Projektijohtaja Aki Loikkanen: Katse haasteellisten aikojen yli entistä vahvempaan toimintaan

– Nyt on oikea hetki kehittää palveluja ja toimintoja, jotta uudessa noususuhdanteessa ollaan valmiina palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin, toteaa Ruduksen betonituotteiden projektijohtaja Aki Loikkanen.  – Se tarkoittaa muun muassa entistä kattavampaa kokonaispalvelua.

Rakennusinsinööri Aki Loikkanen aloitti syyskuun alusta Ruduksen betonituotteiden projektijohtajana. Virka on uusi, mutta Rudus Loikkaselle entuudestaan tuttu. Hän nimittäin toimi aikaisemmin Leviat Ab:ssä myyntitiimin vastaavana myyntipäällikkönä. Leviat on maailmanlaajuinen markkinajohtaja rakennus- ja teollisuusalojen nosto-, liitos- ja ankkurointiteknologioissa.
– Tunsin jo ruduslaisia ja olin vakuuttunut siitä, että saan osaavat työtoverit. Näen myös Ruduksen valtavan potentiaalin betonielementtien valmistajana, Loikkanen toteaa.


Rudus aki loikkanen 03 950x500

Kuva: – Betonituotteiden asiakkaatkin haluavat nykyisin entistä enemmän kokonaispalvelua eli toimitusten lisäksi esimerkiksi suunnittelua. Me Ruduksella haluamme mennä sitä kohti, toteaa Aki Loikkanen.


Niinpä työpaikan vaihtaminen rakennusalan nykyisessä, hyvin haastavassa suhdanteessa ei Loikkasta arveluttanut.
– Ruduksen strategiaan kuuluu vahva halu kehittyä, mihin liittyy myös projektihallinnon kehittäminen. Liiketoimintojen kannalta katse ei ole vain tässä päivässä, vaan selvänä on myös suunta, jonne halutaan edetä.

Sisäisen toimintamallin kehittäminen näkyy asiakkaalle parempana ja tarkempana palveluna.

Uskallusta uudistaa

– Nyt lähdetäänkin yhdessä rakentamaan ja kehittämään strategian mukaan toimintaamme. Samalla tutkitaan, mitä uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja alueita olisi tarjolla.
– Organisaation sisällä jatketaan jo aloitettua toimintamallien kehitystä. Eri yksiköistä pyritään löytämään parhaat käytännöt ja mietitään tulevaisuuden sekä asiakkaiden tarpeita. Sisäisen toimintamallin kehittäminen näkyy asiakkaalle parempana ja tarkempana palveluna, joka on yhtä laadukasta riippumatta siitä, kenen ruduslaisen kanssa tai missä päin Suomea asiakas toimiikaan.


Rudus aki loikkanen 17 950x500

Kuva: Aki Loikkanen nostaa Ruduksen yhdeksi vahvuudeksi monimuotoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön. – Tämä oli minulle hieno havainto ottaen huomioon, miten perinteinen ala betoniteollisuus muuten on. Asia on myös erittäin tärkeä nuorille, jotka tulevat tälle alalle.


Loikkanen aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Virassa ei ole edeltäjiä eikä kukaan yritä istuttaa vanhoja toimintatapoja uuden tekijän harteille.
– Asioita on tarkasteltava niiden ulkopuolelta – out of the box, niin kuin sanotaan. Juuri taloon tulleena se onnistuu minulta luontevasti, Loikkanen hymyilee.
– Minulle on parasta motivaatiota, kun saan olla avoimena kaikelle ilman ennakko-odotuksia. Tietysti täytyy perehtyä asioihin huolella ja tutustua työtovereihin, kenttään ja asiakkaisiin.
– Nyt jos koskaan on uskallettava uudistua ja ajatella ihan uudella tavalla, miten pärjäämme tässä nykyisessä markkinassa. Tietysti tämä vaatii yhteistä tahtotilaa koko konsernissa ja kaikkien työntekijöiden osallistumista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikki talonrakentamisen tuotteet on mahdollista myydä suunniteltuina.

Loikkanen luottaa vahvasti ruduslaisiin ja heidän ammattitaitoonsa.
– Olen työskennellyt pian 15 vuotta betonielementtien parissa ja olen lyhyessä ajassa vakuuttunut ruduslaisten osaamisesta. Ruduksen yksi vahvuus onkin oman alansa asiantuntijuus. Voimme auttaa asiakkaitamme paitsi tuotteillamme ja palveluillamme, myös syvällä osaamisellamme.

Kumppaneita ja kokonaistoimituksia

Loikkasen mukaan asuntorakentamisen nykyisessä, lähes pysähtyneessä markkinassa tulee uutta liiketoimintaa hakea muilta rakentamisen aloilta sekä vahvistamalla omaa tarjontaa.
– Rudus on jo kehittänyt omaa kokonaistoimitusten malliaan. Esimerkiksi kaikki talonrakentamisen tuotteet on mahdollista myydä suunniteltuina. Ruduksella on tästä pitkät perinteet esimerkiksi Rudus Elemento -portaiden ja Elpo-hormien osalta. Tätä voidaan kuitenkin kehittää edelleen asiakkaitten kanssa hyvässä kumppanuudessa, jotta voidaan entistä paremmin tarjota juuri sellaisia full solution -ratkaisuja, joita he haluavat ja tarvitsevat.


Rudus aki loikkanen 07 950x500

Kuva: Aki Loikkanen ja infraelementtien yksikön päällikkö Joona Uusitalo Nurmijärven betonituotetehtaalla. – Tulin mielelläni Rudukselle töihin, kun tiesin saavani ammattitaitoiset työtoverit, Loikkanen toteaa.


Loikkanen uskookin yhteistyön ja kumppanuuden voimaan nostaen esiin CRH-konsernin eri maayhtiöiden yhteistyön.
– Se on erittäin tärkeää, valtava voimavara ja taustatuki. CRH-konsernilla on paljon tietoa ja osaamista muun muassa strategisiin hankkeisiin.
– CRH on esimerkiksi kasvattanut vahvasti betonielementtien liiketoimintaa Tanskassa ja Ruotsissa nimenomaan panostamalla kokonaispalveluun. Heidän toimintamallistaan saamme varmasti oppia ja voimme soveltaa Suomeen niitä käytäntöjä, jotka ovat mahdollisia myös täällä.


Aki Loikkanen

  • Ikä 43 vuotta, syntymäpaikka Kerimäki, nykyinen kotipaikka Vihti
  • Koulutus: Rakennusinsinööri 2007, Saimaa AMK, suuntautumisena rakennustuotanto

Työkokemus

  • Rudus, Betonituotteet: projektijohtaja 9/23–
  • Leviat Ab, Suomen sivuliike, (CRH): myyntipäällikkö 2/21–8/23
  • Parma: mm. yksikönpäällikkö, tuotepäällikkö ja tuotantotoimiston päällikkö 5/06–1/21

Harrastukset

  • hiihto, salibandy, maastopyöräily, kuntosali, juoksu
  • valmentaa salibandyssä 12–15-vuotiaita tyttöjä kolme kertaa viikossa

Perhe: vaimo ja kolme lasta


Lisätietoja:

Projektijohtaja Aki Loikkanen
Rudus Oy, Betonituotteet
040 841 7148
aki.loikkanen(at)rudus.fi


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Juho Kuva


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit