Kilpailukeskuksen maansiirtotyöt valmistuivat

Porvoon Jukolan kilpailukeskuksen vilkkaimmat kulkuväylät pohjustettiin kantaviksi loka-marraskuussa 2022.

Kahdentoista hehtaarin laajuinen kilpailukeskus Epoon kylässä rakentuu pelloille ja entisen maatilan pihapiiriin. Porvoon Jukolan yhteistyökumppanit, GRK Suomi ja Rudus, tasoittivat ja päällystivät kulkuväylät ennen lumien tuloa.

Maanrakennustöistä vastannut GRK:n työpäällikkö Roope Korpela oli tyytyväinen töiden sujumiseen.
–Työt etenivät suunnitelmien mukaan ja säätkin suosivat. Saimme lähes kaikki maanrakennustyöt tehtyä ennen talvea. Keväällä vielä hieman siistimme paikkoja.

Viestin lähtösuoran jälkeen suunnistajat ylittävät pienen harjanteen. Harjannetta madallettiin hieman ylityspaikan kohdalta ja siihen muotoiltiin sorapohjainen kulkuväylä. Samalla rakennettiin vahva silta ylittämään pelto-oja ennen metsään sukeltamista. Maapohjan pitää kestää myös sateita ja siksi ojiakin parannettiin.

Rudus jukola kiviainekset maanrakentamiseen 2022 1

Kuva: Lähtösuoran jälkeisen harjun ylityspaikan viimeistelyä lokakuussa.


Maansiirtotöissäkin hiiliviisaasti

–Hyödynsimme alueella olevia maamassoja ja levitimme uutta kiviainesta vain niille alueille, joille sitä oikeasti tarvittiin. Teimme kulkuväylistä vahvoja mahdollisimman ohuin rakennekerroksin, jotta materiaalia säästyi. Kuormat tuotiin aina lähelle käyttöpaikkaa, jottei työkoneiden tarvinnut liikkua pitkiä matkoja, Korpela konkretisoi.

Rudus jukola kiviainekset maanrakentamiseen 2022 2

Kuva: Porvoon Jukolan yhteistyökumppani ja Venlojen Viestin avausosuuden isäntä, Rudus Oy, toimitti kilpailukeskuksen alueella tarvittavan murskeen ja hiekan. Kivimateriaalit kuljetettiin alle 30 kilometrin etäisyydeltä.

Rudus jukola kiviainekset maanrakentamiseen 2022 3

Kuva: Kulkuväylien alle levitettiin kuitukangas, jotta murske ja sora voidaan Jukolan jälkeen siirtää toiseen käyttökohteeseen. Työkoneiden liikkuminen rakennuskohteessa minimoitiin tarkalla suunnittelulla. Oikealla yläkulmassa näkyy alue, jolle sijoitetaan suihkut ja sauna sekä Jukolan tori myyntitelttoineen.


Materiaalien jatkokäyttö on myös keskeinen osa hiiliviisautta. Pellolle rakennettujen kulkuväylien alle levitettiin kuitukangas, jotta hiekat saadaan kerättyä tapahtuman jälkeen tarkasti talteen ja siirrettyä seuraavaan käyttökohteeseen. Materiaali on Korpelan mukaan Jukolan Viestissä vain lainassa.

Korpela kiittelee yhteistyötä mursketta ja hiekkaa toimittaneen Ruduksen kanssa.
–Yhteistyö Ruduksen kanssa sujui erinomaisesti tälläkin työmaalla. Tilaukset toimitettiin nopeasti ja materiaali on laadukasta, ihan ykkösluokkaa. Myös yhteistyö viestin järjestäjäporukan kanssa on sujunut mukavasti. He kuuntelevat meitä ammattilaisia ja saan nopeasti vastaukset kysymyksiini. Asiat ovatkin edenneet mallikkaasti.

Hyvältä tosiaankin näyttää ja kilpailukeskuksen muoto alkaa jo hahmottua maalikarsinoineen, vaihtopuomeineen ja kisaravintoloineen. Nyt saakin lumi tulla.


Teksti ja kuvat: Markku Pulkkinen


Rudus jukola kiviainekset maanrakentamiseen 2022 4

Kuva: Kestävä perusta Porvoo Borgå Jukolan kilpailukeskukseen syntyy Ruduksen kiviaineksella, jotta maapohja kestää ihmiset ja ajoneuvot. –Sora kuljetetaan tapahtuma-alueelle Porvoon lähellä sijaitsevilta kiviainesalueiltamme. Lyhyt kuljetusmatka on Jukolan Viestin teeman sekä yrityksemme arvojen mukaista hiiliviisautta, toimitusjohtaja Mikko Vasama sanoo.


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit