Tutkimusrahaa vähähiilisiin betoneihin

Ruduksen hanke Innovatiivinen vähähiilinen betoni on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).
Rudus tutkii keinoja vähentää betonin hiilidioksidipäästöjä sekä betonin ja kierrätyskiviaineksen todellista hiilinielupotentiaalia.

Ruduksen saaman avustuksen osuus on 40 % tutkimuksen kokonaisbudjetista.

Eun rahoittama nextgenerationeu  tunnus 950x120

Tutkimushankkeessa Ruduksella on useampi erillinen tutkimuskokonaisuus, kuten selvittää erittäin vähähiilisen CEVO-betonin käytön laajentamisen mahdollisuudet vaativampiin rasitusluokkiin sekä kierrätysbetonin ja Betoroc®-kierrätyskiviaineksen todellinen potentiaali toimia hiilinieluna. Myös biohiilen käyttöä mahdollisena hiilinieluna betonissa tutkitaan.
Tutkimushanke kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Lisätietoja:

Mika Tulimaa, laatu- ja kehitysjohtaja, Rudus Oy
mika.tulimaa(at)rudus.fi
050 581 5016


Taustaa

Ympäristöministeriö myöntää avustusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta tai sopeutua siihen rakennetussa ympäristössä. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnittelun ja rakentamisen prosessien kehittämiseen tai vaikka kiinteistö- ja rakentamisalan tietopohjan, osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.
Avustushaku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa, jolla panostetaan 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit