Miksi sijoittaisin pihaan?

Talo on rakennettu, mutta piha on vielä tekemättä. Piha olisi kiva rakentaa, mutta se maksaa. Olemme koonneet neljä hyvää syytä, miksi sijoittaisit pihaan.

1. Turvaa omaisuutesi arvo ja talosi rakenteet

Pihan kunto vaikuttaa kiinteistön hintaan. Suurin osa rakennusten kosteusvaurioista syntyy perustusten kautta, ei vuotavasta katosta. Asianmukainen salaojitus ja vedeneristeet turvaavat rakenteita, mutta myös pihan pintarakenteilla on merkitystä. Perusperiaatteena on, että pintavedet johdetaan pois rakennusten seinustoilta, ja maassa oleva kosteus hallitaan oikeilla kiviaineskerroksilla ja vesi ohjataan salaojaputkiin. Näin vesi ja kapillaarisesti nouseva kosteus ei aiheuta haittaa rakennuksille.

Miksi sijoittaisin pihaan portaat 920x580px

2. Turvallinen piha ympäri vuoden

Ammattitaitoisesti suunniteltu ja huolella rakennettu piha huomioi käyttäjien turvallisuuden ympäri vuoden. Portaat ja kulkuväylät ovat turvallisia liikkua, kun vettä ja jäätä kerääviä painanteita ei pääse muodostumaan. Päällystetyt alueet ovat pitkäikäisiä, kun pohjatyöt on tehty huolella ja kaadot suunniteltu toimiviksi. Liukastumisen, kompastumisten ja muiden tapaturmien riskit vähentyvät oleellisesti, kun keskeiset alueet valaistaan asianmukaisesti. Hankalilla jäätävillä keleillä kulkuväyliä on syytä hiekoittaa liukkauden torjumiseksi.

3. Hyvinvointia viihtyisästä ympäristöstä

Miksi sijoittaisin pihaan 1 500x380px

Piha tarjoaa käyttäjälleen sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Luonnon ja rakennetun vihreän ympäristön merkitystä ihmisen terveyteen on tutkittu ja todettu, että kasvilajistoltaan monimuotoinen ympäristö vähentää allergioita ja tukee terveellistä elämää. Vihreä ympäristö rauhoittaa, virkistää sekä alentaa stressiä. Jo muutaman minuutin oleskelu puistossa alentaa verenpainetta. Pihan kasvillisuus parantaa ilman laatua ja alentaa melua. Kasvit sitovat ilman epäpuhtauksia, pienhiukkasia, ja antavat suojaa paahteelta ja tuottavat happea. Tässäkin mielessä pihan kasvilajistolla ja kasvien sijainnilla on merkitystä. Piha tarjoaa puitteet yhdessäoloon perhepiirissä tai naapuruston kesken ja ylläpitää sekä tukee sosiaalista hyvinvointia.

4. Järkevät ratkaisut tuovat säästöjä

Pihan ja puutarhan rakentamisessa kokonaisuuden kannalta tärkeän asian muodostaa hulevesien käsittely. Kattovesiä voidaan hyödyntää kasteluvetenä ja näkyvänä vetenä esimerkiksi puutarhalammikon tai puron avulla. Vesijohtovettä ei kulu pihan kasteluun kuin äärimmäisen kuivuuden aikaan, jos silloinkaan. Päällystettyjen alueiden vedet ja kattovedet ohjataan nykyisin yleensä nopeinta reittiä hulevesijärjestelmiin ja viemäreihin, jolloin käy helposti niin, että luontaisen kaltainen vedenkierto vähenee. Piha-alueet kuivuvat ja sen myötä kasteluntarve kasvaa.

 

Miksi sijoittaisin pihaan 2 500x380px

Hulevedet pitäisi saada viipymään syntypaikoillaan, mahdollisuuksien mukaan imeytymään ja suodattumaan ennen kuin ne hitaasti virtaisivat ojien ja purojen kautta laajempiin vesistöihin. Tämänkaltainen vesien hallinta taittaisi tulvahuippuja ja myöskin vähentäisi vesistöjen ympäristökuormitusta. Merkittävä parannus saavutettaisiin jo sillä, että hulevesiä ohjattaisiin kovilta pinnoilta nurmikoille, istutusalueille ja imeytyspainanteisiin imeytymään. Kasteluntarvetta voi siis vähentää onnistuneilla ratkaisuilla ja oikeilla kasvivalinnoilla.

Jokainen piha, puutarha ja puisto toimivat osana vihreän verkostoa. Kun teemme niiden kasvillisuudesta ja olosuhteista monimuotoisempia ja monilajisempia, edistämme samalla hyönteisten, lintujen ja eläinten elinmahdollisuuksia. Mahdollisuuksia on rajattomasti, ja luonto ja lompakkomme kiittävät samalla kuin itsekin hyödymme viisaista, vihreistä ja viihtyisistä valinnoistamme.

 

Pihaan sijoittaminen ei mene hukkaan

Pihaan sijoittaminen nostaa kiinteistön arvoa ja tuottaa moninaisia muita hyötyjä. Pihainvestointi edistää terveyttä ja turvallisuutta, ja myös luonto hyötyy. Laadukas piharakentaminen näkyy viihtyisyydessä, elämisen laadussa ja ylläpitää kiinteistön arvoa. Oikein toteutettu uusi piha tai vanhan pihan perusparantaminen suojaa kiinteistön rakenteita ja jatkaa sen käyttöikää.

Pihasuunnittelu kannattaa tehdä huolellisesti, mutta mistä lähteä liikkeelle? Lue vinkit pihasuunnitteluun >>

Blogipostaus on julkaistu alun perin Rudus Pihablogissa 7.3.2017

Jaani Turunen

Asiakasryhmäpäällikkö, Maisematuotteet
020 447 4682
Rudus Oy