Rudukselle energianhallintajärjestelmästä ISO 50001 -sertifikaatti

Ruduksen valmisbetoni-, kiviaines-, murskaus- ja kierrätysliiketoiminnoille myönnettiin energianhallintajärjestelmästä ISO 50001 -sertifikaatti tammikuussa 2015. Sertifikaatti täyttää vuoden alusta voimaan astuneen energiatehokkuuslain vaatimukset. Laki vaatii suuryrityksiltä järjestelmiä, joilla todennetaan energiatehokkuuden parantaminen.

Energiansäästö on Ruduksessa järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintaa. Energiankulutusta on seurattu valmisbetonitehtailla useampia vuosia, ja poikkeaviin kulutuksiin on puututtu. Murskaus- ja kiviainestoimialoilla on mm. vähennetty merkittävästi turhaa tyhjäkäyntiä ja korvattu polttoöljykäyttöisiä generaattoreita verkkosähköllä.

Betonituotetehtailla käynnistyi vuoden alussa energiatehokkuuteen liittyvä koulutus, jonka avulla pyritään löytämään omasta työympäristöstä mahdollisuuksia energiansäästöön. Parhaat käytännöt otetaan käyttöön kaikilla betonituotetehtailla. Ruduksen betonituoteliiketoiminta hakee energianhallintajärjestelmälleen ISO 50001 -sertifikaattia vuoden loppuun mennessä.