Rudukselle tiukka hiilineutraaliustavoite: tavoitteena päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä

Rudus aikoo puolittaa koko arvoketjunsa päästöt vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliutta yritys tavoittelee vuoteen 2050 mennessä. Rudus on koko toimitusketjun huomioivalla hiilijalanjälkilaskennallaan toimialansa edelläkävijöiden joukossa.

– Vaikka betoniteollisuus on nostettu tikunnokkaan hiilineutraaliuskeskustelussa, me emme ole suinkaan paenneet vastuutamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Meillä Ruduksella on kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ja huoli yhteisestä ympäristöstämme, sanoo Ruduksen toimitusjohtaja Mikael Fjäder.


Katso video – Ruduksen Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelma


Rudus on laatinut selkeät ympäristövastuutavoitteet ja askelmerkit erityisesti hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden taustaksi yhtiö on teettänyt koko toiminnan kattavan hiilijalanjälkilaskelman.

– Ruduksen rooli ympäristövastuussa ei rajoitu kuitenkaan vain päästöihin, vaan yhtä tärkeässä roolissa ovat kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus, jatkaa Fjäder.

Vähähiilisyys on jo oletusarvo

Sementti- ja betoniteollisuus on tähän mennessä pystynyt pienentämään päästöjään yli viidenneksellä vuoden 1990 tasosta. Toimialaan kohdistuu edelleen kovat paineet, sillä betonin valmistuksessa sideaineena käytetyn sementin tuotannossa syntyy noin 5-8 prosenttia kaikista maailman kasvihuonepäästöistä. Suomessa osuus on noin 1,6 prosenttia.

– Vähähiiliset ratkaisut ovat jo käytännössä oletusarvo ja merkittävä kilpailutekijä. Ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja edellytetään koko arvoketjulta. Tässä Ruduksella on erinomaiset mahdollisuudet. Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelmassamme kerromme seikkaperäisesti, miten vähennämme päästöjä kehittämällä tuotteita vähähiilisemmiksi, kuinka edistämme kiertotaloutta ja miten vaalimme luonnon monimuotoisuutta, laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa sanoo.

Concrete acts  logo 1

Kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus olennainen osa ympäristötyötä

Rudus pyrkii lisäksi pienentämään betonin hiilijalanjälkeä korvaamalla luonnonkiviaineksia kierrätetyllä Betoroc-betonimurskeella. Ruduksella on oma betonitutkimuslaboratorio, joka tutkii ja kehittää ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja. Panostuksia kivipohjaisten rakennusmateriaalien kierrättämisen sekä kierrätystoiminnan kehittämiseen jatketaan.

Ympäristövastuuohjelma kiertotalous 2

Ruduksella on pitkä historia myös luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Tämä on edelleen yksi kolmesta osa-alueesta Ruduksen ympäristövastuuohjelmassa.

– Käynnistimme jo vuonna 2012, toimialallamme ensimmäisenä, luonnon monimuotoisuutta edistävän Rudus LUMO -ohjelman. Sen tavoitteena on, että luonto on toimipisteissämme monimuotoisuuden kannalta arvokkaampaa toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa. Pitkäkestoinen ja suunnitelmallinen työ on tuottanut tulosta ja olemmekin saavuttaneet tavoitteen jo useilla jälkihoidetuilla maa-ainesten ottoalueillamme. Tällä hetkellä kehitämme LUMO-ohjelmaamme siihen suuntaan, että luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi huomioimme myös ilmastovaikutusten hillinnän ja hiilensidonnan mahdollisuudet toimenpiteissämme, kertoo ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Ympäristövastuuohjelma lumo

Lisätiedot:

  • Toimitusjohtaja Mikael Fjäder, mikael.fjader@rudus.fi tai puh. 020 447 711
  • Laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa, mika.tulimaa@rudus.fi tai puh. 050 581 5016
  • Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki, terhi.rauhamaki@rudus.fi tai puh. 020 447 4090

Ruduksen ympäristövastuutavoitteet pähkinänkuoressa:

  • Ruduksen strategisena tavoitteena on puolittaa koko toimintansa hiilijalanjälki vuoden 2019 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Pitkän aikavälin tavoite on nollata koko toiminnan hiilijalanjälki ja olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.
  • Hiilikädenjälkeä kasvatetaan. Tavoitteena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä betonireseptiikalla.
  • Panostuksia kiertotaloustuotteiden kehittämiseen jatketaan, tavoitteena kasvattaa kierrätysliiketoiminnan osuutta toiminnassa.
  • LUMO-työtä jatketaan. Kaikilla toimipisteillä tehdään mahdollisuuksien mukaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa lisääviä toimenpiteitä.

Tutustu Ruduksen Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelmaan:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit