Lattia kertoo pysäköintilaitoksen laadun

– Pysäköintilaitokset arvioidaan niiden lattioiden perusteella. Jos lattia epäonnistuu, koko laitos on huono, projektipäällikkö Heikki Keränen toteaa KVR-urakasta vastanneesta Lemminkäinen Infrasta.

Rudus toimitti Kivisydämeen noin 9 000 kuutiota lattiabetonia ja lisäksi noin 12 000 kuutiota rakennebetonia.

– Lattiabetonin toimittajana Rudus oli projektissa mukana jo suunnitteluvaiheessa ja yhdessä kävimme asioita läpi tilaajan kanssa. Ruduksella on eniten vaihtoehtoja kulutuksen kestävästä betonista, projekti-insinööri Tapani Uusitalo kertoo.

– Meillä löytyi Lemminkäisen, Suomen Valumestarin ja Ruduksen kanssa yhteinen tahtotila ja pääsimme hyvään lopputulokseen, Keränen sanoo.

Vaativaa valutyötä 

Kivisydämen lattioiden tekemisestä vastasi Heikki Vänttilän vuonna 2008 perustama Suomen Valumestarit Oy, joka on erikoistunut suurten betonilattioiden toteutukseen.

– Pysäköintilaitoksen lattia on kaltevuudeltaan pituussuuntainen, sekä sivukaltevuus on kahteen suuntaan ja reuna-alueilla on lisäksi vastakaltevuus. Kaikki kaltevuudet ovat loivia. Lattia pinnoitettiin valutyön yhteydessä kuivasirotteella, millä saadaan lattian pinnasta kulutuksenkestävä. Kaikki nämä asiat tekevät valutyöstä vaativaa, Heikki Vänttilä sanoo.

– Lattioihin käytettävästä betonista tehtiin koelaattoja eri resepteillä. Käytetyn betonin raekoko oli 32 mm. Teräskuitua käytettiin 40kg/m3, mikä korvasi raudoitusta. Betonia ei pumpattu lattioihin, vaan kuorma purettiin ränniä pitkin tasoitettavaksi. Halusimme näin varmistaa, että lattiasta tulee hyvä, Heikki Vänttilä kertoo.

– Betonimäärät olivat isoja, joten kaupungin ruuhkia välttääksemme valoimme usein iltaisin, yöllä ja viikonloppuisin. Yhteistyö Ruduksen kanssa sujui hyvin, vaikka työajat eivät olleetkaan normaalit. Massat tulivat aikataulussa ja Ruduksen asemanhoitajiin sai aina yhteyden, vaikka tuli tarve äkillisiinkin muutoksiin, Heikki Vänttilä kertoo.

– Aikataulujen pitäminen on oleellista, koska kovettuvan betonin työstössä ei voi hidastella. Kivisydämessä käytettiin S3-betonia, Vänttilä lisää. Vastaava mestari Markku Metsäpellon mukaan Kivisydämen projektissa onnistuttiin erityisen hyvin aliurakoitsijoiden ja materiaalintoimittajien valinnassa.

– Ammattilaisten kanssa on hyvä tehdä töitä. 

Kivisydän
• Tilaaja: Oulun Pysäköinti Oy
• Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy
• KVR-urakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy
• 900 autopaikkaa, autopaikan koko 2,7 x 5,0 m
• Huoltopihoja kiinteistöille 4, joista 2 jää kalliorakennusvalmiuteen
• 3000 hengen S2-luokan väestönsuoja
• Kuiluyhteyksiä pysäköintilaitoksesta maanpinnalle 6 kpl, hissejä 19 kpl
• Rakennusaika 6/2012-9/2015
• Tilaajan kustannusarvio 73,5M€

Tunnuslukuja
• Pysäköintilaitoksen pinta-ala ajoyhteyksineen noin 41 000 m2
• Lisäksi Pallaksen, Gallarian huoltotilat kiinteistöille, Hammarin ja Anttilan huoltopihojen kalliorakennustyöt sekä maanalainen huoltokatu: pinta-ala noin 12 000 m2
• 2 sisäänajotunnelia 
• Louhintaa noin 340 000 m3
• Ruiskubetonointi 10 000 m3 
• Rakennebetoni 12 000 m3
• Lattiabetonit 9 000 m3

Suunnittelijat: 
• Pääsuunnittelu: KAT-suunnittelu ja SITO Oy
• Sähkösuunnittelu: Hepacon Oy
• Rakennesuunnittelu: Ponvia Oy ja Pöyry Oy 
• ARK-suunnittelu: Arkkitehtuuritsto Paldanius Oy 
• Geosuunnittelu: Pöyry Oy
• Erikoisrakenteen suunnittelu: Pöyry Oy
• Palotekninen suunnittelu: Kauriala Oy
• LVIA-suunnittelu: Instakon Oy

Lisätietoja:
Ruduksen betonit

Lue lisää aiheesta: 
Kivisydän pysäköintilaitos
Lemminkäinen, Kivisydän