Alkuvuoden 2022 nimitysuutisia Ruduksessa

Betoni- ja kivimateriaalit

Ville Routama on nimitetty 1.3.2022 alkaen Kiviaineksen ja Kierrätyksen johtajaksi. Uudessa tehtävässä Ville vastaa koko Suomen kiviaines-, murskaus- ja kierrätysliiketoiminnasta.

Janne Paaso on nimitetty 1.4.2022 alkaen liiketoimintajohtajaksi, Kiviaines Etelä-Suomi ja Murskaus. Uudessa tehtävässä Jannen vastuulla on Etelä-Suomen kiviaines- sekä Suomen murskausliiketoiminta.

Henri Kylä-Utsuri on nimitetty 1.4.2022 alkaen Kierrätyksen liiketoimintajohtajaksi. Uudessa tehtävässä Henrin vastuulla on Betorocin, lentotuhkan ja puhtaiden maa-ainesten vastaanottopalveluiden johtaminen Suomessa.

Petri Mälkiä on nimitetty 1.4.2022 alkaen Performance Manageriksi. Uudessa tehtävässään Petri vastaa muun muassa liiketoiminnan ohjausta ajankohtaisesti tukevan mittaroinnin ja seurannan kehittämisestä.

Pasi Luukkonen on nimitetty 1.2.2022 alkaen tuotannon Business Process Owneriksi (BPO).


CRH Finland Services Oyj

Kim Enholm on nimitetty 1.2.2022 alkaen emoyhtiö CRH:n Suomen yhtiöiden SAP Service Delivery Manageriksi (SDM); vastuualue laajenee kattamaan jatkossa Finnsementin lisäksi myös Ruduksen.


CRH Finland Services Oyj tuottaa erilaisia hallintopalveluja CRH-konsernin suomalaisille tytäryhtiöille.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit