Perustusten hinta – kuinka paljon rahaa pitää varata talopaketin lisäksi?

Tontin oston ja talopaketin ohella omakotirakentajan suurimpia kustannuseriä ovat tontin perustus- ja pohjatyöt. Niiden tarkkaa hintaa on mahdoton sanoa varmaksi etukäteen, koska kaivuiden laajuus ja tarvittavien maa-ainesten määrä selviää lopullisesti vasta perustusten toteutusvaiheessa. Kokosimme tähän blogiin vinkit siihen, millaisiin kustannuseriin ainakin kannattaa varautua ja miten voi itse vaikuttaa maanrakennus- ja perustusvaiheen kustannuksiin.

Karkeasti ottaen omakotitalon perustus- ja pohjatyöt maksavat noin 25 000 - 50 000 euroa. Tästä hinnasta kiviainesten osuus on noin 10 000 - 20 000 euroa. Loput kustannukset muodostuvat muun muassa työn osuudesta, koneiden vuokrista sekä muista tarvikkeista, kuten kaivoista ja putkista. Lopulliseen hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon maata pitää tontilta kaivaa pois ja korvata kiviaineksilla.

Pohjatöiden kustannukset 920x580px

Säästät rahaa, kun hoidat koko tontin maanrakennustyöt samalla kertaa kuntoon. Talon pohjan lisäksi pitää muistaa tehdä pohjat myös kulkuväylille, pihakiveyksille ja puutarhalle. Kustannukset kasvavat, jos kaivuri joutuu käymään tontilla monta kertaa.

Tonttivalinta lyö lukkoon perustusten ja pohjatöiden hinnan

Tontin koko, muoto ja pohjamaan laatu määräävät pitkälti, miten paljon tontin maata pitää muokata ja millaiseksi hinta muodostuu. Jo tontin pinnanmuoto, mahdollisesti pilkistävä kallio sekä ympäröivien talojen perustustapa antavat viitettä siitä, onko tontin maaperä pehmeä vai kallioinen, hiekkainen vai savinen.

Savisen tai kostean pohjamaan alueella pois kaivettavaa maata on yleensä enemmän kuin hiekkamaalla. Kun poistettavaa maa-ainesta on paljon, tarkoittaa se usein myös sitä, että kiviaineksia tarvitaan paljon. Pehmeällä maalla perustukset saatetaan joutua paaluttamaan, mistä tulee ylimääräisiä kustannuksia, vaikka talon perustukset kuuluisivatkin talopaketin hintaan.

Kallioisella tontilla joudutaan tekemään louhimista, mikä kasvattaa perustusten kustannuksia. Kallioiselle maalle rakentavan kannattaa harkita, millainen talo tontille on järkevää rakentaa. Esimerkiksi kellarikerroksen louhiminen voi käydä kohtuuttoman kalliiksi.

Pienennä perustusten kustannuksia tekemällä itse

Pohjatöiden kustannukset 420x510px

Kuten muussakin rakentamisessa, perustus- ja maanrakennusvaiheessa on mahdollista vaikuttaa kustannuksiin tekemällä itse mahdollisimman paljon. Voit ottaa töihin vain tekijän ja koneen, jos sinulla riittää osaaminen ja resurssit valvoa työtä ja toimituksia, suunnitella työvaiheiden aikataulut sekä kilpailuttaa tekijät ja materiaalitoimittajat. Mieti kuitenkin tarkasti, miten paljon vastuuta ja kustannusriskiä olet valmis ottamaan kontollesi. Paljonko olet valmis maksamaan mielenrauhasta?

Kun hankit pohjatyöt urakkana, hinta nousee toki korkeammaksi, mutta urakoitsija kantaa vastuun töiden sujumisesta ja määräysten noudattamisesta. Myös mahdolliset virheiden tai viivästysten aiheuttamat kustannukset lankeavat silloin urakoitsijalle. Vaikka teettäisitkin työt urakkana, on usein mahdollista neuvotella urakoitsijan kanssa itselle sopiva pakettiratkaisu. Voit vaikkapa sopia, että hoidatte itse oksien raivaamisen ja pois viemisen.

Säästät väärässä paikassa, jos maanrakennusvaiheessa pihistelet kiviainesten laadussa tai kerrospaksuudessa. Pieni säästö hankintavaiheessa voi merkitä valtavaa kustannuspottia myöhemmin talon elinkaaren aikana esimerkiksi kosteusvaurioiden muodossa.

Säästä rahaa hyödyntämällä tontin poistomaat viherrakentamisessa

Tontin maanrakennustöiden aikana tontilta kaivetaan aina maata pois. Tämän maa-aineksen voi käyttää pihan maapohjassa ja maaston muotoilussa niillä alueilla, joille ei rakenneta ja joilla ei tarvitse liikkua ajoneuvoilla. Rahaa säästyy, kun täyttöaineksia ei tarvitse ostaa erikseen, eikä poistomaata kuljettaa pois. Muista kuitenkin varata sopiva välivarastointipaikka poistomaalle, ettei se sekoitu muihin kiviaineksiin ja joudu vääriin paikkoihin.

Luonnonkivien hyödyntäminen kpl 5 500x380px

Tontilta löytyneistä luonnonkivistä voi toteuttaa näyttäviä elementtejä pihaan. Isot murikat sopivat istutusten lomaan, pengerryksiin tai vaikka lasten kiipeilykiviksi. Pienemmillä kivillä voi esimerkiksi reunustaa istutusalueita. Tasakokoisten kivien kerääminen tontilta vaatii viitseliäisyyttä ja aikaa, joten maisemointikivien ostaminen saattaa usein osoittautua järkeväksi vaihtoehdoksi.

Ota Ruduksen laskurit avuksi maa- ja pohjatöiden budjetointiin:

  • Kiviaineslaskurilla arvioit, miten paljon soraa, sepeliä tai mursketta tarvitset tontillesi.
  • Betonilaskurilla lasket talosi perustusten valamiseen tarvittavan betonin määrän.

Henri Kaila

Rudus Oy