoimme kehityksestämme vuosittain Motivalle.

Energiatehokas toiminta vaatii, että jokainen työntekijä tietää miten voi vaikuttaa energiankulutukseen omassa työssään. Tämän takia jokaisen työntekijän kattava ympäristökorttikoulutus sisältää myös energiatehokkuuden käytännön toimenpiteet. Tätä koulutusta täydennämme vielä toimialakohtaisilla energiatehokkuuskoulutuksilla. Energiatehokkuuden parhaita käytäntöjä jaamme toimialojen välille, jotta saamme levitettyä parhaat käytännöt nopeasti mahdollisimman laajalti.

Energiatehokkuuden säästötoimenpiteet voivat olla pieniä asioita, esimerkiksi tehdashallien ovien tiivisteiden korjaaminen tai rikkinäisen ikkunan paikkaus. Joskus yksinkertaisellakin toimenpiteellä voidaan merkittävästi parantaa energiatehokkuutta esimerkiksi kun muutamassa kuukaudessa leikkasimme omista pyöräkuormaajista turhan tyhjäkäynnin kokonaan pois. Saimme pienelle muutokselle toiminnassamme tehtyä merkittävän ympäristöteon. Viime vuosien suurimmat energiatehokkuusinvestoinnit ovat olleet kiviainesmonttujen sähköverkkoliittymiä ja betonitehtaiden lämmitysjärjestelmien modernisoinnit.

Energiatehokkuuden seuranta

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen vaatii hyvää seurantaa energiankulutuksesta ja olemme tarkentaneet kulutusseurantaamme hankkimalla esimerkiksi uusia polttoöljyn kulutusmittareita lämmityslaitteisiimme. Seuraamme tuotannon ominaisenergiankulutusta kuukausittain eri toimialoilla ja pyrimme aina löytämään syyn poikkeaviin kulutuksiin. Vuosittain tapahtuvissa toimipaikkojen sisäisissä tarkastuksissa katsomme läpi energiatehokkuuteen liittyviä kohtia. Tällä tavoin ylläpidämme jo tehtyjä säästötoimenpiteitä ja toimintatapoja.

Energiatehokkuuden parantamiseksi Ruduksessa on jo tehty paljon, mutta paljon on vielä työtä jäljellä. Energiatehokkuuden parantamiseksi tulee jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tekniikan kehittymisen ja halpenemisen myötä. Saimme valmisbetoni-, kiviaines-, murskaus- ja kierrätysliiketoiminnoille energiatehokkuussertifikaatin ISO50001 alkuvuodesta 2015. Toimintajärjestelmän sertifiointi kannustaa ja auttaa meitä jatkuvasti kehittämään energiatehokkuuttamme.


Hiilijalanjälki ja Ruduksen Vihreä betoni

Ruduksen Vihreillä betoneilla voidaan betonin hiilidioksidipäästöjä pienentää helposti 20-50 % ja joissakin tapauksissa vielä huomattavasti enemmän. Vihreän betonin käytöllä voidaan vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.


Betonin kierrätys sekä betonijätteestä jalostetut tuotteet hiilinieluna

Rudus kierrättää omat ylijäämäbetonit sekä puolet kaikesta Suomessa syntyvästä betonijätteestä. Betonijätteestä jalostettu Betoroc-murske voi sitoa suuren ominaispinta-alansa takia nopeasti itseensä noin kolmanneksen sementin valmistuksen yhteydessä vapautuneesta hiilidioksidista. Edellytyksenä on, että betonirakennukset puretaan asianmukaisesti, betonijäte murskataan riittävän pieneen raekokoon (esim. 0/45mm) sekä tulevan käyttökohteen muut tekniset vaatimukset huomioidaan. Valmiin murskeen varastointi kasoilla edesauttaa hiilidioksidin sitoutumista. Lopulliseen sidotun CO2:n määrään vaikuttavat murskeen raekoko, varastointiajat ja olosuhteet maarakenteissa.