Kestävä Kivitalo -palkinto ”Ajurien tallin” peruskorjaukselle

Kuva 2 kkt h380

Yli satavuotias hevostalli muutettiin asunnoiksi lähes käsityönä.

– Kulttuuriteko, josta voimme olla ylpeitä!
Näin kommentoivat projektin eri osapuolet Helsingin Punavuoressa sijaitsevan Ajurien tallin ainutlaatuista peruskorjausta. Historiaa tiukasti kunnioittaen vanhaan tiili- ja betonirunkoon tehtiin moderneja kaupunkiasuntoja.


Kuva: ”Ajurien tallin” keskellä sijaitseva kaksikerroksinen aula entisöitiin lähes täysin. Yläkerran asunnot kiertyvät keskusaulan ympärille vanhoihin hevosten pilttuisiin ja heinävarastoihin.


Tuskinpa mistään muusta asuintalosta kuin Ajurien Asunto Oy Punavuoresta löytyy noin sata vuotta vanhoja kavion jälkiä. Ne ovat muistona rakennuksen alkuperäisestä käytöstä. Vuonna 1906 korttelin sisäpihalle valmistunut, kolmikerroksinen tiilirakennus toimi kaupungin hevosajurien käytössä hevos- ja vaunutallina 1960-luvulle asti. Nyt rakennus on peruskorjattu pieteetillä ja historiaa kunnioittaen. Ajurien tallissa on nyt 18 asuntoa, joista 12 on kaksikerroksisia. Tilasuunnittelun reunaehdot johtivat siihen, että kaikki asunnot ovat erilaisia.

Ajurien tallille myönnettiin tämän vuoden Kestävä Kivitalo -palkinto. Se myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Rakennuksen elinkaari alkoi uudelleen nollasta.

Historiaa rohkeasti vaalien

Kuva 4 kkt h380

Kuva: Helsingin Punavuoressa vuonna 1906 rakennettu tiilinen piharakennus toimi alun perin hevostallina ja vaunujen sekä heinien varastona. Se peruskorjattiin pieteetillä ja rakennuksen historiaa kunnioittaen siten, että vanhan rungon sisällä on nyt 18 modernia asuntoa. Ajurien tallin uudet asunnot ovat modernin veistoksellisia ja valoisia.


Avarrus Arkkitehdit ovat vastanneet Ajurien tallin peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta.
–Rakennusta ei oltu korjattu ja muutettu käytännössä lainkaan koko sen olemassa olon aikana. Sen ainutlaatuisuus kävi kuitenkin ilmi heti ensikäynnillä. Toisessa kerroksessa sijaitsevan, kaksikerroksisen keskusaulan poikkeuksellinen tilallisuus näkyi ränsistyneisyyden alta, kertoo projektin pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Pauli Siponen.
–Rakennuksen historia oli tärkein lähtökohta suunnittelussa. Historiaan pyrittiin suhtautumaan vaalien, mutta rohkealla otteella. Keskusaula entisöitiin lähes koskemattomana ja vastapainoksi asunnot suunniteltiin moderneiksi.

–Koko hankkeen voidaan sanoa olleen käsityötä, tiivistää toimitusjohtaja Hannu Taskinen kohteen pääurakoinnista vastanneesta Lakewood Oy:stä.
–Vaikka koko rakennus oli kurjassa kunnossa, niin vanha runko voitiin hyödyntää lähes kokonaan, hän toteaa.

Kuva 3 kestava kkt h380

Kuva: Vanhaa tiiliseinää jätettiin näkymään niin portaikossa kuin asunnoissakin. Ne huokuvat rakennuksen historiaa ja kertovat samalla paikalla rakentamisen kestävästä perinteestä.


Tiiliseinät vahvistettiin ja lisälämmöneristettiin muuraamalla sisäpuolinen rivinteeraus puolesta kivestä aina puoleentoista kiveen asti. Paikalla valettua betonia käytettiin perustusten vahvistamiseen, uusiin välipohjiin ja muutamien seinien tukemiseen.

Elinkaari alkaa nollasta

Hannu Taskisen mukaan Ajurien talli on nyt paremmassa loistossa kuin koskaan.
– Rakennuksen elinkaari alkoi uudelleen nollasta. Tulevat sukupolvet saavat nauttia ainutlaatuisesta rakennuksesta, sen historiasta sekä tekijöitten käsityötaidosta, hän sanoo.

Kestävä Kivitalo -palkintoraadin mukaan erityishuomion ansaitsee peruskorjauksessa aikaansaatu innovatiivinen ja persoonallinen lopputulos. Rakennus on hyvä esimerkki siitä, miten vanhoja rakennuksia tulisi kehittää ja peruskorjata niin, että niille saadaan kokonaan uusi ja nykypäivän vaatimukset täyttävä käyttötarkoitus rakennuksen historiallisen arkkitehtuurin siitä kärsimättä. Vanhasta ajurien tallista on peruskorjauksen myötä tullut tyylikäs historiallinen pienkerrostalo Punavuoren sydämeen.


Ajurien Asunto Oy Punavuori

  • Punavuorenkatu 16, Helsinki
  • Valmistunut alun perin 1906, suunnittelijana rakennusmestari K. Lappalainen
  • Alunperin 52 hevosen talli, kolme kerrosta: ensimmäinen hevoskärryjä, toinen hevosia ja kolmas heiniä varten
  • Käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjaus asunnoiksi 2020–2022
  • 18 asuntoa ja entisöity, kaksikerroksinen keskusaula
  • Laajuus: noin 2 000 m2
  • Rakennuttaja: Helsingin Top 41
  • Arkkitehtisuunnittelu: Avarrusarkkitehdit/pääsuunnittelija Pauli Siponen ja arkkitehdit Noona Lappalainen sekä Robert Hanson sekä designer Atte Aaltonen
  • Rakennesuunnittelu: Sitowise Oy/ rakennesuunnittelijat Veikko Paronen, Matti Mäkäräinen ja Sami Rautiainen
  • Pääurakoitsija: Lakewood Oy

Kuvat: Tuomas Uusheimo

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit