Odotettu asetus hyväksyttiin – Betonimurskeen jätteeksi luokittelu päättyy 1.9.2022

Valtioneuvosto hyväksyi 16.6.2022 rakennusalalla tarkkaan seuratun asetuksen, jossa määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betonimurske lakkaa olemasta jätettä, jolloin se voidaan määritellä uudelleen tuotteeksi.

”Ei enää jätettä” eli EEJ-betonimursketta voidaan käyttää kiviaineksena maan-, talon- ja viherrakentamisessa, tietyin reunaehdoin, kuin mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. EEJ-betonimursketta voidaan käyttää raaka-aineena myös valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa. Lisäksi asetus mahdollistaa käyttämättömän betonijätteen jalostamisen lannoitteeksi, maanparannusaineeksi tai kalkitusaineeksi.

Rudus Eow betoroc 1
Eej betoroc eow

Asetuksen soveltamisalaan arvioidaan kuuluvan miljoona tonnia betonijätettä vuodessa. Asetus edistää betonijätteen jalostamista ja luo mahdollisuuksia kehittää betonijätteestä jalostettuja tuotteita edelleen.

Hyväksytty ja syksyllä voimaan tuleva asetus sisältää säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista, sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista.

Asetus tulee voimaan 1.9.2022.

Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa hallinnollisia menettelyitä, kun jäteluonteeseen liittyvistä ennakollisista hyväksymismenettelyistä, kuten lupahakemuksista tai rekisteröinneistä, voidaan luopua.

– Asetusta on odotettu jo tovi. Hienoa, että se nyt toteutuu, Rudus Kierrätyksen liiketoimintajohtaja Henri Kylä-Utsuri sanoo ja jatkaa.
– Pelkästään positiivinen asia. Tulee suoraviivaistamaan käytäntöjä niin meillä kuin asiakkailla ja avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Syyskuun 1. tulee pian ja siihen mennessä on muun muassa luotava ohjeisto, koulutettava henkilökunta ja varmistettava, että Betoroc-tuotteemme ovat asetuksen mukaisesti EEJ-tuotteita.

 


Lisätietoja:

Kierrätyksen liiketoimintajohtaja Henri Kylä-Utsuri, puh. 044 098 4030, henri.kyla-utsuri(at)rudus.fi

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit