Vesikourut ja kourulaatat

Betoniset vesikourut ja kourulaatat on tarkoitettu pintavesien johtamiseen. Vesien valumaa ohjaillaan päällysteiden kallistuksilla ja kouruilla. Vesikouru Kevyt on yleensä riittävä omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalopihoilla, elleivät poisjohdettavat vesimäärät ole kovin suuria. Jos kourujen yli kulkee ajoneuvoliikennettä, hyvä vaihtoehto on kourulaatta.