Vihervuodesta lisäpotkua viheralalle

Viidettä kertaa järjestettävä ympäristöministeriön nimeämä Vihervuosi – Gröna Året 2016 etenee vauhdilla. Huolimatta Suomen heikoista talouden fiiliksistä, viherala uskoo vahvasti tulevaisuuteen.

Teemavuoden aikana viheralan järjestöt ja kenttä kehittävät omaa toimintaansa. Vihervuoden teeman, kestävä suomalainen maisema, alateemana viherala määrittelee vuoden 2016 aikana kestävän ympäristörakentamisen kriteerit. Viherala haluaa olla etujoukossa sopeuttamassa toimintaansa muutostarpeisiin, jotka pohjautuvat maailmanlaajuisiin haasteisiin. Meidän on pystyttävä suhteuttamaan kulutuksemme maapallon resursseihin ja tuottavuuteen.

Viherala haluaa edistää paikallisten materiaalien käyttöä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, hulevesien paikallista imeyttämistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Osa kestävää ympäristörakentamista on suosia tuotteita, joissa on käytetty uusiutuvia raaka-aineita, kierrätettyjä materiaaleja ja joiden käyttöikä on pitkä ja joiden tuotanto on (energia)tehokasta ja saastuttavuus vähäinen.

Asiakkaat ovat jatkossa yhä valistuneempia ympäristöasioista. Myös lainsäädäntö tulee ohjaamaan kestävän rakentamisen ja tuotannon suuntaan. Jätteiden määrää halutaan vähentää ja materiaalien hukkakäyttöä vähentää.

Monissa maissa on käytössä kestävän ympäristörakentamisen kriteerejä. Hollannissa on Green Label -tuotemerkki, joka ohjaa viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja hoitamista sekä materiaalien ja tuotteiden valintaa. Kohde, joka täyttää Green Label -tuotemerkin arvioinnissa riittävät pisteet, saa tuotemerkin.

Hollannissa on viherrakentajien yhdistys tuottanut Living Garden -projektin, jonka avulla halutaan osoittaa, mikä merkitys monipuolisella kasvillisuudella on luonnon monimuotoisuudelle – miten runsas kasvien käyttö monipuolistaa perhosten ja muiden hyönteisten lajistoa. Pelkistettynä hanke toteaa: haluatko elää kuolleessa vai elävässä ympäristössä. Projekti on tuottanut yksityiskohtaista tietoa suunnittelijoille, päättäjille ja rakentajille.

Monissa Euroopan maissa kampanjoidaan näkyvästi Green City -hankkeilla. Ne keskittyvät viestimään päättäjille tutkimustietoon pohjautuen viheralueiden myönteisiä vaikutuksia mutta ne myös ohjaavat kestävään ympäristörakentamiseen ohjeistuksin ja erilaisten hankkeiden avulla.

Suomessa viherala tulee kuluvan vuoden aikana punnitsemaan, onko meillä Green City -projektin käynnistäminen mahdollinen. Se vaatisi mm yrityksiä, kaupunkeja, rakennusliikkeitä sitoutumaan kestävään ympäristörakentamiseen mukaiseen toimintaan rahoittajina. Yhteisesti toimien olisi mahdollisuus nostaa kampanjoinnin avulla viheralaa esille ja siten vahvistaa alan markkinoita.

Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. Vihervuosi haastaa toimimaan ja haastamaan muita mukaan.

Lisätiedot:

Seppo Närhi

Pääsihteeri
Viherympäristöliitto ry