Rudus palvelee kattavasti: betonielementteihin myös suunnittelu ja asennus

Rudus tarjoaa betonielementtien toimitukseen tarvittaessa myös ammattitaitoisen suunnittelun ja asennuksen. Rudus toimitti esimerkiksi Länsimetro-hankkeen toiseen rakennusvaiheeseen huomattavan määrän betonielementtejä vastaten myös niiden suunnittelusta.
– Suunnittelun kokonaisvaltaisuus oli tässä hankkeessa poikkeuksellista, toteaa suunnittelupäällikkö Aarne Miettinen Swecolta.

Swecon projektijohto ja rakennuttaminen -toimiala vastasi Länsimetro-hankkeessa muun muassa hankinnoista, suunnittelun johtamisesta ja työmaan valvonnasta. Aarne Miettinen toimi Länsimetron projektiorganisaatiossa suunnittelun ohjaajana.

Länsimetro-hankkeen toisessa vaiheessa rakennettiin Matinkylä–Kivenlahti-osuus eli seitsemän kilometriä pitkä rataosuus, viisi metroasemaa ja maanalainen varikko.
Ruduksen toimitukseen kuului tällä osuudella kahden rinnakkaisen tunnelin huolto- ja pelastustason rakentamiseen liittyvät tukimuuri-, kaapelikanava-, ja kaivoelementit, teräskaiteet sekä kaapelikanavien kansitoimitukset.

Rudus infra kokonaispalvelut länsimetro1 950x500

Kuva: Rudus suunnitteli, valmisti ja toimitti Länsimetro-hankkeeseen mittavan määrän betonielementtejä. – Matalalla organisaatiorakenteella varmistettiin myös tehokas tiedonkulku, toteaa Swecon suunnittelupäällikkö Aarne Miettinen. Kuvassa Ruduksen edustaja kävelee metrotunnelissa tukimuurin päällä tarkastellen kaapelikanavaa.


Länsimetron molempien tunneleiden reunalla kulkee koko matkan betonirakenne, jonka sisällä on muun muassa kaapelikourut ja jonka kansi toimii poikkeustilanteissa poistumistienä. Tällaisia poistumistasoja on kansainvälisestikin vain harvoissa metroissa. Tunneliosuuden pituus Matinkylä–Kivenlahti-osuudella on yhteensä 14 kilometriä.

Länsimetron toisen vaiheen rakentamisessa urakoitsijat kilpailutettiin viidelle metroasemalle, ratalinjalle ja yhteensä 24 sivu-urakkaan. Elementtitoimitukset olivat yksi sivu-urakoista ja urakan toteuttajaksi valittiin Rudus hankintalain mukaiseen julkiseen tarjouskilpailun kautta.
Sopimus betonielementtien toimituksesta solmittiin vuonna 2016. Viimeiset elementit toimitettiin vuonna 2021. Ratalinjan ja asemien rakennusurakat valmistuivat toukokuussa 2022 ja matkustajaliikenne osuudella alkoi joulukuussa.

Yhteisiä innovaatioita

Länsimetro-projekti oli ainutlaatuinen hanke ja sen laatutaso oli korkea. Vastaavan turvallisuustason maanalaista metroa ei ole Suomessa aikaisemmin rakennettu.
–Turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa, Länsimetro Oy:n rakentamisjohtaja Janne Tuoma kertoo.

Moni asia myös betonielementtien suunnittelussa ja asentamisessa oli tämän vuoksi erityistä. Sujuva yhteistyö, tehokas tiedonkulku ja ratkaisuhakuinen asenne Ruduksen kanssa varmistivat onnistumisen myös kiperissä tilanteissa.
– Välillä oli esimerkiksi vaikea saada suuret kaapelimäärät mahtumaan suunnitelluista läpivientikohdista tai jokin erikoiselementti olikin matala siitä päästä, josta sen piti olla korkea. Yleensä ratkaisu löytyi asennusryhmän ehdotuksena tai elementtitehtaan nopeana reagointina, kuvailee Länsimetro-projektissa suunnittelun ohjaajana työskennellyt Aarne Miettinen.
Miettinen teki tiivistä yhteistyötä Ruduksen kanssa elementtien suunnittelun ja toimituksen osalta.

Rudus infra kokonaispalvelut länsimetro2 950x500

Kuva: Länsimetro toteutettiin kahtena rinnakkaisena junatunnelina, jotka yhdistettiin muutaman sadan metrin välein yhdystunneleilla. Rudus toimitti osan elementeistä suoraan metrotunneleihin, joissa tilaajan suunnittelussa pyrittiin jo louhintavaiheessa ottamaan huomioon elementtirekan liikkuminen tunneleissa. Elementtien toimitukset sujuivat hyvin urakoitsijoiden kanssa tehtyjen aikataulujen mukaisesti.


Kiitosta Miettinen antaa myös yhteisestä innovoinnista.
– Länsimetron ensimmäisen osuuden rakennusvaiheen kokemusten perusteella esimerkiksi ratatason kourujen kansiratkaisuja kehitettiin. Ratkaisuja etsittiin Ruduksen kanssa ennakkoluulottomasti. Myös kaapelikaivoja kehitettiin siten, että säästettiin aikaa ja rahaa muoteissa, työssä, betonissa, kuljetuksessa ja erityisesti asennustyössä.

Ratkaisuja etsittiin Ruduksen kanssa ennakkoluulottomasti.

Vaativaa erityisosaamista

Aarne Miettisen mukaan elementtien toimittaminen ja suunnittelu Länsimetroon vaati erityisosaamista.
– Esimerkiksi poistumistason tasaisuusvaatimukset ovat matkustajaturvallisuuden vuoksi tiukat. Länsimetron ja Ruduksen suunnittelijat joutuivat ottamaan huomioon, että poistumistaso pysyy kaikkialla sallitun minimi- ja maksimietäisyyden välillä junasta, joka kallistelee tunnelissa radan sijainnin ja kaltevuuden mukaan. Ruduksen tehtävä oli toteuttaa nämä poistumistasolle asetetut vaatimukset mahdollisimman vähillä erikoismuotoisilla elementeillä.

Ammattitaitoista asennusta

Ruduksen kokonaispalveluun kuuluu myös betonielementtien asennuspalvelu. Sitä on hyödynnetty muun muassa Sipoossa.

Arlan Sipoon meijeri toimii Massbyssä entisessä Ingman Foodsin kiinteistössä. Sen omistaa nykyisin kiinteistö- ja palveluyhtiö Massby Facility & Service Ltd Oy. Kiinteistölle tuli tarve parantaa alueella syntyvän metalli- ja puujätteen lajittelua.
– Turvallisuussyistä päätimme rajata aidalla kierrätettävän jätteen lajittelualueen. Tästä ratkaisusta onkin myöhemmin tullut paljon hyvää palautetta, toteaa Gösta Grönqvist. Hän kuuluu ryhmään, joka vastaa kiinteistöstä ja käyttöhyödykkeistä.

Rudus infra kokonaispalvelut arla1 950x500

Kuva: Rudus toimitti Sipooseen Arlan meijerin kiinteistölle betonielementit jätteiden lajittelualueen aitausta varten. Rudus vastasi tilaajan Massby Facility & Servicen toivomuksesta myös elementtien asennuksesta.


Aitauksen tekemiseksi tarvittiin metrin korkuisia STEP-pengerkaide-elementtejä 80 metrin verran.
– Tutkimme eri vaihtoehtoja elementtien toimittajaksi. Tarjous pyydettiin asennettuna, koska elementtien painon takia ei ollut mahdollisuutta asentaa niitä itse paikoilleen. Valitsimme kumppaniksemme Ruduksen, Grönqvist toteaa.
– Kaiteiden toimitus ja asennus saatiin sovittua hyvin joustavasti ottaen huomioon kummankin osapuolen aikataulut. Asennus sujui nopeasti ja hyvin ammattitaitoisesti, työnjälki ja yhteistyö asennusporukan kanssa oli erinomaista.

Arlan kiinteistöllä elementtien asennus sujui nopeasti ja hyvin ammattitaitoisesti.

Kun Rudus vastaa myös elementtien asentamisesta, ei työmaalla tarvitse tahdistaa asentamista erillisenä työvaiheena. Työmaalla säästetään myös kalliista nosturikaluston kustannuksista, kun nosturien ei tarvitse odotella elementtien saapumista.
Rakennusalan työturvallisuuden edelläkävijänä Rudus osaa myös varmistaa betonituotteiden asentamisen turvallisuuden kaiken kokoisilla työmailla.

Rudus infra kokonaispalvelut arla2 950x500

Kuva: Ruduksella on ammattitaitoinen, koko maan kattava asentajaverkosto. Työmailla työt etenevät saumattomasti, kun elementtien valmistaja vastaa myös niiden asentamista.


Toimittajan kokemuksella säästöjä

Usein Rudus vastaa elementtien suunnittelusta ja asentamisesta. Vaikka Länsimetrossa Rudus ei asentanutkaan elementtejä, Aarne Miettisen mukaan Ruduksen kokonaisvaltaisesta kokemuksesta oli selkeää hyötyä tilaajalle.
– Elementtitoimittajan kokemuksella ja näkemyksellä on mahdollista löytää parannuksia ja säästöjä, jos heillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuuteen.
– Jos lopullista elementtien asentajaa ei ole mahdollista saada heti alussa mukaan, tulee elementtitoimittajan ja mielellään tilaajankin organisaatiossa olla mukana henkilöitä, joilla on käytännön kokemusta vastaavien elementtien asennuksesta. Tällä varmistetaan työn sujuva toteutettavuus toimitusvaiheessa.


Lisätietoja:

Rudus Oy, infraelementit

  • Eemeli Kaasinen, projektipäällikkö, 020 447 4382, eemeli.kaasinen(at)rudus.fi
  • Mikko Vierimaa, myyntipäällikkö, 050 575 662, mikko.vierimaa(at)rudus.fi


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit