Uudella Rombakivellä omaleimaista ympäristöä

Rudus referenssi vantaan asuntomessujen kevytliikenneväylä lumikvartsinpolku

Vantaan asuntomessujen keskeisillä kevytliikenneväylillä on käytetty Ruduksen uutta Rombakiveä.

– Ilme sai innoituksen lumikvartsista, sanoo maisema-arkkitehti Lauri Axelsson Ramboll Oy:stä.

Lumikvartsinpolku on kevytliikenneväylä Vantaan asuntomessualueella.

– Messualueen katujen suunnittelussa oli tavoitteena saada toimivaa katuympäristöä tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, sanoo projektisuunnittelija Seija Tulonen Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalta.

Maisema-arkkitehti MARK Lauri Axelsson puolestaan sanoo, että Lumikvartsinpolusta haluttiin viihtyisä, omaleimainen katualue. Sen kaupunkikuvallinen ilme sai innoituksensa kadunnimestä eli Lumikvartsista.

– Eri kivilajit ovat olleet Kivistön alueen katuympäristön suunnittelun inspiraationa. Lumikvartsinpolun kiveyksen kuvio toistaa Suomen luonnossakin esiintyvän lumikvartsin luonnetta.

– Ruduksen Rombakivi oli uutena kivityyppinä kiinnostava. Suunnittelijan luonnos ikään kuin sattumanvaraisesta, epäsymmetrisestä kuvioinnista oli hyvä, Seija Tulonen rakennuttajan edustajana sanoo.

Erottuva kuvio

Lauri Axelssonin mukaan Lumikvartsinpolun suunnittelun haasteena olivat suhteellisen kapean kadun rakenteet, jotka ovat täynnä kunnallistekniikkaa. Kadulla on myös länsipuolisen rakennuksen pelastuspaikkoja. Kadun alapuoliset rakenteet vaikuttivat lähinnä puiden sijoitteluun.

– Rombakiven avulla oli helppo luoda kiveykseen orgaanisia, ympäristöstä erottuvia kuvioita. Rombakiven muoto tuo myös mieleen kivikiteen, joten se oli tälle alueelle luonteva valinta, Lauri Axelsson sanoo.

Kiviväreihin valittiin kolme eri musta-valkoisen sävyä , jotka viittaisivat Lumikvartsin luonteeseen.

– Rudus avuliaasti palautti jo valikoimasta poistamansa kiven takaisin tuotantoon, Axelsson kiittää.

Lumikvartsinpolun urakoitsijana toimi Suomen Maisemarakentaja Oy.

Kivi näkyviin ympäristössä

Seija Tulonen muistuttaa, että katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa on otettava huomioon niiden elinkaaren aikainen kunnossapito ja huolto. Materiaalivalinnat ovat tärkeitä.

– Kivistö on iso hanke Vantaalla. Sen rakentaminen jatkuu vielä vuosia. Toivon, että Kivistöstä muodostuu laadukas, taiteen myötä mielenkiintoinen ja viihtyisä asuinalue.

Seija Tulonen toivoo myös kiven ja varsinkin suomalaisen graniitin näkyvän entistä enemmän ympäristörakentamisessa.

– Hyvänä esimerkkinä on kuvanveistäjä Antero Koskisen Keimolanportin kiertoliittymän vaikuttavat kivipaasit.