Kehärata heijastuu Topaasiaukion kiveyksessä

Kehäradan Kivistön asema on katettu ja sen kannen päällä on Topaasiaukio.

– Aukion raidallisella kiveyksellä haluttiin kuvata alla kulkevien junien liikettä ja vauhtia, sanoo maisema-arkkitehti Hanna Keskinen Vantaan kaupungilta.

Näin ladonnasta tuli pitkittäissuuntainen ja se toistaa tietyn toistuvan jakson kautta raitateemaa. Topaasiaukio ja Safiiriaukio muodostavat Kivistön keskustan keskeisimmät julkiset ulkotilat

– Topaasiaukio on rakennusten rajaama pitkiltä sivuiltaan. Aukio jatkuu rakennusten seiniin asti. Pitkänomainen ladonta korostaa kaupunkirakenteellista akselia, maisemasuunnittelusta vastannut Matti Liski Näkymä Oy:stä sanoo.

– Ennen kaikkea tavoitteena on ollut laadukas, esteetön ja turvallinen julkinen ulkotila, Keskinen korostaa.

Mallikiveys varmisti valinnat

Hanna Keskisen mukaan aukion pintamateriaalien valinnassa painotettiin kestävyyttä, värejä ja kohtuullisia kustannuksia.

– Suunnittelija teki useita vaihtoehtoja raidoituksesta eri väreillä ja kivityypeillä, hän kertoo.

– Kustannussyistä aukiota ei tehty kokonaan luonnonkivestä, vaan noin 45 % on betonikiveystä. Luonnonkiven tulee olla 10 cm paksua ajoneuvoliikenteen painon takia. Betonikivien haluttiin olevan yhtä paksuja. Useimmat betonikivet ovat kuitenkin 8 cm paksuja. Toivottu paksuus ja mahdollisimman suuri kivikoko rajasivat betonikiven tiettyyn Ruduksen tuotteeseen, Matti Liski kertoo.

– Luonnonkivet tehdään aukiolle joka tapauksessa ”tilauksesta”, joten niiden valinnassa esteettisyys ja kivilajin kestävyys olivat etusijalla, hän jatkaa.

Ennen kivien lopullista valintaa Rudus teki mallikiveyksen omalle näyttelyalueelleen.

– Mallikiveyksen merkitys oli suuri. Sen avulla varmistettiin kivien värien ja pintakäsittelyjen sopivan yhteen ja että näin laaja kiveys soveltuu alueelle, Liski sanoo.

Aukiolle valittiin musta luonnonkivilaatta ja Viitasaari Yellow -luonnonkivilaatta sekä vaalea hienopesty betonilaatta.

Korkeatasoista kaupunkikuvaa

Nyt valmistuneet osat ovat vain pieni osa tulevaa aukiokokonaisuutta.

– Tilan tulee olla kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Se jäsennellään muun muassa istutuksin, pyöräkatoksin ja kadun kalustein, Hanna Keskinen sanoo.

Topaasiaukion keskusaihe on lopullisessa tilanteessa pyöreä ja rakennusten ympäröimä. Samoin Safiiriaukiota tulevat rajaamaan kerrostalot. Nimistön mukaista jalokiviteemaa tuodaan suunnitelmiin erilaisten kiveysten muodoissa sekä erikoisvalaistuksen avulla.

– Topaasiaukion kiinteät kalusteet on sijoitettu keskiakselille siten, että ne eivät ole riippuvaisia tulevasta rakentamisesta. Kalusteet on sijoitettu tukemaan kiveyslinjoja ja aukion muotoa, Keskinen toteaa.

– Riittävien pyöräpaikkojen sovittamien alueelle oli erityisen haastavaa, koska ihmisvirtojen kulkua ei voi kuitenkaan tukkia. Erityistä huomiota on kiinnitetty näkörajoitteisten ohjaukseen juna-asemalle, ja sitä varten teetettiin kiveykseen asennettavat erikoiskivet, Liski sanoo.

Keskisen mukaan tavoitteena on, että Topaasinaukiosta tulisi myös monikäyttöinen oleskelu- ja tapahtumapaikka.

– Suunnittelussa pitää ratkaista monet tulevaan käyttöön liittyvät asiat, kuten oleskelutilat, pelastustiet ja pyöräparkit. Mutta täytyy jättää riittävästi tyhjää tilaa myös mahdolliselle vapaalle toiminalle, Liski muistuttaa.