Kreate Oy:n työmaalle 5. miljoonas tonni Betorocia

Rudus referenssi kehä I Kivikontie

Yksi maamme johtavista infrarakentajista, Kreate Oy, vastaa Helsingissä Kehä I:n Kivikontien toisen rakennusvaiheen infraurakoinnista.

Reilut kaksi vuotta kestävä urakka valmistuu lokakuussa 2016. Silloin uudet eritasoliittymä ja kulkuväylät yhdistävät Kivikon, Viikin ja Myllypuron asuinalueet helppokulkuiseksi kokonaisuudeksi. Rakennuskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.

Korvataan luonnon kiviaineksia

Rudus on mukana projektissa monipuolisena materiaalitoimittajana, sillä työmaalle viedään maa-aineksia, betonituotteita sekä pihakiviä. Merkittävä tilaus koskee Ruduksen tuotteistamaa Betoroc-mursketta, jota toimitetaan työmaalle kaikkiaan lähes 100 000 tonnia. Tämän urakan myötä Betorocia on Suomessa käytetty tähän mennessä viisi miljoonaa tonnia. Ruduksen valmistama Betoroc-murske syntyy betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuotteena. Betoroc on CE-merkitty tuote. Se korvaa parhaita sora- ja kalliomurskeita. Betorocin käytöstä on jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemukset, sillä ensimmäiset rakennuskohteet tehtiin jo 1990-luvulla. Tämän vuoden tuotanto on reilut 400 000 tonnia.

Toimitukset läheltä

Kreaten työnjohtaja Aki Putto on hyvin tyytyväinen Betroc-murskeen käyttöön.

– Käytämme Kivikon projektissa Betorocia Kehä I:n, katujen ja kevyen liikenteen väylien jakaviin kerroksiin. Betorocin käyttö vaatii hyväksynnät, mutta totta kai se kannattaa. Betoroc korvaa luonnon kiviaineksia, mutta on tuotteena vähintäänkin vastaava, Putto sanoo.

– Betoroc-musketta tuodaan työmaallemme Rudus Kierrätyksen Länsisalmen ja Konalan toimipisteestä. Molemmat ovat noin kymmenen kilometrin etäisyydellä. Luonnon kiviaineksia pitäisi kuljettaa Etelä-Suomeen huomattavasti kauempaa, Putto toteaa.

Kalliomursketta edullisempaa

Kivikontien toisen rakennusvaiheen rakennuttajina toimivat Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Liikennevirasto.

– Betoroc on tuotteena erittäin hyvä, muun muassa sen kantavuus on erinomainen. Betonimurskeen käyttö tulee varmasti lisääntymään, onhan se myös kierrätystuote, toteaa projektinjohtaja Juhani Mäkinen HKR:ltä.

Kivikon projektissa betonimurske oli mukana jo tarjouspyynnön työselostuksessa. Siinä todettiin muun muassa, että jakavassa kerroksessa voidaan käyttää Tiehallinnon julkaisun ”Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa” mukaisten BEM I ja BEM II -luokkien betonimurskeita. Betonimurskeen on oltava CE-merkittyä ja sen tulee täyttää MARA-asetuksen vaatimukset.

– Betoroc on ollut hieman edullisempaa kuin esimerkiksi kalliomurske eli se on näkynyt saamissamme tarjoushinnoissa. Urakoitsija on myös ollut tyytyväinen tuotteen toimitusvarmuuteen ja sen helppoon käsiteltävyyteen, Juhani Mäkinen lisää.

Työtä liikenteen lomassa

Tämän rakennusvaiheen työt aloitettiin Kivikossa syksyllä 2014 ja urakka valmistuu syksyllä 2016.

– Kehä I:n vilkas liikenne antaa haastetta muuten normaalille infraurakalle. Tästä ajaa ohi noin 60 000 autoa vuorokaudessa. Työt ja logistiikka täytyy suunnitella muun liikenteen ehdoilla. Rudukselta tulee työmaalle Betorocia noin 2 500 kuormaa muiden rakennusmateriaalien kuljetusten lisäksi. Logistiikka vaatii järjestelyjä, mutta asiat hoituvat Ruduksen kanssa hyvässä yhteistyössä, Aki Putto sanoo.

Kehä I Kivikontie, toinen rakennusvaihe 2014–2016

 • parannettava ajorata Kehä I:llä 1,5 km
 • ramppeja 1,2 km
 • katuja 2,1 km
 • jalankulku- ja pyöräteitä 3,5 km
 • bussipysäkkejä 10 kpl
 • siltoja 7 kpl
 • meluesteitä 1,9 km
 • tukimuureja 30 m
 • Rakennuttaja: Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Liikennevirasto
 • Urakoitsija: Kreate Oy

Faktaa Betoroc-murskeesta

 • betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote
 • CE-merkitty
 • korvaa parhaita sora- ja kalliomurskeita
 • käyttö esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa sekä jakavissa kerroksissa
 • teknisesti toimiva ja kestävä
 • kustannustehokas
 • ensimmäiset rakennuskohteet jo 1990-luvulla
 • tarkat seurantatutkimukset yli 20 vuoden ajalta
 • tämän vuoden Betoroc-tuotanto yli 400 000 tonnia
 • Betoroc-mursketta saatavissa Ruduksen kierrätyspisteistä, mm. pääkaupunkiseudulla Helsingin Konalasta, Vantaan Länsisalmesta ja Espoon Ämmässuolta


Lisätietoja:

Rudus Oy Kierrätys, Tuotepäällikkö Jani Pieksemä, puh. 020 447 7267, jani.pieksema@rudus.fi 

www.rudus.fi/kierratys 


HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ? OTA YHTEYTTÄ