Betoroc-murske korvaa luonnonkiven

Maassamme kierrätetään noin 80 prosenttia kivipohjaisista rakennusmateriaaleista. Ruduksen toimipisteissä kiertää vuosittain jopa 500 000 tonnia betonia ja tiiltä.
Kierrätyksen lopputuotteena on Ruduksen kehittämä Betoroc-murske, joka on CE-merkitty tuote.

Puhdas betoni- ja tiilijäte tarkistetaan, varastoidaan ja murskataan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti uudeksi tuotteeksi. Murskauksen aikana kiviainekselle tehdään säännöllisiä testejä sekä tuotteen teknisen laadun että ympäristökelpoisuuden varmistamiseksi.
Kierrätysmurske soveltuu hyvin maanrakentamiseen. Se korvaa luonnonkiven sekä teknisesti toimivasti että kustannustehokkaasti. Murskeen tavallinen rakeisuusalue on 0/45 mm. Betorocilla voidaan korvata parhaita sora- ja kalliomurskeita esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa sekä jakavissa kerroksissa.
Betonimurske on teknisiltä ominaisuuksiltaan osin luonnonkiveäkin parempi.

Ruduksella on Betorocin käytöstä jo yli 20 vuoden kokemukset sekä seurantatutkimukset, jotka puhuvat puolestaan.
Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella tien rakennekerrokset, joissa on betonimursketta kantavassa tai jakavassa kerroksessa, saavuttavat 13–15 vuoden jälkeen rakentamisesta noin 15–25 prosenttia suuremman kantavuuden kuin tavallisella kiviaineksella rakennetut rakennekerrokset.
Pääkaupunkiseudun kunnat ja HSY ovat laatineet selkeät ohjeet betonimurskeen hyödyntämiselle.

 

Lisätietoja

Betoroc®-murskeohje

Betoni&Kivi 2015 –lehti, sivu 19

 

Ohjeet betonimurskeen hyödyntämiseen

Pääkaupunkiseudun kunnat

HSY