Pakkasbetonia talvirakentamiseen

Pakkasbetonia on laadukas erikoisbetoni olosuhteisiin, joissa valettu betoni voi jäätyä tuoreena. Normaalit betonilaadut vaurioituvat jäätyessään alle 5 MPa:n lujuudessa. Jäätymisen aiheuttama mikrohalkeilu lyhentää betonirakenteen käyttöikää ja alentaa lujuustasoa.

Pakkasbetonin käyttökohteita ovat ohuet ja kapeat betonivalut, jossa betonia ei voida lämmittää tai suojata jäätymisen estämiseksi, elementtien asennus- ja saumausvalut, erityyppiset kiinnitys- ja korjausvalut sekä valuharkkoseinien täyttövalut.

Pakkasbetonissa käytetään jäätymistä alentavaa lisäainetta, joka alentaa veden jäätymispistettä. Pakkasbetonin sementtimäärät ovat yleensä korkeat ja käytettävä sementtilaatu nopeasti reagoivaa.Vesimäärä on melko alhainen, joten niissä käytetään notkistavaa lisäainetta työstettävyyden parantamiseksi.

Työmaalla pakkasbetoniin ei saa lisätä vettä eikä muita lisäaineita, koska jäätymisenesto voi heikentyä. Normaaliin betoniin verrattuna pakkasbetonin työstettävyys on heikompi  ja työstettävyysaika lyhyempi.

Kuormakoot sovitetaan valunopeuden mukaisiksi betonin ennenaikaisen jäykistymisen vuoksi.

Pakkaslämpötiloissa työstettävyys voi olla normaalia pidempi, koska sementin reaktiot tapahtuvat hitaasti alle 0 °C:n lämpötiloissa. Pakkasbetonin paras käyttöalue lujuudenkehityksen kannalta on + 5 …. -5 °C.

Pakkasbetonin käyttöalue lujuudenkehityksen kannalta: lujuus kehittyy hyvin nopeasti, +20 … +0 °C, lujuus kehittyy melko nopeasti;  +0 … -5 °C, lujuus kehittyy hitaasti -5 … -10 °C ja lujuudenkehitys on liki pysähtynyt -10 … -15 °C.

Pakkasbetonia ei tule sekoittaa pakkasenkestävään eli säänkestävään betoniin. Säänkestävä betoni tarkoittaa betonia, joka kestää kovettuneena ulko-olosuhteissa toistuvaa jäätymistä ja sulamista.