Tavoitteena hyvin onnistunut betonilattia

Valmiin betonilattian laatuvaatimukset ohjaavat betonimassan valintaa.

Laatuvaatimuksia ovat

  • päällystettävyys
  • riittävän nopea kuivuminen
  • säänkestävyys
  • oikea-aikainen hierto ja jälkihoito

Tämän lisäksi työmaalla vallitsevat olosuhteet ja valittu työmaatekniikka vaikuttavat betonimassan valintaan.
Hyvin onnistuneiden betonilattioiden taustalla on yleensä ollut betonilattian aloituspalaveri, johon ovat osallistuneet suunnittelija, lattiaurakoitsija, betonin toimittaja sekä tilaajan edustaja.
Aloituspalaverissa varmistetaan, että osapuolilla on yhdenmukainen käsitys lattian laatuvaatimuksista ja niiden saavuttamiseen tarvittavista työmenetelmistä joihin kuuluvat myös materiaalivalinnat ja  jälkihoitosuunnitelma.