Viitasammakko kutee Kråkössä

Uusien elinympäristöjen rakentaminen tuottaa tulosta Ruduksen vanhalla soranottoalueella Porvoon Kråkössä. Helsingin yliopiston tutkija Jarmo Saarikivi havaitsi Kråkön soranottoalueelle rakennetuista lammista viime keväänä ensimmäiset viitasammakoiden kudut. Ihmisen tekemät sammakkolammet kelpaavat aikaa myöten siis myös vaateliaille lajeille.

Kråkön alueelle rakennettiin 2013 kaksi uutta lampea, joiden koko ja muoto vastasivat alueella jo olevaa lampea. Eläimille tehtiin elämiseen ja lisääntymiseen suotuisa ympäristö, johon ne voivat vapaaehtoisesti siirtyä. Myös niiden nykyinen kotilampi säilytetään omalla paikallaan.

Vuonna 2014 havaittiin uusissa lammikoissa ainoastaan tavallisia sammakoita. Keväällä 2015 havaittiin viitasammakon kutua ilmestyneen toiseen uusista lammista. Saadut tulokset osoittavat, että uusia elinympäristöjä voidaan luoda ja eläimet siirtyvät uusille alueille vähitellen.

– Paikallisia suojelutoimia voitaisiin tehdä rakennusalalla enemmänkin. Näin saataisiin tilaa uusille rakennushankkeille ja monimuotoinen luonto leviäisi laajemmille alueille, sanoo ympäristöpäällikkö Hanna Luukkonen Rudukselta.

Kråkö on yksi Ruduksen LUMO-ohjelman pilottikohteista. Alueella oleva viitasammakoille suotuisa lisääntymispaikka oli kasvamassa umpeen. Jos näin olisi tapahtunut, myös laji olisi poistunut alueelta.

Kuva: Jarmo Nieminen

Kråkö-pilottikohde: http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma/krako

Rudus LUMO-ohjelma: http://www.rudus.fi/vastuullisuus/lumo-ohjelma