Rakennebetonit

Tyypillisiä rakenteita ovat esimerkiksi perustukset, seinät, holvit, pilarit ja palkit.
Betonin valinnan lähtökohtana on täyttää kovettuneelta betonilta vaaditut ominaisuudet.
Valinta riippuu valettavasta rakenteesta ja sille asetetuista teknisistä ominaisuuksista.
Rakenteen käyttötarkoituksen lisäksi on siis huomioitava useita muita tekijöitä,
jotta betonirakenne onnistuu halutulla tavalla.