Ruiskubetoni sopii ohuiden betonirakenteiden ja laajojen betonipintojen korjaukseen

Ruis­kubetonoinnissa ja työn suunnittelussa tulee ottaa huomioon tavanomaiset betonirakentamista koskevat normit, standardit. 

Ruiskubetonien käyttökohteina ovat:

  • ohuet rakenteelliset korjaukset
  • suojabetonipeitteiden lisäykset
  • kalliolujitukset
  • pilareiden mantteloinnit
  • erilaiset maanalaisten rakenteiden betonoinnit

Ruiskubetonityöselityksen ja koeruiskutuksen avulla määritetään käytettävän ruiskubetonimassan tarkka koostumus. Esimerkiksi kallioperän vahvistamisessa ruiskubetonilla, perinteisten raudoitteiden korvaaminen onnistuu käyttämällä kuituruiskubetonia. Kuituvaihtoehtoina voidaan käyttää teräs- tai muovikuituja.