Maakosteaa betonia alustan muotoiluun

 Kestävä, betoninen kantava kerros eri asennusalustoille, kun halutaan hyvin muokkautuvaa ja koossapysyvää alustatäyttöä.

Maakosteabetonia käytetään tiivistetylle maapohjalle tai valmiille kovettuneelle betonialustalle kantavaksi kerrokseksi erilaisten betoni- ja kivilaattojen asennuksessa.

Käyttökohteina ovat esimerkiksi:

     • erilaiset pihalaatoitusten alustat
     • pihakiviportaiden alustat
     • mosaiikkilattioiden alustat

Maakosteabetoni tuotetaan sovitun reseptin mukaisesti siten, että sovitut raaka-aineet toteutuvat.  Sementti- ja vesimäärät sovitaan aina työmaakohtaisesti.

Työskentelyolosuhde on yksi tärkeimmistä laatutekijöistä maakosteabetonilla työskenneltäessä.